Dagligen läser konsumenter produktrecensioner online, delar åsikter med varandra i forum online och påverkas av vad media rapporterar kring olika företag. En positiv artikel eller en tweet från en influencer kan i själva verket vara värd mer än en hel annonseringsbudget. I dagens uppkopplade samhälle har PR därför blivit viktigare än någonsin förr. Frågan som många ställer sig är dock hur man ska mäta den faktiska ROI:n på ens PR-aktiviteter, och hur man på ett enkelt sätt ska illustrera detta för interna såväl som externa parter.

I denna guide tar vi dig igenom 4 vanliga problem när det kommer till PR. Läs från början till slut för en djupare förståelse kring PR-hantering, eller hoppa direkt till kapitlet du är intresserad av!

  1. Det är svårt att illustrera värdet av PR till alla intressenter i din organisation
  2. PR-mätning är föråldrad och speglar inte våra dagliga ansträngningar
  3. Det är svårt att se sambandet mellan PR och sociala medier
  4. Rapportering

 

Det är svårt att illustrera värdet av PR till alla olika intressenter i din organisation

Jobbar du med PR och kommunikation spenderar du förmodligen en hel del tid på att kommunicera internt. Det är dock inte alltid helt enkelt att kommunicera det faktiska värdet till alla intressenter. Vi har tagit fram tre steg som ska göra det enklare för dig att illustrera resultatet och värdet av dina PR-aktiviteter internt.

Steg 1 – Vilken information vill du dela internt?

Först och främst måste du fråga dig själv vilken information du vill dela internt. Det är svårt att vara alla tillags. De olika intressenterna i din organisation är intresserade av olika saker. Om du försöker göra alla nöjda kommer du förmodligen stöta på en del problem.

Exempelvis är inte alla intresserade av vem som nås av pressmeddelande. Din VD kan vara intresserad av insikter om större utvecklingar. Medan affärsutvecklarna vill ha inblick i hur ert arbete ser ut jämfört med era konkurrenters eller om er målgrupp känner till de senaste lanseringarna. Varje avdelning är annorlunda. Första steget till att belysa värdet av dina PR-aktiviteter är att identifiera dessa skillnader. På så sätt kan du lättare avgöra vad du delar samt vem du delar vad med.
 

Steg 2 – dela dina insikter med rätt personer

När du har en bra uppfattning om allas intressen måste du koppla dina egna resultat till detta. Använd olika tabeller för att visa varje person eller avdelning hur dina PR-aktiviteter har fungerat. En bra idé kan vara att dela upp det i olika segment. Dela exempelvis upp det i ”share of voice” och ”tonalitet”.

Share of voice  
Dela din share of voice för att klargöra vilka teman som trendar runt din organisation. Jämför exempelvis dina egna produkter med konkurrenters.
Se hur den senaste lansering går och visa det för dina chefer, eller varför inte teamet som sitter med produktutveckling?

Se exemplet nedan där vi jämfört ”Share of voice” om hur olika universitet i Sverige omnämns i sociala medier internationellt.

mäta PR

Tonläge
Mät enkelt om din målgrupp känner till ditt företags nyheter genom att analysera tonläget online. Visa tonläget för dina chefer eller marknadsavdelning och diskutera resultatet. Finns det till exempel mycket negativa kommentarer kring en viss kampanj? Då kanske det är dags att börja prata om kriskommunikation och förebyggande insatser för att vända trenden.

Mät effekterna av dina PR-aktiviteter genom att analysera konsumenternas tonläge och visa det sedan för personerna i din organisation som är intresserade av detta.

Steg 3 – dela regelbundet!

 
För att säkerställa att dina intressenter har rätt information måste du göra det enkelt för dem att förstå sammanhanget och innehållet direkt. Genom att regelbundet dela insikter till din organisation håller du alla informerade. Gör ett schema om hur ofta du delar dina resultat. Kanske varje vecka, månad eller kvartal? Se till att dina resultat når fram till dina viktigaste intressenter.

Genom att dela relevant information med rätt personer regelbundet kommer du kontinuerligt visa värdet av dina PR-aktiviteter.

 

PR-mätningen är föråldrad och speglar inte våra dagliga ansträngningar

En smärtpunkt för många, och något som de flesta som arbetar med marknad- och kommunikation kan relatera till är mätningen av PR. Vi känner alla till den extatiska känslan av att se avkastningen på bra PR, personer som arbetar med PR syn kan skilja sig från de övriga på företags syn – som vanligtvis kämpar för att förstå sambandet mellan PR och den faktiska affärsavkastningen.

Skillnaden mellan föråldrad och användbar

Tyvärr använder många företag fortfarande föråldrade och felaktiga mättekniker. Detta leder till PR som inte hjälper varumärket. Eller till och med förlorar det – exempelvis om företaget nämns i en publikation som har rykte för att vara oseriösa eller att man blir jämförd med konkurrenter och inte hamnar i toppen.

