Meltwater anordnade ett frukostseminarium tillsammans med Bokmässans VD Maria Källsson. Maria Källsson delade med sig kring sina erfarenheter av det mediedrev som drabbade dem i samband med Bokmässan 2016, och gav sina bästa tips för att hantera ett akut mediedrev.

Bokmässan 2016

Bokmässan är nordens största kulturmanifestation och har en stark internationell position. År 2016 hade mässan ca 96 000 besökare, omsättningen ökade och de fick rekordhöga betyg i sin kundundersökning. Temat för bokmässan var yttrandefrihet. På mässan fanns även ett mångspråkstorg med litteratur på ett flertal olika språk, för att stötta nyanländas möjlighet till läsning.

Däremot syntes det inte mycket av detta i svenska medier. Istället uppdagades ett stort mediedrev kring det faktum att Nya Tider skulle ställa ut på mässan – något som Bokmässan inte var förberedda på. För Bokmässan blev detta starten till en lång process mot att nå förståelse och konsensus kring beslutet att låta Nya Tider delta i mässan. Maria Källsson berättar att detta arbete varit påfrestande för hela företaget, men att det också fört de anställda närmre varandra.

Hur hanterar man ett mediedrev?

Efter de akuta mediedrev som Bokmässan genomlidit, trycker Maria Källsson framförallt på två viktiga lärdomar. Den första lärdomen är att hela tiden utgå från sitt företags egna värderingsgrund, vilket i Bokmässans fall kretsat kring att yttrandefrihet måste få råda. Bokmässan har funnits sedan 1985 och ska vara en öppen arena där olika åsikter kan mötas och diskuteras. Genom att utesluta en aktör, hamnar de därför i en sits där de måste motivera varför andra aktörer får delta. Sedan kommer det alltid finnas tyckare som inte håller med eller inte förstår. Därför Marias andra lärdom att arbeta för förståelse och konsensus kring hur de valt att hantera den rådande situationen.

Marias Källssons bästa tips för att hantera ett akut mediedrev:

Utifrån sin egna erfarenhet, har Maria listat sina bästa tips för att hantera ett akut mediedrev:

1. Vem ska uttala sig? Bestäm snabbt vem som ska uttala sig kring händelsen i media framöver. Denna person kommer troligen få mycket uppmärksamhet i media under en lång tid.

2. Vad ska ni uttala er om? Bestäm vilka frågor ni ska uttala er kring, och vilka som ligger utanför ert område. Troligen kommer ni få frågor från journalister kring hur ni ställer er till andra aktuella kriser, och inte bara er egen. Vänd på frågan och be dem istället ställa frågan till dem det berör.

3. Öppenhet. Det är viktigt att ha en öppen inställning till pressen och vara beredda på att ställa upp på många intervjuer. Detta gäller även i sociala medier, där det är viktigt att besvara frågor och våga diskutera den kritik företaget får.

4. Q&A. Förbered svar till alla frågor ni kan väntas få, så kan ni hantera frågorna bättre.

5. Stöttning och samhållning. När det stormar kring företaget är det viktigt att hålla ihop internt, för att komma ut starkare på andra sidan.

6. Konsekvensanalys. Analysera ”Worst case scenarios” för att få koll på situation. Vad är det värsta som kan hända i det pågående mediedrevet, och hur kan ni hantera en sådan situation?

7. Ödmjukhet. Det är viktigt att möta de som tycker annorlunda än er på ett öppet och ödmjukt sätt.

8. Tydlighet. Tydliga och väl underbyggda beslut skapar trygghet.

9. Våga visa svaghet internt. Det kommer vara en tuff och pressad period att ta sig igenom. Våga därför visa upp era svaga stunder internt och hitta stöd hos varandra.

10. Våga stänga av medier. Under ett pågående mediedrev är det av stor vikt att bevaka vad som skrivs kring dig eller företaget i media, för att kunna bemöta kritiken. Däremot är det minst lika viktigt att ibland våga stänga av medierna för att samla kraft.