Med över 400 miljoner användare är Linkedin det mest framstående yrkesnätverket i världen. Den absolut största delen av Linkedin, vilket de flesta säkerligen tänker på när de hör namnet på plattformen, erbjuder tjänster inom rekrytering eller jobbsökande. Till skillnad från andra sociala medier riktar sig Linkedin in sig på yrkespersoner och arbetsmöjligheter, vilket i sin tur gör Linkedin till en optimal plattform att etablera sig på om man är företagare.

Med vetskapen om antalet användare på Linkedin är det svårt att motivera att inte synas som företag på Linkedin, faktum är att det finns en hel del fördelar med att etablera sig på plattformen. Dels möjliggör det för att forma en egen bild av företaget genom en seriös och strukturerad företagssida där nödvändig information, nyheter och andra notiser gällande företaget publiceras. Personer som söker efter just ditt företag kommer då att få ett trovärdigt intryck och chanserna till att personen skapar sig ett intresse för just din verksamhet blir större.

Linkedin fungerar alltså inte bara som ett verktyg för att rekrytera nya kollegor eller annonsera arbetsmöjligheter, plattformen fungerar till stor del även som ett marknadsföringsverktyg för ditt företag och möjliggör för att nå ut med ditt budskap till specifika målgrupper på ett väldigt effektivt sätt. Utöver att bygga det egna varumärket kan man som företagare på Linkedin exempelvis hålla koll på konkurrenter och deras aktivitet och verksamhet samt hitta nya möjliga aktörer att inleda samarbeten med.

Allt detta var i fokus den 9 december då Meltwater anordnade ett webinar som gick under parollen ”Allt du behöver veta om Linkedin”. En av deltagarna under webinaret var Fredrik Vikström som är ansvarig för marketing solutions på Linkedin i Sverige. Under seminariet lyfte Fredrik fram de möjligheter Linkedin öppnar för, speciellt om man är ett företag stort som smått.

Under webinaret talade Fredrik om fördelarna med att synas och höras på Linkedin samt vilka insikter man som företagare kan inhämta via Linkedin gällande marknadsföringsarbetet. Oavsett strategi i marknadsföringsarbetet så finns det stora möjligheter att träffa rätt med sin kommunikation via Linkedin. Fredrik belyser exempelvis vikten av att engagera sig i olika intressegrupper på plattformen och på så sätt etablera sitt varumärke och skapa en bild av ett seriöst och engagerat företag, att engagera sig i grupper gör du enkelt via din användarprofil under fliken ”inrests”.

Enligt Fredrik skiljer sig Linkedin från andra sociala medier, all data och information på plattformen är nämligen uppbyggt av användarna själva. Alla de nätverk som skapas och den kunskap som sprids på plattformen utgår från användarna, vilket gör det extra viktigt att engagera många och framförallt de rätta användarna för kunna få ut sina budskap. Funktionen att kunna följa företagssidor på Linkedin gör även att man som företagare kan publicera uppdateringar som direkt når de personer som har ett intresse av just din verksamhet.

Kärnan i Fredrik Vikströms presentation handlar till stor del om att höras och synas, och vilken möjlighet Linkedin ger till att pin-pointa målgrupper och personer som är viktiga delar i marknadsföringen. Genom att vara aktiv, engagerad och närvarande på Linkedin kan alla företag bedriva ett framgångsrikt marknadsföringsarbete.

 

Konkreta tips att ta med sig i arbetet med Linkedin:

  • Skapa en företagssida på Linkedin
  • Se till att den uppdateras med relevant och intressant information. Var aktiv och se till att engagera och intressera.
  • Var närvarande och skapa dig en bra bild över vilka målgrupper du strävar efter att nå. Du kan sedan rikta din marknadsföring till exakt den målgrupp du vill.
  • Gör även en analys av vilka målgrupper som intresserar sig för ditt företag, för att vara säker på att du träffar rätt med dina budskap.