I den svenska IT-branschen är ungefär 20% av de anställda kvinnor. Men visste du att IT-branschen tidigare var kvinnodominerad? Faktum är att kvinnor har spelat en viktig roll för dagens IT-bransch. Men vilka är de kvinnliga pionjärerna som banat vägen för modern teknik? I detta blogginlägg dammar vi av historieboken om teknikens historia och lyfter fram några av dem kvinnor som spelat en viktigt roll för den tekniska utveckligen.

Kvinnorna i IT-branschens historia

På 1940-talet blev Computer Science ett universitetsämne I USA. Under och efter Andra Världskriget kom ämnet att locka allt fler kvinnor, då mänga av männen tvingades att ge sig ut i krig. För många kvinnor kom utbildningen att bli ett givet karriärsval eftersom det skapade bättre arbetstillfällen än många andra utbildningar. Trendiga tidningar som bland annat Cosmopolitan uppmanade sina kvinnliga läsare att överväga en karriär inom programmering eftersom det medförde status och en bra inkomst, något som var ovanligt för kvinnor vid denna tid. Ämnen och yrken inom IT kom snabbt att bli kvinnodominerad värld.

IT kvinnor

Under 1960-talet kunde man se en tydlig gräns inom ämnet Computer Science; männen jobbade med hårdvaror, så som utformning av datorer och byggandet av maskiner. Medan kvinnorna snarare jobbade med mjukvaran så som programmering. Det var först under 1980-talet som programmering kom att bli ett ämne som verkligen intresserade männen. Under tidigt 1980- tal revolutionerade personer så som Steve Jobs och Bill Gates utvecklingen av mjukvaror, vilket kom att höja statusen för programmering och så även männens intresse för området.

När videospelen och datorer slog igenom marknadsfördes de främst till män. I Hollywoodfilmer var personer som höll på med datorer män medan kvinnorna porträtterades som fruar. En bild av att kvinnor och datorer inte hörde ihop växte sakta men säkert fram. Så kom det sig att kvinnor inte längre presenterades för ämnet vilket ledde till att allt färre kvinnor kom att söka sig till utbildningar inom IT och Tech.

Men kvinnors betydelse för IT-branschens utveckling ska inte glömmas bort, vi har lyft fram fyra kvinnor vars arbete haft en betydande roll för tekniken utveckling.

 

4 av IT-historiens främsta kvinnor

IT kvinnor

 

1842: Matematikern Ada Lovelace – pionjären som var före sin tid

Den brittiska matematikern Ada Lovelace var världens första programmerare. Tillsammans med ingenjören Charles Babbages mekaniska räknemaskin skapade hon kompletta algoritmer för att lösa matematiska program avsedda för datorer, innan datorn ens fanns. Detta gör Lovelace till skapare av den första algoritmen! Hon skrev även en förklarande text över analysmaskinen (dvs dagens dator), vilken idag ses som den första texten som handlar om artificiell intelligens.

 

IT kvinnor

 

1942:Hedy Lamarr -grundare till dagens wifi

Skådespelerskan och uppfinnaren Hedy Lamarr lade grunden för dagens trådlösa kommunikation, så som GPS, Wifi och Bluetooth. År 1942 fick hon patent på uppfinningen ”Secret Communications System”. En lösning som kunde styra undervattensvapen med hjälp av en fjärrkontroll. Idag hittar du Heydys lösning i din mobiltelefon eller för Wifi-anslutning.

 

IT kvinnor

 

1942:Margaret Hamilton och den världsberömda månlandningen

Den amerikanska datorforskaren Margaret Heafield Hamilton är geniet bakom mjukvaran och koderna för rymdraketer inom Apollo 11-uppdraget, alltså den första bemannade rymdfärden. Det var tack vare Hamiltons grupp som den lyckade månlandningen kunde ske. Under resan blev rymdskeppets dator överbelamrad, men med hjälp av Hamiltons förutseende kodning lyckades datorn återgå till själva huvuduppdraget: att landa farkosten på månen. Resten är historia

 

IT kvinnor

 

1975: Radia Perlman -internets moder

Radia Perlman är programmerare och nätverksspecialist. Hon är mest känd för att ha utvecklas ”Spanning Tree Protocol (STP)”, en lösning som ser till att nättrafik mellan avsändare och mottagare styrs på ett säkert sätt. Förutom STP har Perlman fler än 80 patent som alla bidragit till Internets framgångar. Hon kallas för ”the mother of Internet”.

 

IT-branschen idag

För varje år ökar antalet kvinnor i mansdominerande branscher. När det kommer till IT-branschen är det dock en bit kvar. Klyftan mellan antalet män och kvinnor i branschen beror til stor del på de kulturella genusvärderingar som under de senaste decennierna präglat branschen. Bristande representation av kvinnor har lett till få kvinnliga förebilder. IT-branschen är dock väl medvetna om underskotet av kvinnor, något som branschen ständigt arbetar med. Nätverk och kampanjer är ett sätt att inspirerar fler kvinnor till branschen och förändringsprocessen går sakta men säkert framåt.

På Meltwater är vi positiva till utveckligen av branschen och framgång är något vi skapar tillsammans, både kvinnor och män!

Vill du höra mer om hur vi på Meltwater kan hjälpa dig och ditt företag? Fyll i formuläret nedan så hör vi av oss till dig inom kort!