Det finns många fördelar med att använda mediaanalys i en organisation, något som du kan läsa mer om i blogginlägget Mediaanalys – därför ska du analysera mera I detta inlägg får du lära dig mer om vilka olika typer av medieanalys man kan göra som företag. För att genomföra en analys behöver du bara någon form av databas och ett analysverktyg.

Hur och vad som ska mätas beror till stor del på syftet med mätningen. Fundera på vad som är viktigast för din organisation att ta reda på. Är det att driva försäljning? Eller att identifiera nya affärsmöjligheter? Möjligheterna är oändliga vilket gör att det finns en risk att man försöker förstå allt samtidigt, och därför inte får några tydliga svar. Det är därför viktigt att fokusera mediaanalysen kring väl valda delar. Nedan listar vi några olika typer av mediaanalys:

Varumärkesanalys

Den vanligaste typen av mediaanalys är en varumärkesanalys. Det kan användas för att undersöka hur ditt varumärke exponeras under en viss tidsperiod i både redaktionella och sociala medier. Du kan bland annat mäta volym, räckvidd och tonalitet för att få en bild av hur varumärket uppfattats av omgivningen. Tonaliteten visar om exponeringen har varit positiv, negativ eller neutral. Varumärkesanalys kan användas för att identifiera riskområden som tenderar att få negativ publicitet. En varumärkesanalys kan även ligga till grund för att fastställa din övergripande kommunikationsstrategi.

Kampanjanalyser

Kampanjanalyser kan vara ett användbart verktyg för att mäta effektiviteten av en varumärkesbyggande kampanj. Det fungerar även som ett kvitto på vilka insatser som fungerar bäst. Exempelvis kan en mediaanalys från förra årets kampanj hjälpa dig att förstå vilka kanaler som är mest effektiva, vilka influencers du kan använda samt vilka perioder och tidpunkter som är bäst för utskick. En kampanjanalys ger en bra indikation av vilken ROI er kampanj gav och vad ni kan förvänta er framöver.

Ämnesområdesanalys

En ämnesområdesanalys kan användas för att undersöka frågor som är viktiga för din organisation. Det ger en förståelse för hur ämnet framställs i media, vilka som pratar om det och hur det diskuteras. Att ta reda på vilka ämnen det talas mest om i samband med ditt varumärke ger även en tydligare förståelse för er mediebild.

Källanalys

En källanalys kan användas för att undersöka var ditt varumärke har exponerats. Det kan göra det enklare att förstå i vilka typer av medier eller sociala medie-kanaler ditt varumärke har exponerats. Även vilken potentiell räckvidd ditt varumärkes exponering har. En källanalys kan användas för att förbättra träffsäkerheten genom att ge mer kunskap om var och hur varumärket exponeras. Det kan ta reda på var i världen exponeringen sker och vilka personer som bidragit till den. För att på så vis kunna identifiera viktiga influencers och utvärdera om ni exponeras där er målgrupp befinner sig.

Krishanteringsanalys

Om ditt varumärke har genomgått en kris kan den användas som en viktig lärdom för framtiden. En krishanteringsanalys kan användas för att analysera skademinimering och vilka lärdomar ni bör dra för att situationen inte ska upprepas. Analysen kan se hur krisen omnämnts, vilka talespersoner som medverkat och hur den spritt sig. En krishanteringsanalys kan utgöra grunden för att lägga strategier kring krishantering.

Konkurrentanalys

Om du vill jämföra dig mot dina konkurrenter för att se vem som exponeras mest eller mest positivt i media kan du göra en konkurrentanalys. Förutom att fungera som benchmark kan det hjälpa att förstå konkurrenters strategi och vara underlag för egna strategiska beslut.

medianalys

En sista kommentar.. Vad är PR-värde?

PR-värde är ett omdiskuterat mått som ofta används i samband med mediaanalyser. Med PR-värde brukar man syfta på hur mycket exponeringen skulle kostat att köpa in genom annonsplatser. Det brukar bestämmas av en kombination av mediets räckvidd, exponeringens tonalitet och relevans. Dock är det svårt att sätta en siffra på vad exponeringen är värd och vissa menar att mediets räckvidd räcker som indikation på värdet.

Läs mer om Meltwaters produkter.
Lyssna även på vårt webinar om medieanlys.