Instagram har idag över 700 miljoner användare som dagligen publicerar över 95 miljoner bilder och videos. Det är inte alltid helt enkelt att veta när eller vad man bör publicera på Instagram för att nå ut till sin målgrupp. Finns det en bästa tid att posta på Instagram? Eller är det andra faktorer man bör känna till? Du kan va lugn, vi på Meltwater har svaren till dig.

Instagrams algoritm

2016 meddelade Instagram en relativt stor förändring i sin dåvarande algoritm. Förändringen innebar att det inte längre var de som la upp mest innehåll som fick högst exponering, istället handlar det om engagemang och relevans. Algoritmen tar inte bort några bilder ur flödet men styr flödet utefter vad den tror att du vill se först. Instagram motiverade förändringen med att du i genomsnitt missar 70% av ditt flöde. Förhoppningen är att algoritmen ska motverka detta och istället visa innehåll som du faktiskt vill se.

Lär känna dina följare

Eftersom flödet inte styrs av den tid du publicerar på försvårar det såklart svaret på frågan om vilken tid som är bäst att publicera på. Algoritmen gör att du måste undersöka när bästa tiden att posta på Instagram är, men även vad du postar. Skapar ditt innehåll engagemang hos din målgrupp? Här kommer fyra snabba tips på hur du kommer närmre din målgrupp:

• Demografi: Börja med att identifiera din målgrupp och när dem är som mest aktiva på Instagram. Användare som arbetar mellan klockan 8 och 17 har troligen ett annat användarmönster än exempelvis studenter.

• Tidszon: Ännu en faktor som kan försvåra är om era följare är spridda över olika tidszoner. Verkar ditt företag från Sverige men har en stor målgrupp i USA? I sådana lägen är det särskilt viktigt att ta tidszoner i beaktning när ni ska posta på Instagram.

• Beteendemönster: Oavsett vilka riktlinjer som finns är det bara en sak som har betydelse i slutändan: nämligen era egna användares beteendemönster. Därför bör ni som företag analysera vid vilken tidpunkt just ni får högst engagemang.

• B2B eller B2C: Jobbar du mede B2B eller B2C? Kanske skulle helg och kväll vara en bra idé att testa för en B2C-publik? Medan tidigt på morgonen på vägen till jobbet och lunchpausen skulle kunna vara en lämplig tid för B2B.

Testa dig fram!

Självklart hade det varit enklare om det fanns ett specifikt svar på när bästa tiden att posta på Instagram är. Men precis som med mycket annat inom digital marknadsföring gäller det att testa sig fram. Det enda självklara svaret som finns är att den bästa tiden att posta är när din målgrupp är som mest aktiv. När du har tagit reda på dina följares demografi, engagemang och beteende på sociala medier har du kommit långt. Om du dessutom också vet vad som brukar fungera och inte fungera har du kommit ännu längre.

Instagrams egna verktyg

Med funktionen ”statistik” kan du som företag få insikt i när dina följare är som mest aktiva. Funktionen ger dig insikter om hur många gånger din bild har visats. Vilka unika användare som har tagit del av bilden men också hur ofta era följare är aktiva på Instagram. Tack vare denna funktion kan du få insikter om när dina bilder får högst engagemang. På så sätt kan du dra slutsatser om vilken tidpunkt som är bäst för just dig att posta på Instagram.

Nedan har vi på Meltwater analyserat vårt egna Instagramkonto. I den första vyn visas var i applikationen ni hittar statistiken. Ur diagrammen kan vi bland annat utläsa att vår huvudsakliga åldersgrupp är 25-34 år, våra följare är som mest aktiva på lördagar och majoriteten av våra följare är aktiva i Stockholm där vårt största kontor i Sverige är placerat.

Förutom att testa dig fram vilken tidpunkt som är bäst för just dig att posta på, bör du även experimentera med innehåll. Det kan vara allt från att testa olika bilder, mängden text under bilden, färger och ämnen. Behöver du inspiration? Här finns Instagrams egna exempel på framgångsrikt innehåll under 2017.

Effektivisera dina aktiviteter

Andra verktyg, som exempelvis Meltwater Engage, ger dig ännu fler insikter om din målgrupp och vilket innehåll som skapat det högsta engagemanget. Med Meltwater Engage kan du dessutom jämföra din publik och prestation från en analysmodell som baseras på jämförbara KPI:er.

Bästa

Tidigare hade Instagram väldigt strikta regler om när externa verktyg fick styra publiceringen av bilder och har krävt ett slutligt godkännande vid den tid du ville dela innehållet. Men nu har några av dessa hanteringsverktyg fått tillgång till publicering utan ytterligare godkännande. Det innebär att det nu finns möjlighet att få bättre arbetsflöde och effektivitet när företag arbetar med att planera innehåll och inlägg över sociala plattformar.

Ta hjälp av Meltwater Engage

Här kommer sex anledningar till varför du bör använda Meltwater engage!

  • Få tillgång till en ännu djupare analysmodul än Instagram och andra sociala plattformar själva erbjuder.

  • Du kan direkt schemalägga inlägg på Instagram och sprida meddelandet över andra sociala plattformar.

  • Få en översikt över dina schemalagda inlägg i en innehållskalender (välj antingen Instagram Isolated eller få en sammanfattning av alla schemalagda inlägg på alla dina sociala profiler samtidigt.

  • Får du en enskild inkorg där du kan samla förfrågningar och engagemang för dina Instagram-aktiviteter, samt aktiviteter och förfrågningar (privat såväl som offentligt) från andra sociala plattformar.

  • Arbeta strukturerat som ett team och skicka uppgifter, förfrågningar eller inlägg till andra kollegor internt i plattformen.

  • Vi erbjuder dessutom en app. På så sätt kan du alltid hålla dig uppdaterad om vad som händer på dina olika sociala mediekonton.

    Intresserad av att testa? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig för en kostnadsfri demo.