Se Eriks PPT-slides här!

 

Idag bjöd Meltwater in till ett frukostseminarium på temat kommunikationspsykologi. På plats var Erik Modig, forskare och doktorand på Handelshögskolan, som presenterade ”Nio principer hur kommunikation kan påverka hjärnan”. Nedan har vi sammanfattat föreläsningen åt dig!

Kommunikation – ett gemensamt språk?

De flesta företag arbetar med kommunikation på ett eller annat sätt men hur man ser på kommunikation skiljer sig stort. Beroende på om ni har ett fokus på PR, reklam, content eller sälj finns en rad olika perspektiv. Ett fenomen som ofta komplicerar och ineffektiviserar planeringen kring hur ert företag bäst ska kommunicera för att nå den effekt ni strävar efter. Den stora frågan är ofta hur företaget ska gå från att kommunicera, till att konsumenten faktiskt agerar. Beroende på vilket perspektiv ni utgår ifrån, finns flera olika svar på denna fråga.

Förståelse av hjärnan

Med denna insikt ställde Erik Modig sig frågan om det är möjligt att sammanfatta de olika perspektiven. Detta för för att kunna tala ett gemensamt språk kring kommunikation. Med utgångspunkt i kommunikationspsykologi, menar han att om vi kan förstå hur människans hjärna fungerar. På så sätt kan vi lättare sortera de olika perspektiven och bättre förstå vilken väg vi ska ta för att få konsumenter att ändra sitt beteende i önskad riktning.
Det talas ofta om tre olika perspektiv inom kommunikation:

Salesmanship – fokuserar på att få uppmärksamhet och väcka intresse, med mål att få konsumenten att fatta beslut och ändra sitt beteende.

Seduction – fokus på det emotionella som talar till människans omedvetna.

Salience – grundtanken är att de varumärken som syns mest, bygger räckvidd och är valbara, kommer växa mest.

Frågan många som arbetar inom kommunikation- och marknadsföring ställer sig är vilket perspektiv som fungerar bäst. Det som skapar bra argument för produkt och varumärke, eller det som talar till våra emotioner på bästa sätt? För företagen blir detta i slutändan ofta en fråga om budget, där arbetet fokuseras mot att få med delar av alla perspektiv. Dock menar Erik Modig att detta ofta är fel väg att gå. Beroende på företag och bransch fungerar perspektiven olika bra, och det handlar därför om att förstå hur målgruppen fattar beslut. Med hjälp av kommunikationspsykologi kan företag därför få bättre förståelse kring hur de kan påverka denna beslutsprocess.

Kommunikationspsykologi: Hur fattar människan beslut?

Människans hjärna består av två system: ett rationellt som berör våra medvetna tankar och resonemang, samt ett emotionellt där våra sinnesuttryck tolkas. Det emotionella systemet är vad vi i daglig mun ofta kallar för magkänsla. Beroende på vilken typ av beslut vi står inför, tas besluten i olika delar av hjärnan. De beslut som kräver hög uppmärksamhet fattas i regel i den rationella delen av hjärnan, medan beslut som kräver en låg grad av uppmärksamhet snarare drivs av våra känslor. Insikten i hur hjärnans beslutsprocess fungerar påverkar hur företag bör arbeta med kommunikation och vilket perspektiv som bör vara i fokus, vilket visar på vikten av kommunikationspsykologi. Erik Modig menar att det är A och O att förstå hur kunden fattar beslut som rör era produkter: handlar det om beslut som kräver låg- eller hög uppmärksamhet, och hur kan detta styra ert kommunikationsarbete?

Vad är effektiv kommunikation?

Att genom kommunikationspsykologi nå in i konsumentens hjärna och kunna påverka dess beteende är en trestegs-process, som innefattar en rad utmaningar:

1. Kommunikativ utmaning: Här ligger fokus på att driva intresse för att nå in i personens hjärna.

2.Minnesutmaning: Den konsument som inte kommer ihåg kommunikationsbudskapet kommer heller inte agera baserat på det. Här handlar det om att lyckas placera ny kunskap, försöka ändra normer eller att positionera om sig i konsumenternas hjärnor för att bli ihågkomna.

3.Actionutmaning: Fokuserar på att få personen att faktiskt agera.
Svårigheten för företag blir att planera sina kampanjer utifrån dessa perspektiv- och utmaningar.

Med utgångspunkt i kommunikationspsykologi presenterade Erik Modig därför ”Nio principer hur kommunikation kan påverka hjärnan”, som företag kan guidas av i sitt kommunikationsarbete.

nio principer

Bilder från frukostseminariet:

Erik Modig Meltwater
Ett fullsatt frukostseminarium med Meltwaters härliga kunder.

Marcus Kjörling, Erik Modig, Alice Liljegren och Vilhelm Rudberg
Marcus Kjörling, Erik Modig, Alice Liljegren och Vilhelm Rudberg poserar vant framför kameran.