Visste du att Meltwater erbjuder att gratis verktyg för att analysera din Facebooksida? Facebook har idag ca 2 miljarder användare. Det är därför en perfekt plattform att använda sig av för att nå ut till sin målgrupp. Men med över 2 miljarder använder är det dock viktigt att du har en bra företagssida för att ta dig igenom bruset. Med Meltwaters LikeAlyzer kan du analysera din närvaro på Facebook och få rekommendationer på vad du eventuellt bör förbättra.

Känner du till Meltwaters LikeAlyzer?

LikeAlyzer är ett gratis online-verktyg skapat av Meltwater för företag som vill bli mer framgångsrika på Facebook. Över 100 000 personer världen över besöker LikeAlyzer varje vecka. Du behöver inte vara någon expert för att använda verktyget. LikeAlyzer kan användas både av nybörjare, vana användare eller sociala medieexperter.

Verktyget hjälper dig att analysera din Facebooksida och ger dig skräddarsydda rekommendationer på hur du kan förbättra din närvaro på Facebook. Du kan också bevaka andras Facebooksidor, jämföra dig med konkurrenter eller liknande organisationer som din egen. Dessutom får du tips och inspiration som kommer hjälpa dig att nå framgång på Facebook.

Kom igång med att analysera din Facebooksida gratis

Klistra in en URL på Facebooksidan du vill analysera.

Få viktiga insikter om din sida direkt.

Få en övergripande bild över hur du presterar just nu.

Du får även mer djupgående insikter om vad det specifikt är som du bör förbättra och vad som funkar bra.

Varför du bör analysera dina Facebooksida

När du analysera din Facebooksida i LikeAlyzer kommer verktyget ge dig information om områden som behövs förbättras. Dessutom får du information om hur du ska förbättrar dessa områden och mycket annat.

Facebook är en platform där du kan nå och interagera med din målgrupp. Därför är det viktigt att ha en sida som är bra. Med Metwaters LikeAlyzer får du alltså tips och inspiration på hur just du når framgång på världens största sociala nätverk – Facebook!

Fyll i formulären för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig!