Varje sekund delas det en enorm mängd data online världen över. Varje timme skickas det miljoner av tweets och laddas upp mängder av bilder på Instagram. Då har vi inte ens nämnt alla inlägg som dagligen publiceras på Facebook! Det dagliga utbytet av information online lämnar oss alltså med miljontals av inlägg på sociala medier som vi omöjligt kan ha koll på. Överflödet av information och data, samt ständiga förändringar i plattformarnas algoritmer gör det svårt för företag att ta sig igenom bruset. Ännu svårare är det kanske att utnyttja all den värdefulla information som går att hitta i sociala medier från kunder, potentiella kunder, konkurrenter och branschen i allmänhet.

I denna guide har vi samlat våra bästa tips på hur du kan bevaka sociala medier och omvandla data till användbara insikter.

Detta händer online på 60 sekunder!


Källa

Varje dag loggar ca 1,4 miljarder människor in på Facebook. 500 miljoner Tweets postas och över 95 miljoner bilder delas på Instagram. Ja, ni hör ju. Det är helt omöjligt för företag att få ut det bästa insikterna från all den värdefulla information som finns tillgänglig på sociala medier.

Det är här som bevakning av sociala medier kommer in i bilden!

Genom att bevaka sociala medier kan företag spåra, mäta och analysera all den data som dagligen skapas. Datan kan sedan användas för att fatta informerade beslut. Boken Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data ger en detaljerad guide på hur du får ut det bästa insikterna av den externa data som finns online. Boken kan du köpa på bland annat Adlibris.

I detta inlägg kommer du att lära dig:

 1. Vad bevakning av sociala medier innebär
 2. Varför företag måste bevaka sociala medier
 3. Fördelarna med att bevaka sociala medier
 4. Vad för typ av data man kan mäta i sociala medier
 5. Hur datan samlas in
 6. Olika sätt att använda sig av bevakning i sociala medier
 7. Så kommer du i gång med bevakning av sociala medier

 

1. Vad innebär bevakning av sociala medier?

Att bevaka sociala medier handlar om att identifiera vad som sägs om ditt varumärke, dina produkter, dina konkurrenter, sin bransch eller specifika trender i sociala medier. Med hjälp av Meltwaters bevakning av sociala medier kan du lyssna in på vad som sägs på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, bloggar, forum och kommentarsfält. Eftersom det publiceras enorma mängder data i sociala medier behöver du smarta verktyg för att analysera datan, detta tillhandahåller så klart vi på Meltwater också.

Bevakning av sociala medier används oftast för att få en förståelse för vad som skrivs och sägs om företaget utanför företagets egna plattformar. Man samlar alltså in extern data för att hålla sig uppdaterad, bemöta en kris eller utveckla strategier.

Med ett verktyg som bevakar sociala medier kan företag:

 • Bevaka ett företags rykte online
 • Hålla koll på konkurrenter
 • Jämföra produkter, kampanjer eller lanseringar
 • Mäta företagets PR på sociala medier
 • Hålla koll på Influencers i branschen
 • Förutse och analysera trender
 • Få relevanta insikter om kunder eller prospekt
 • Skapa innehåll som målgruppen efterfrågar
 • Förbättra kundupplevelsen
 • Ligga steget före när det gäller produktutveckling baserat på kundernas behov

Idag är implementing av Artificiell Intelligens och maskininlärning kärnan i bevakning av sociala medier. Detta gör att processen är automatiserad och kan oftast följas i realtid. Leverantörer som investerat i dessa teknologier kan även erbjuda riktigt vassa analyser. I Meltwaters verktyg presenteras analyserna i visuella dashboards som gör den stora mängden ostrukturerad data hanterbar för företag.

 

2. Varför företag måste bevaka sociala medier

Det är ingen överraskning att det skett en enorm ökning av data online. Sociala medieplattformar med miljarder av användare ökar ständigt och nya plattformar blir populära. Vi lever i en digitaliserad värld där företag som inte finns online inte känns trovärdiga. Företag måste förstå att: syns du inte online, finns du inte.

