4 februari anordnade Meltwater ytterligare ett frukostseminarium på Avenyn i Göteborg denna gång med temat ”Effektiv omvärldsbevakning”.

Inbjudna att tala var Hanna Norlin från managementkonsultföretaget Axakon samt Trond Bugge från konsult- och researchföretaget Kairos Future.

Hanna inledde med att berätta om hur Axakon använder sig av omvärldsbevakning för att särskilja sig bland den uppsjö av managementkonsulter som finns i Sverige. Omvärldsbevakningen ger dem framförallt en spets i deras införsäljningsprocess genom att aktivt bevaka deras potentiella kunders omvärld. Den information de letar efter kan vara allt ifrån chefsbyten, expansionsplaner, fusioner inom marknaden till lagändringar eller myndighetsbeslut som påverkar deras tilltänkta kund. Kortfattat använder de omvärldsbevakning för att besvara frågan ”vilka utmaningar möter kunden?”.
För att exemplifiera berättar Hanna om en av sina kunder som är en medtech start-up som har en ambition om att agera som en opinionsbildare och kunskapsspridare inom sitt gebit.

Det Axakon då hjälper kunden med är att identifiera:
– Var pågår diskussionen inom branschen?
– Vad diskuteras, vad är hett?
– Hur tas kundens budskap emot?

Med detta stöd hjälper Axakon kunden att fatta bättre och mer informerade strategiska beslut.
Som fortsättning på detta talar Trond vidare om vikten av att snabbt kunna fånga upp omvärlden och omvandla den till användbara insikter.

På Kairos Future arbetar de utifrån en 3-takts modell gällande omvärldsbevakning där man tar följande steg:
-Konkretisera avsikten – vad är det vi vill veta och varför?
-Informationsletande
-Insiktsskapande

Dessa tre steg ska sedan leda fram till ett underlag som inte bara är väl underbyggt utan det ska även vara enkelt att kommunicera och  kunna entusiasmera mottagaren. Trond talar även om vikten av att använda ”crowden” i fasen av informationsletande och insiktsskapande. Nyttja flera tillgängliga kanaler för att samla in och analysera din omvärld – både kunder, anställda, externa experter och strukturerade verktyg så som Meltwater kan utnyttjas för att skapa en så bra analys som möjligt.

Trond kommer också med konkreta tips som vi kan använda oss av för att bli bättre på omvärldsbevakning:
– Utmana dina kollegor i att omvärldsbevaka och dela inspirerande och intressant innehåll
– Skapa en rutin för gemensam omvärldsanalys och sätt av tid för detta

Avslutningsvis så delar Trond dessa, numera bevingade, ord med oss; ”Framtiden är som en herrelös hund – den som fångar den får den!”.