I dagens digitala samhälle exponeras vi allt mer för information och budskap, och sållar enkelt bort innehåll som inte känns relevant för oss. Således blir det också allt svårare för företag att nå ut med sin externa kommunikation. Vi på Meltwater har därför listat fem steg till en effektiv extern kommunikation!

1. Pin-pointa relevanta journalister och influencers

Pressmeddelanden har länge varit ett etablerat sätt för företag att publicera nyheter och viktiga händelser för verksamheten. Ett pressmeddelande har dock ingen stor påverkan på den externa kommunikationen om det inte får spridning – och här har många företag mycket att lära.

Idag kan företag sällan räkna med att den externa kommunikationen ska ta fart enbart genom att publicera ett pressmeddelande i sitt pressrum. Det finns nämligen väldigt få nyheter som är relevanta för alla journalister och publikationer att skriva om. Däremot finns det enkla knep för att underlätta den externa spridningen av nyheten. Genom att pin-pointa relevanta journalister och kontakter i er bransch sparar ni mycket tid och ökar chanserna för att få spridning på innehållet. På så sätt kan ni rikta er kommunikation och direkt nå ut med informationen till de journalister som kan vara intresserade av att skriva om ämnet. Når ni ut till rätt personer kommer detta i sin tur reflekteras i spridningen av den externa kommunikationen.

2. Skapa rörligt material – det behöver inte vara så svårt!

Det är betydligt mycket lättare för vår hjärna att bearbeta och förstå information som är rörlig, jämfört med text. Om tre år spås det att 80% av all konsumtion på internet kommer ske via video. Dessutom visar siffror på att de företag som har en video på sin landningssida kan öka konverteringen avsevärt. Rörlig bild ger också möjlighet att kommunicera mycket information på kort tid, och borde vara en självklar aktivitet för att effektivisera den externa kommunikationen.

Video är idag ett återkommande grepp på de flesta stora sociala plattformarna. Idag har både Facebook, Instagram, Snapchat och Periscope har enkla lösningar för rörligt material. I och med detta har företag allt fler möjligheter till att skapa och publicera eget material i rörligt format. I takt med att mer och mer videos publiceras på sociala medier, blir konsumenterna dock mer kräsna och selektiva när de väljer vilka klipp att kolla på. För att lyckas med video i sin externa kommunikation blir det därför viktigare att vara relevant mot sin målgrupp, skapa material som fungerar både med- och utan ljud samt att hålla en hög kvalitét. Videoklipp som inte känns genomtänkta sållas snabbt bort av konsumenterna. Med enkla medel kan ni dock lyckas ta er igenom bruset och vi på Meltwater vill uppmuntra alla företag att våga testa! Livesänd ert nästa evenemang eller klipp ihop en kort video att publicera på Instagram. Med en smartphone och ett gratis redigeringsprogram såsom exempelvis iMovie kommer ni en lång bit på vägen.

extern kommunikation

P.S. Du visste väl att Meltwater har ett verktyg för att pin-pointa journalister och influencers?

3. Sprid kommunikationen via sociala medier

Att den som lyckas få spridning i sociala medier har större chans att få genomslag på sitt budskap är ingen nyhet. Därför är sociala medier också en självklar källa till att sprida er externa kommunikation – målet är ju att så många som möjligt ska få upp ögonen för den. Nyckeln är att först identifiera vilken målgrupp som är intresserad av att ta del av den externa kommunikationen, för att sedan försöka sprida budskapet till den grupp som det faktiskt intresserar. För att inlägget snabbt ska få uppmärksamhet måste meddelandet vara kort och intressant, gärna tillsammans med en bild som fångar intresse. Bilder engagerar mottagaren och ökar chanserna för att budskapet ska bli ihågkommet.

Den största förändringen som sociala medier har medfört är möjligheten för företag att interagera med sina kunder, som en del av den externa kommunikationen. Därför är det viktigt för företag att kommunicera kontinuerligt för att bygga långsiktiga relationer och ge snabb respons som uppmuntrar till fortsatt engagemang. Det är dock minst lika viktigt att också hålla koll på vad som sägs om ert företag i sociala medier. Genom detta, kan ni hålla en dialog med målgruppen och snabbt bemöta eventuell kritik. Ladda gärna ner vår broschyr ”Sociala medier” för att lära er mer om hur ert företag kan bevaka sociala medier.

4. Skapa en contentkalender!

Att ta fram innehåll till webben och sociala medier som underlättar er externa kommunikation görs inte av sig själv. De flesta som arbetar inom kommunikation- och marknadsföring har upplevt både brist på tid och idéer när det kommer till att skapa nytt content. Att hitta verktyg och rutiner kring att skapa både intressant- och aktuellt innehåll är därför av stor betydelse för att underlätta arbetet mot en effektiv extern kommunikation. Genom att skapa en contentkalender kan ni få ut maximalt av ert innehåll samt minska sista minuten-stress.

En contentkalender är A och O för att skapa sig en översikt av kommande aktiviteter. Vad ska publiceras, när, i vilka kanaler och vem har ansvaret? Genom att skapa en contentkalender ges en tydligare helhetsbild både för kommande innehåll och arbetsbelastning. På så sätt kan ert företag sedan lägga mindre tid på att fundera kring vilken typ av innehåll er externa kommunikation ska innehålla, och istället fokusera på att skapa content.

Enligt SEO Design finns det ett antal frågor som bör besvaras inför planeringen av innehållet i er externa kommunikation. Dessa involverar vilken målgrupp ni riktar den externa kommunikationen mot, vilka problem dessa söker svar på samt vilka kanaler som lämpligast ska användas för att nå dem. Tänk på att innehållet inte bara ska följa kampanjer och säljaktiviteter, utan även övriga händelser såsom event, mässor, webinars och blogginlägg. När ni arbetat fram en passande och enhetlig strategi för ert content är det dags att göra en mer detaljerad plan ett par månader framåt, för att hela tiden ligga i fas – med andra ord, skapa översikt i en contentkalender.

5.Mät, mät, mät!

Att mäta effekten av extern kommunikation har länge varit en utmaning för marknads- och kommunikationsavdelningar. Tyvärr genomförs många kampanjer utan tydligt syfte och mätbara mål. Att kunna mäta effekten av ert företags satsningar blir dock allt viktigare. Detta i takt med att företag lägger mer och mer resurser på att kommunicera sina budskap externt. Genom att mäta effekten av er externa kommunikation, ges insikt i om ni lägger tid och pengar på rätt saker eller ej. Att ta reda på vilket typ av innehåll och vilka kanaler som får mest genomslag och leder till högst konvertering, är därför viktigt för att öka effektiviteten av den externa kommunikationen.

Genom sociala medier har det blivit lättare att följa upp och mäta effekterna av den externa kommunikationen. Förutom Google Analytics, har plattformarna själva börjat lansera verktyg som underlättar mätning av kampanjer och aktiviteter. Genom att sätta upp mätbara KPIer inför varje kampanj och aktivitet, blir det lättare att mäta dess effekter. Läs gärna vårt blogginlägg ”Bevaka och analysera sociala medier” för att lära dig mer om hur ni kan mäta effekten av er kommunikation i sociala medier.

Vill du ha mer information om hur Meltwater kan hjälpa ert företag att pin-pointa journalister? Fyll i formuläret nedan!