Det finns alltså en enorm mängd olika plattformar online där alla har sin egen publik, sitt eget innehåll och sitt eget syfte. Användare lämnar digitala spår efter sig med värdefull information som företag kan använda för att förbättra sin verksamhet. Genom att analysera spåren kan företag få viktiga insikter och bättre förståelse för sin målgrupp och på så sätt kommunicera mer pricksäkert.

Få insikter

Ordet insikt används ofta av personer som arbetar inom marknadsföring och kommunikation. När man använder sig av begreppet ”insikt” kan man förenklat säga att man syftar till en tolkning av en observation. I ett marknadsförings- och kommunikationssammanhang pratar man ofta om konsumentinsikter. Baserat på konsumentinsikterna försöker man lösa ett problem som konsumenterna står inför med hjälp av en produkt, tjänst eller lösning.

Sociala insikter och andra sidan bygger på observationer och analyser av konversationer kring ett varumärke eller problem. Baserat på dessa observationer och analyser kan företag fatta en mängd olika strategiska beslut.
 

3. Fördelarna med att bevaka sociala medier

Många påstår att bevakning av sociala medier ersätter det traditionella sättet att mäta kundens uppfattning genom marknadsundersökningar. Man ifrågasätter helt enkelt om det är relevant att ringa eller att skicka ut enkäter och frågeformulär till kunder. Genom att lyssna in och bevaka sociala medier fångar man in en stor målgrupp som kan vara svår att nå med traditionella marknadsundersökningarna. Nedan listar vi några av fördelarna med att bevaka sociala medier:

 • Bevakning av sociala medier ger dig möjlighet att lyssna till en bredare publik – en publik med miljoner människor från jordens alla hörn.
 • Du undviker risken för metodfel och så kallade ”bias” där man bekräftar sin egen uppfattning i svaren man får i undersökningar och intervjuer.
 • Det är en snabb process eftersom att allt är automatiserat, du kan bevaka och analysera data i realtid.
 • Budgeten är mindre eftersom att det krävs mindre tid och arbetskraft. Allt du behöver är en dator och ett mediebevakningsverktyg för sociala medier.

Även om bevakning i sociala medier kan ge dig mer kvalitativa analyser som identifiering av trender och tonalitetsanalyser är det viktigt att påpeka att det kan vara värdefullt att kombinera dessa med marknadsundersökningar. Marknadsundersökningar kan ge dig en djupare analys om din målgrupp, dina konkurrenter och samhället för att få en djupare förståelse för ditt företag. Det kan därför vara bra att kombinera ett verktyg för bevakning i sociala medier med marknadsundersökningar. Sociala insikter från mediebevakning kan till exempel användas för att visa på trender som din marknadsundersökning avslöjade.

 

4. Vad för typ av data man kan mäta i sociala medier

I sociala medier kan man göra en kvantitativ eller en kvalitativ mätning. Den kvantitativa datan förser dig med siffror som du kan dra generella slutsatser från. Medan den kvalitativa datan ger dig detaljer och djup som hjälper dig att förstå siffrorna. Metoderna kan användas separat men kompletterar varandra bra. För att få en helhetsbild av data är båda metoderna nödvändiga.

Kvantitativ data kan vara:

 • Antal omnämnanden: antalet gånger ett specifikt nyckelord (en produkt, ett varumärke, hashtag eller uttryck) omnämns i sociala medier
 • Räckvidden av ett inlägg: antalet användare som potentiellt sätt kan ha nåtts av inlägget
 • Engagemang: antalet interaktioner mellan användarna och inlägget som delats

Kvantitativ data kan i stort sett delas upp i två kategorier:

 • Beskrivande data: ger dig en tydlig bild av nummer så som nya prenumeranter, engagemang, intryck eller klick
 •  Data riktad mot handling: sätter informationen i kontext för att få en djupare analys. Svara till exempel på frågor som: Vart kommer mina nya prenumeranter från? Vad för typ av innehåll skapar mest engagemang? Vid vilken tidpunkt är det bästa att lägga upp ett inlägg för att så många som möjligt ska se det?

Kvalitativ data kan vara:

Kvalitativ data hjälper dig att bättre förstå siffrorna från den kvantitativa datan. Detta görs genom att lyssna. Lyssna till konversationer och utbyten av information online som är fyllda med värdefull information. Kvantitativa datan hjälper dig att förstå vad som händer, medan kvalitativ data hjälper dig att förstå varför det händer.

Det två mest användbara formerna av kvalitativ data när det kommer till bevakning av sociala medier är följande:

 • Tonalitet: Genom att undersöka tonaliteten kommer du kunna se om ett sökord eller mening är övervägande negativ, positiv eller neutral. Detta är en mycket värdefull insikt när du bedömer uppfattning om din produkt, uppdatering, företagskampanj, VD m.m. Genom att kunna identifiera toppar och dalar, alltså känslan kring en viss produkt, får du en mycket större chans att förstå vad dina kunder/målgrupp känner kring ämnet. Upplever du en ökad negativ tonalitet kan det vara en första indikation på att en kris är på gång. Det är viktigt att analysera tonaliteten för att snabbt kunna reagera innan en kris uppstår.
 • Bevakning av sociala medier - Tonalitet

 • Trendanalys: Inget företag har kapaciteten att läsa igenom alla de miljarder av inlägg som delas varje dag. Vad som däremot är möjligt är att automatiskt analysera samband i konversationer och därmed utläsa trender. Det är också möjligt att se i vilken kontext ditt företag eller produkt omnämns i, och vilka ämnen som associeras med er.

Ordmoln - Bevakning av sociala medier
 

5. Hur samlas datan in?

Det finns tre olika sätt att få insikt i data från sociala medier. Det kan vara via sociala medierna själva, eller via olika verktyg för bevakning av sociala medier. De olika metoderna kan komplettera varandra bra i ditt arbete om att få insikt i data.

 • Via sociala medieplattformar: De flesta sociala medierna har deras egna verktyg för statistik och analys. Dessa verktyg är perfekta att använda för att förstå hur ens profil presterar. Denna data hjälper dig att förstå hur enskilda inlägg presterar och ditt kontos generella utveckling.
 • Med ett verktyg som hanterar alla dina sociala mediekonton: Många av de verktyg som hanterar konton i sociala medier kan ge dig avancerade och automatiska analyser. Och ger dig på så sätt en djupare förståelse hur dina konton presterar. Med exempelvis Meltwater Engage kan ditt företag hantera alla konton i sociala medier från en och samma plattform och schemalägga inlägg till specifika målgrupper. Detta spara mycket tid och arbetskraft. I Meltwater Engage kan du också jämföra dig mot dina konkurrenter och mäta dina mediestrategiers inflytande.
 • Med ett mediebevakningsverktyg för sociala medier: För att få en mer omfattande analys som inte bara fokuserar på ditt nätverk, utan alla nätverk online, behöver man använda sig av ett bevakningsverktyg för sociala medier. Detta möjliggör omfattande analyser som inte enbart fokuserar på sociala medier, utan andra nätverk också så som forum, bloggar och recensioner. Med Meltwaters mediebevakningsverktyg kan du inom några minuter analysera miljoner olika delar av data. Och därmed fatta välgrundade strategiska beslut utifrån dessa insikter.

 

6. Olika sätt att använda sig av bevakning i sociala medier

Det finns många olika sätt att använda data från bevakning av sociala medier till. Vi har listat några.

 • Ryktet online: Håll koll på omnämnanden av ditt varumärke eller produkter. Förstå hur ditt företag uppfattas just nu och i vilken kontext ni nämns i.
 • Krisbevakning: Förebygg en kris genom att bevaka vad folk säger just nu. Genom att fånga upp potentiella omnämnanden som är negativa kan du agera snabbt och förebygga en kris. Om en kris ändå inträffar kan du mäta omfattningen av skadan och påverka inflytandet av den.
 • Konkurrentanalys: Analysera kommunikation, nyheter och omnämnanden om och av dina konkurrenter. Bevakning av sociala medier gör det enkelt att förutspå trender och hålla dig uppdaterad om utvecklingen i din bransch. På så sätt kan du ligga steget före dina konkurrenter.
 • Trendrapporter: Identifiera ämnen som är populära på marknaden och ämnen som din målgrupp pratar om just nu. Pratar de kanske om ämnen där ditt företag skulle kunna ligga i framkant?
 • Business intelligence: Upptäck nya möjligheter för ditt företag genom att bevaka alla aspekter av din produkt och verksamhet tillsammans med orden ”Hur gör man” eller ”vilket verktyg ska jag välja”. Engagera dig sedan med de kunder som pratar om detta ämne just nu.
 • KPI:er: Du kan också omvandla dina insikter till KPI:er, som du kan använda för att mäta dina aktiviter i sociala medier och visa för ledningen eller andra viktiga intressenter.

