Alla företag och organisationer har sina styrkor och svagheter. Genom att få bättre koll på sina konkurrenter kan man lära sig av sina konkurrenters styrkor och svagheter och på så sätt se till att det egna företaget eller organisationen presterar på högsta nivå.

Kvantitativ konkurrentanalys

Oavsett inom vilken bransch ditt företag är verksam i finns det alltid konkurrenter eller andra aktörer som det är värt att hålla extra koll på. Att övervaka dina konkurrenters exponering med hjälp av en konkurrentanalys möjliggör att du exempelvis kan jämföra konkurrentens exponering med din egen. Vem av er får störst medieutrymme och synlighet? En kvantitativ analys av dina konkurrenters exponering kan tillföra mycket till din kunskap om din bransch och dina konkurrenter. Framförallt blir det enkelt att jämföra över tid om man gör en kontinuerlig analys av konkurrenternas exponering räknat i volym och räckvidd.

bild3

Identifiera viktiga händelser med hjälp av konkurrentanalys

Förutom att jämföra exponering kan det hjälpa att identifiera viktiga händelser kopplat till din konkurrent. Förstå din konkurrenters strategi och använda detta som underlag för egna strategiska beslut. Se exakt vilka typer av nyheter som konkurrenterna går ut med och vilka av deras nyheter som har nått flest människor. Detta gör att du ständigt är uppdaterad på vilka vändningar som sker i din bransch, vilket i sin tur gör att du kan lägga rätt strategier för att ligga i framkant.

Identifiera nya affärsmöjligheter

Med hjälp av en konkurrentanalys kan du identifiera nya affärsmöjligheter. En djupare granskning kan belysa nya affärsmöjligheter men även se vilka utvecklingssteg dina konkurrenter tar. Om din konkurrentanalys till exempel visar att konkurrenten ökar sin exponering i Asien genom att lansera en produkt där, bör även du utvärdera en eventuell lansering till Asien om det finns pengar att tjäna.

bild1

Detta kan du hålla koll på med en konkurrentanalys:

  • Konkurrenternas satsningar och lanseringar
  • Få reda på varför kunderna väljer konkurrenten
  • Jämför din exponering med konkurrenternas, syns dem mer och vad ska du göra för att synas mer?
  • Vilka marknader och sammanhang syns dina konkurrenter i, finns det affärsmöjligheter inom ett nytt område?
  • Anställer eller varslar konkurrenterna?

 

bild2