Genom att använda rätt mätvärden och aktivt undvika felaktiga steg kan du upptäcka hur bra PR faktiskt kan vara för ditt varumärke och vilken integrerad del av din marknadsstrategi det är. Frågan är då: hur vet vi vad rätt mätverktyg är?

Du kan inte hantera vad du inte kan mäta!

Om du inte kan redovisa den inverkan som din PR skapar är det svårt att visa sambandet mellan PR och avkastning. Vi har lösningen för dig! Med Meltwaters delbara dashboards kan du analysera din exponering i redaktionella online medier och sociala medier.

Widgeten för medieexponering analyserar företags exponering i media under en viss tid eller inom en bestämd region. Redaktionella och sociala medier kan analyseras separat och aspekterna av widgeten kan ändras efter eget tycke: Välj dagliga, veckovisa eller en gång i månaden. Medieexponering ger insikter om hur ett visst varumärke, kampanj, hashtag, produkt eller händelse trendat över tiden.

mäta PR

Den potentiella räckvidden är ett annat viktigt och användbart mätverktyg. Denna widget ger inblick i antalet potentiella tittare som har blivit utsatta för ert varumärke, kampanj, hashtag, produkt eller händelse över ett angivet datumintervall. Det kan exempelvis vara till hjälp för att förstå huruvida dina pressmeddelanden når rätt personer.

mäta PR

En av de vanligaste frågorna när det gäller att mäta PR-insatser är; “Går det att mäta ROI?” vilket kan verka svårt att svara på. Att mäta avkastning kan vara utmanade eftersom att det är svårt att hitta den direkta kopplingen mellan publiken som sett ditt meddelande och sedan köpt din produkt. Ett starkt mätverktyg kommer göra detta betydligt enklare. Med Meltwaters AVE-widget (Advertising Value Equivalency) kan man nu sätta ut ett penning-värde på medieteckningen.

 

Det är svårt att se sambandet mellan PR och social medier

Idag finns mer eller mindre alla på sociala medier. Som företag är därför en digital närvaro oerhört viktig för att hitta nya kunder och integrera med befintliga. Vill du öka din spridning online? Då är det dags att du sätter dig in i att se sambandet mellan PR och sociala medier. Behöver du hjälp på vägen? Lugn, vi hjälper dig!

Traditionell PR vs. Digital PR

Det är ingen hemlighet att PR som vi såg det förr har förändrats de senaste åren. Men det är inte helt enkelt om du jobbat med traditionell PR hela livet att helt plötsligt gå över till det digitala. Det är faktiskt inte alla som är helt vana vid att jobba digitalt. Det kan även vara svårt om du jobbar på en marknadsavdelning att få den traditonella PR-avdelningen att förstå varför det kan vara smart att jobba med Influencers eller bloggare i kampanjer. De kanske helt enkelt inte förstår sambandet mellan sociala medier och PR.

Det räcker inte att du är den enda som pratar om ditt varumärke, du måste även få andra personer att göra det – annars försvinner trovärdigheten. Digital PR gör att du har möjlighet att blanda traditionell PR med sociala medier och SEO. Det kanske verkar som en utmaning men om det görs på rätt sätt kan du nå nya höjder.

Sociala medier har en direkt koppling till dina affärer

I sociala medier ser man ofta inlägg där personer ber om rekommendationer av olika slag. Bilden nedan är ett exempel på detta: personen ifråga vill ha en rekommendation. Det är inte så trovärdigt om man som resebolag svarar att man själv har den bästa sajten för flygresor, däremot kan man svara: ”Besök vår sajt och jämför gärna med andra, lycka till” för att skapa en trovärdighet och för att exponera företaget. Personen i fråga har 2,236 följare och potentiellt kan man nå ut till väldigt många om man väljer att besvara inlägget på ett bra sätt, förhoppningsvis så når inlägget ett par potentiella kunder.

mäta PR

Det är även vanligt att folk ställer öppna frågor på sociala medier, till exempel: är företag X eller företag Y bättre? Detta är inlägg man så klart inte behöver besvara alla gånger, men det är däremot viktigt att bevaka sådana typer av inlägg. Genom att bevaka sociala medier får man feedback på sina produkter samt hur konkurrenterna uppfattas. Denna informationen är viktig att ta med sig när man lägger sin strategi i sociala medier.

mäta PR

Låt sociala medier stärka dina PR-meddelanden!

Om du jobbar på ett företag där det inte finns något samarbete eller intresse mellan er PR avdelning och marknadsavdelningen bör ni ta er en funderare. Även om det förr var naturligt att PR jobbade tätt med traditonella medier och marknadsavdelningen fokuserade på sociala medier är det idag dags att alla börjar jobba tillsammans. Annars är det lätt att ditt företags budskap kommer att se olika ut i olika kanaler, vilket är ett BIG NO.