 

7. Så kommer du i gång med bevakning av sociala medier

1. Definiera dina mål: Vad vill du få ut av verktyget – vill du lära känna dina kunder bättre, ligga steget före dina konkurrenter, eller kanske skydda ditt rykte?

2. Bestäm vilka kanaler du vill bevaka: Vilka sociala medier du vill bevaka, liksom antalet och nyckelord beror på dina mål och vad det är du vill uppnå.

3. Välj rätt verktyg:

 • Sökfunktioner: Sökningarna kan bli väldigt komplexa. Därför är det viktigt att du filtrerar dina sökningar så att du bara får ta del av det som är mest relevant för dig. Särskilt om ditt företag har ett generiskt namn. Skaffa dig kunskap om hur Booleska sökningar fungerar för att få ut det bästa möjliga av din bevakning i sociala medier.
 • Integrering: Kan verktyget integreras med andra verktyg för att hålla koll på och hantera dina sociala medier från en och samma plattform? Med Meltwater får du tillgång till bevakning i både redaktionella och sociala medier, journalistdatabaser och influencers, rapporter och mycket mer. Allt från en och samma leverantör. Detta underlättar för att få en översikt över ditt företag och få den information som behövs för att fatta rätt strategiska beslut.
 • Kundservice: Med vissa sociala mediebevakningsverktyg, så som Meltwater, får du en dedikerad konsult som kan hjälpa dig att få ut det bästa möjliga av verktyget. Konsulterna kan exempelvis vara särskilt behjälpliga under en kris.

4. Få in rutinerna: För att försäkra dig om att du hela tiden är uppdaterad kring omvärlden så bör du få löpande rapportering. Med hjälp av notifikationer eller morgonrapporter missar du aldrig ett viktigt omnämnande. I vissa verktyg kan du du själv bestämma om du vill få notiser varje gång du omnämns eller så snart en ny trend är på gång. Med Meltwaters mobilapp kan du även få push-notiser direkt till mobilen. Det är viktigt att bevakningen av sociala medier blir en del av dina rutiner, om du har svårt att få tiden att räcka till – se till att avsätta tid i din kalender!

5. Analysera och jämför din data: För att förstå den enorma mängden data är det viktiga att du analysera den. Meltwaters plattform presenterar data i visuella dashboards för att du enkelt ska kunna förstå den och få viktiga insikter. Du kan själv skräddarsy ditt dashboard och välja vad du vill analysera. Kanske vill du se vilka ämnen som trendar just nu, medieexponering tonalitet eller share of voice? I Meltwaters plattform kan du ta fram massvis av olika analyser beroende på vad dina mål är.

6. Dela dina resultat: Behåll inte informationen du får för dig själv, se till att dela insikterna med andra! Med Meltwater kan du samla dina insikter i en ”Insights Rapport”. Rapporterna sammanställs specifikt för dig och inkluderar statistik och insikter som du själv valt ut. På så sätt kan du enkelt dela resultat med kollegor, kunder eller andra intressenter. Meltwater har även ett dedikerad analysavdelning som hjälper dig med design, sammanställning och spridning av din rapport.

7. Ta action: Bevakning av sociala medier handlar inte enbart om bevakning. Det handlar också om att göra en handlingsplan – ta action! Vissa bevakningsverktyg för sociala medier erbjuder grundliga analyser och insikter som är lätta att hantera. På så sätt kan en plan enkelt och snabbt sammanställas. Märker du att din målgrupp efterfrågar något annat är det viktigt att du vågar ta action och förändra din strategi. I den digitaliserade och snabba värld vi lever i är det viktigt att kunna fatta rätt och välgrundade beslut snabbt.

Vill du ha möjligt att fatta välgrundade strategiska beslut med hjälp av insikter och data från sociala medier? Få en gratis demo av Meltwaters mediebevakningsverktyg idag. Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig snart.