Ska man använda emojis i marknadsföring? En emoji används i japanska elektroniska meddelanden och webbsidor, vars användande har börjat sprida sig över resten av världen. Ordet skrivs på japanska med tre kanji-tecken som betyder ”bild” (絵 e?) och ”tecken” (文字 moji?). Flera välkända företag har idag mottagit emoji-trenden för att öka medvetenheten kring sitt varumärke.

Varumärken som använder emojis i marknadsföring

Företaget Talk Talk Mobil gjorde nyligen en undersökning som kom fram till att 8 av 10 personer använder sig utav emoji för att kommunicera. Ett företag som kommit långt i användandet av Emoji´s i sin marknadsföring är Dominos Pizza. Det är numera fullt möjligt att beställa pizza genom att använda emoji´s! Tack Domino´s☺

Disney är ett annat företag som har lyckats skapa varumärkeskännedom genom att använda sig av emojis i marknadsföring. Disney lägger ut sina karaktärer på sin facebook-sida, och Disney har gjort det möjligt så du exempelvis kan skicka små söta Nemos som emojis via plattformen. Dock handlar emojis om något mycket mer än att bara lägga till något extra gulligt i våra liv. När nästa stora Disney-film har release kommer emojis mest troligen ha en stor roll i deras marknadspush och användas för att skapa och öka medvetenhet om filmen och engagemang kring varumärket.

Varför ska man använda emoji i sin marknadsföring?

Twitter och andra textbaserade kommunikationskanaler har oftast begränsade teckenmöjligheter (går antingen att älska eller hata) men som uppfyller ett viktigt syfte. Genom att använda sig av emojis kan företag nu välja att berätta sin varumärkeshistoria i tusentals ord eller genom några få karaktärer. Emojis ökar engagemanget i ett budskap eftersom de små karaktärerna berör sin publik emotionellt och uppmuntrar läsarna att engagera sig.

Emojis marknadsföringsyfte

Låt oss ta ett steg tillbaka för att se det hela från ett helhetsperspektiv. Emoji passar in den kulturella förändringen som sker idag. Vi går mot mer visuell kommunikation och genom att använda emoji kan de hjälpa till, att göra ett varumärke mer tillgängligt. Det som är speciellt med emoji är att de små karaktärerna inte kommer in i våra liv och pressar oss att bli mer varumärkesfokuserade. De försöker inte heller att övertyga oss om att förändra vårt beteende. Emoji är något som väldigt många personer på ett naturligt och otvingat sätt använder sig av (och förväntar sig att se). När företag skapar sina egna emoji´s kan de användas för att organiskt exponera sitt varumärke i en konversation och detta upplevs som naturligt och otvingat.

Observera

Även om vi spenderat de senaste 400 orden för att lovprisa emojis och förklarat hur de kan användas för att öka engagemang till varumärken, är det värt att nämna att emoji-marknadsföring bör användas med försiktighet. Som taleskvinnan för Oreo nämner: ”Det är viktigt att tala samma språk som era följare/besökare”. Medan åldersgruppen 18-24 år oftast är beroende av emojis håller den äldre generationen fortfarande på att vänja sig vid denna nya trend. Det är viktigt att undersöka hur pass redo era följare är för emojis och sen anpassa användandet därefter. Det är även viktigt att komma ihåg att emoji´s kan tolkas på olika sätt hos olika grupper och ibland skapa mer skada än nytta.