Tycker du att det är svårt att veta vem som bär ansvaret för att skapa PR i sociala medier? Då är vårt tips till dig att sammarbeta. Det behöver inte längre vara en skarp gräns mellan avdelningarna utan skapa istället ett gemensamt flöde. Om era sponsrade inlägg går i samma spår som era PR meddelanden kommer konsumenter även uppfatta ert varumärke mer sammansvetsat.

Se sambandet!

Företag X lanserade precis en ny bilmodell och ville mäta medieexponeringen. Grafen nedan visar klart och tydligt att bilen omnämndes mer frekvent i sociala medier än vad den gjorde i tidningar online. Med Meltwaters funktion delbara dashboards är det enkelt för dig att exempelvis illustrera skillnaden mellan sociala medier och nyheter online. Det går även att skapa och dela din dashboard mellan kollegor eller andra personer du önskar presentera tabellen för.

 

Rapportering

Effektiv rapportering

Nu till sista steget och det steg som många tycker är både tidskrävande och jobbigt – vi pratar självklart om rapportering!

Rapportering kan vara klurigt och se ut på många olika sätt. Som med mycket annat är det viktigt att först och främst fundera ut vilket syfte din rapport har samt även vem den ska tilltala. Därför bör du i början av en rapport ange vilket mervärde rapporten ska bidra med. Eftersom en rapport endast är lika bra som den forskning som den baseras på.

Du kan till exempel skapa en kampanjspecifik rapport för att mäta och visa framgången för en viss marknadsföringskampanj. Eller skapa en rapport som gör det möjligt för dig jämföra dig mot dina konkurrenter. Dessutom kan du skapa en rapport för de viktigaste kunderna så att de alltid är uppdaterade. Det finns många fler sätt att generera rapporter. Det är emellertid viktigt att du tydligt definierar vad målet för dina rapport är i början, så att du sedan kan bestämma vilka frågor dina rapporter ska besvara. Frågorna ger dig KPI:er och mätvärden som du kan presentera i din rapport.

Frågorna som en rapport ska besvara beror på vad det är du vill visa med rapporten. Därför är det viktigt att du specificerar frågorna som den ska besvara. Rapportera inte mätvärden bara för att de ser bra ut utan inkludera även andra KPI:er som bland annat antalet besöker på hemsidan, antalet nedladdningar, leads, räckvidd och engagemang.

Sammanställning och presentation av data

För att kunna rapportera fullständigt och effektivt på lång sikt måste rapporteringen automatiseras. Det finns många verktyg som kan förse dig med automatiska rapporter. År 2015 spenderade företag runt om i världen 26 miljarder euro på marknadsföringsverktyg, och antalet kommer att stiga till uppskattningsvis 32 miljarder euro år 2018. Börja med att överväga vilket verktyg som inte är värt att investera i eller om du bör uppgradera dina befintliga verktyg för mer omfattande och användbar rapportering.

Verktyg som Meltwaters Media Intelligence-plattformen kan förse dig med diagram, geografiskspridning eller ordmoln som dessutom enkelt kan exporteras som rapporter. För att få dessa rapporter måste du först skapa sökningar som ger dig den data du vill analysera. Här är några exempel på vad du kan mäta:

mäta PR

Datan uppdateras kontinuerligt i realtid och sökperioden är anpassningsbar. Därefter kan du skapa ett dashboard baserat på sökningen, där data som hittats visualiseras. När allt kommer omkring, kan du äntligen presenterar ditt arbete för dina kunder eller din chef. Din PR-rapport ska vara beskrivande, lätt att förstå och okomplicerad.

För optimal rapportering är inte bara prestandan själv avgörande, men också korrekt presentation av data. Till exempel, inkludera riktiga citat och inlägg från sociala medier med riktiga profilbilder. Detta hjälper till att personifiera data och påminna läsaren om att det bakom varje siffra finns en person.

Delbara dashboards

Vi ger dig verktyget för att göra rapportering enkelt. Med våra delbara dashboards kan kan du skapa ett dashboard baserat på tidigare skapade innehållsökningar, som du enkelt kan dela med dina kollegor via en länk.

Våra dashboards samlar miljontals data och visar det som lättförståeliga grafer som uppdateras i realtid. Inte bara gör verktyget dina PR-ansträngningar lätt att se och förstå, utan du kan också dela dem vidare med ditt team. Dela din medieexponering, räckvidd, antal inlägg, tonläge och mycket mer med ditt team, ledningen eller aktieägare.

mäta PR

Delbara dashboards är därför särskilt lämpliga för intressenter som vill få en tydlig rapport med jämna mellanrum. Men även för internt bruk! Till exempel kan varje avdelning i början av veckan skicka ett delbart dashbord med resultaten från den senaste veckan, så alla vet vad som händer på de andra avdelningarna just nu.

Intresserad av att testa? Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort!