Idag anordnade Meltwater ett webinar där Ann Hellenius, IT-direktör i Stockholms stad, delade med sig om sitt arbete att driva digitalisering av staden. Nedan har vi summerat det åt dig.

digitalisering meltwater

Stockholm är en av Europas snabbast växande städer, vilket också för med sig många utmaningar. Ökad urbanisering, globalisering, miljöhot och en åldrande befolkning är exempel på faktorer som påverkar samhällsutvecklingen i staden. Genom att driva digitalisering kan staden omstruktureras för att möta de förändringar som uppstår.

Digitalisering kommer i sig vara den enskilt största förändringsfaktorn i samhället fram till 2025, och kommer leda till många omställningar som måste synliggöras.

Hur parkeringsytor ska utnyttjas när digitaliseringen har resulterat i självkörande bilar, eller vad som ska göras med alla tomma butikslokaler när invånarna istället handlar över nätet, är frågor som Stockholms stad ställer sig.

Det är omöjligt att veta åt vilket håll digitaliseringen och den tekniska utveckling kommer gå och vad detta för med sig. Det man säkert vet är att allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras, och offentlig sektor är inget undantag. Jobb kommer både att försvinna och skapas, och genom Big data och anpassade algoritmer kommer individanpassade tjänster kunna tas fram.

I denna digitaliseringens tid, är visionen för Stockholms Stad att år 2040 bli världens smartaste stad. Att vara en smart stad betyder för Stockholm att vara en hållbar stad, både när det kommer till ekologisk-, ekonomisk-, demokratisk- och social hållbarhet.

digitalisering-stockholms-stad

För att uppnå detta, krävs enligt Ann Hellenius en nyfikenhet inför hur andra städer och kommuner arbetar med digitalisering, och en nytänkande organisationsstruktur som lyssnar på alla invånare. Stockholms Stad har till exempel interagerat med personer i alla åldersgrupper och arrangerat Hackatons för att utveckla och ta fram digitala lösningar tillsammans med Stockholms invånare. Andra exempel på projekt som Stockholms Stad driver inom digitalisering är:

• Installering av smart belysning
• Placering av papperskorgar som packar sopor med hjälp av solenergi
• Lansering av app där invånare kan betala parkering direkt i mobilen