Det finns flera olika namn på den avdelning som hanterar kommunikation: informationsavdelning, pressavdelning, PR-avdelning eller kommunikationsavdelning. I detta blogginlägg beskriver vi de olika utmaningarna för en kommunikationsavdelning. Vi ger dig tips på tankesätt som kan guida dig rätt i din hektiska vardag.

Arbetsbeskrivningen på en kommunikationsavdelning har förändrats under årens gång. Går man tillbaka tio år i tiden användes fortfarande fax för att skicka pressmeddelanden och går man tillbaka ett par år i tiden var de lokala tidningshusen mycket starkare. Idag har tempot ökat ännu mer då kommunikationsavdelningen förväntas hantera en mängd fler olika kanaler i sociala medier.

Utmaningen med att vara operativ och strategisk

Många kommunikationschefer kan nog hålla med om att det är svårt att hitta en balans mellan att vara strategisk och operativ. Det är lätt att arbetet blir till stor del operativt och att listan på göromål blir lång. Det kan bli svårt att hinna med uppföljning och det strategiska delarna av arbetet. Men det är viktigt att stanna upp och tänka så att inte det operativa tar över för mycket. Beroende på hur arbetet ser ut kan det vara värt att ta in kompetens utifrån för att jämna ut fördelningen mellan operativt och strategiskt arbete. T.ex. medieanalyser är en sådan arbetsuppgift som tar tid att skapa själv men som kan köpas in utifrån.

Prioritera din tid rätt

Man kan inte finnas överallt och vara relevant för alla. Dessutom har man begränsade resurser i form av tid, budget och anställda, man behöver vara klok i hur man fördelar sin kapacitet. För att veta vad som fungerar behöver man mäta hur effektiva de olika kommunikationsinitiativen är. Det finns flera olika sätt att mäta sin kommunikation och det är inte alltid helt lätt att välja vad man ska fokusera på. En bra tumregel är att man i början av året lägger en kommunikationsplan och har enkla och mätbara mål kopplade till planen. Det är viktigt att man inte avviker alltför mycket från de mätbara målen under året. Ändrar man mål kan det sluta med att man jämför ”äpplen med päron” och då stämmer ju tillsist inte datan.

För att prioritera din tid rätt, ställ dig följande frågor:

 • Vad slösar jag tid på idag som inte skapar värde för mitt företag?
 • Går kommunikationsmålen hand i hand med företagets övergripande mål?
 • Mäter vi rätt saker och har vi system som hjälper oss att spara tid?
 • Vilka investeringar ska vi göra inför nästa år för att spara tid och bli mer effektiva?
 • Utifrån-och-in perspektivet

  Många företag blir alltför fokuserade på det egna arbetet och har svårt att sätta sig in i hur målgruppen mottar budskapen. Det är lätt att fastna i att släcka bränder och fastna i interna processer, men det är viktigt att komma ihåg att se på arbetet med ett externt perspektiv. Se på er kommunikation med konsumenternas ögon, hur uppfattas det vi gör av vår målgrupp?

  Avslutande tips och tankar

  • Behåll det externa perspektivet och våga vara den som ifrågasätter
  • Lyssna lika mycket på innevärlden som omvärlden – vad säger era anställda, vad tycker de och deras familj/vänner om er verksamhet
  • Nyttja kraften av era anställda och gör varje anställd till ett potentiellt massmedium
  • Håll det enkelt och börja inte för stort – utan titta hellre på en fråga och gör den till er egen
  • Avsätt pengar och resurser – det gör att det blir viktigare och att man inte måste välja/prioritera bort kommunikation som strategisk fråga
  • Räds inte konsumenter som medkommunikatörer – det är en kraft som ger konsumentfeedback och även kan användas som del av er affärsutveckling


  medieanalys