Vi på Meltwater har spanat efter marknadsföringstrender som kommer vara betydande under 2017, för att hjälpa ert företag förbereda er inför det kommande året. Läs de 14 marknadsföringstrenderna nedan.

1. Adblockers

Allt fler konsumenter tröttnar på reklam och annonsering online, och väljer att blockera innehållet med adblockers. Denna trend förutspås växa sig ännu starkare under 2017. Enligt Social Times kommer en tredjedel av alla internetanvändare använda sig av någon typ av adblockers under 2017. Detta är en indikation på att dagens annonser inte lever upp till konsumenternas krav på relevans, utan snarare uppfattas som irritationsmoment. Detta läge komplicerar klimatet för marknadsförare som nu behöver ta sig igenom bruset på andra sätt än tidigare och arbeta för att skapa innehåll som konsumenten inte vill blockera.

2. Dark Social

”Dark Social” refererar till hur människor delar information och åsikter i andra forum än etablerade sociala medier såsom Facebook och Twitter. Det kan handla om att dela länkar eller åsikter i chattar, mejl, sms eller anonyma inlägg på sociala forum. Kanaler där program för webbanalys inte kan mäta engagemanget. Människor delar allt oftare länkar på Snapchat, WhatsApp eller Facebook Messenger, sociala medier som inte fångas upp av ert program för webbanalys. Företag kan därför inte längre lita på att de får en helhetsbild av kundernas engagemang och åsikter genom att enbart analysera trafiken på de väletablerade sociala medierna. En viktig marknadsföringstrend under 2017 kommer därför vara att hitta nya lösningar för att kunna spåra trafik från mörka sociala kanaler.

3. Account Based Marketing

Denna marknadsföringskategori är egentligen ingen nyhet, men förutspås bli en stor trend under 2017. Account based marketing handlar om att ett företag riktar fokus mot sina nyckelkunder, som har ett betydande värde för företagets omsättning. Dessa relationer vilar ofta på få kontaktpunkter mellan er och kunden – vad skulle tillexempel ske om er kontaktperson plötsligt slutade på företaget? Genom account based marketing går effekten av sådana plötsliga händelser att lindra. Genom att rikta kommunikationen mot just denna nyckelkund, är syftet bygga utökade kontaktnät och ökad merförsäljning.

4. Mäta marknadföring

Marknadsavdelningar kämpar fortfarande med att kunna visa på vilken avkastning kampanjer och marknadsföringsaktiviteter faktiskt ger företaget. Ofta kan de tydligt se att marknadsföringen gör skillnad, men exakt hur mycket det bidrar till organisationen är svårare att mäta. Hur mycket av inköpen kan härledas just till marknadskommunikationen? Hur mycket är säljarnas förtjänst eller ett resultat av bra kundservice? Under 2017 kommer mätning och uppföljning bli en allt större marknadsföringstrend, där dessa frågor är viktiga att kunna besvara.

5. Bots

I takt med att det digitala landskapet förändras, uppstår nya möjligheter för företagens marknadsföring och kommunikation. Ett sådant exempel är bots. En bot kan liknas med en robot på internet, som utför automatiserade uppgifter online i en betydligt snabbare hastighet än om en människa skulle utföra det. Facebook lanserade nyligen Messenger Bots, vilket gör Facebook Messenger till ett effektivt verktyg för att automatisera marknadsföring och kommunikation. Nu förutspås 2017 vara året då chatbots får fäste på riktigt. Chatbots kan exempelvis sköta konversationer med kunder, besvara deras frågor och plocka fram information till kunden. På så sätt kan företagen spara mycket tid och pengar.

6. Marknadschefens roll

Under de senaste åren har vi sett att marknadsföring som disciplin har utvecklats och tagit stora kliv framåt, medan marknadscheferna sällan utvecklas i samma takt. De områden som många marknadsförare tidigare var experter inom, har idag blivit standard. För att lyckas under 2017 finns det ett flertal områden som marknadschefer behöver vässa sina kunskaper inom. Dessa rör exempelvis analys av data, marketing automation och att kunna utveckla tydliga marknadsstrategier utifrån det nya landskapet.

7. Big data & predictive analytics

Företag blir allt mer bekväma i att hantera big data, vilket även kommer synas under 2017. Nu har vi lärt oss hur datan samlas in, och det är dags att ta det steget längre – med hjälp av predictive analytics. Utifrån den stora mängd data som finns utanför ett företags fyra väggar kommer en stor marknadsföringstrend under 2017 fokuseras mot att försöka förutspå framtida händelser. Detta är en stor fördel när det kommer till att optimera marknadsföringskampanjer och minska risken, genom att exempelvis förutspå konsumenternas beteenden.

8. Native advertising

Det blir allt svårare för företag att fånga konsumenters uppmärksamhet och vinna deras förtroende. Det är inte helt lätt att hitta ett svenskt ord för native advertising, men det skulle kunna beskrivas som naturlig annonsering eller annonsering som smälter in. I stort handlar det om att skapa marknadsföring som smälter in i sin omgivning, exempelvis annonser som passar in natutligt i det redaktionella flödet på en hemsida. De varumärken som lyckas skapa innehåll med samma ton som på plattformen, håller samma kvalitetsnivå som det redaktionella innehåller och skapar värde för mottagaren, har en stor chans att lyckas under 2017.

9. Marketing Automation

En stor marknadsföringstrend under 2017 kommer med stor sannolikhet vara marketing automation. Idag finns det flera mjukvaror som kopplar ihop er webbplats med ert epostsystem, där Marketo och Hubspot är några exempel.  Kortfattat hjälper marketing automation er att skicka rätt budskap vid rätt tidpunkt, till rätt kund – helt automatiserat. Utifrån dessa system kan ni bygga kundprofiler, kommunicera på ett personligt sätt och öka konverteringen.

10. Influencers

En influencer på sociala medier som talar gott om er produkt inför sina följare, kommer vara betydligt mer effektivt än annonsering. Marknadsföringstrenden kring influencers kommer fortsatt vara stark under 2017. Detta eftersom konsumenter tenderar att lita mer på rekommendationer de får från personer de ser upp till eller kan identifiera sig med. På så sätt kan varumärken skapa word-of-mouth genom personer som deras målgrupp redan följer och ser upp till.

De flesta framgångsrika influencers får dagligen erbjudanden om samarbeten från flera olika varumärken. Därför kan de välja och vraka bland de varumärken de vill arbeta med. De samarbeten de väljer att ta vidare är varumärken som de helhjärtat tror på – ett förtroende som kommer föras vidare till konsumenterna.

11. Personifiering

Att leverera personliga upplevelser och innehåll till konsumenter bör vara en prioritet för marknadsförare under 2017. I och med att företag investerar allt pengar på kunddata och analysverktyg, ges större möjlighet att personifiera kommunikationen i deras olika kanaler online och på sociala medier. På så sätt kan de lättare segmentera kunderna och skräddarsy kommunikationen utifrån deras intressen och vanor. Det här är ett effektivt sätt för att nå fram till konsumenterna och tränga igenom det stora flöde av information som riktas på konsumenter varje dag.

12. Snapchat går om Twitter

Tidigare i år rapporterade Bloomberg om att det dagliga antalet användare på Snapchat gått om Twitter. Samtidigt som engagemanget på Snapchat ökar, skriver Forbes om att många annonsörer planerar att minska sin annonsering på Twitter. Det ökade intresset för Snapchat kan framförallt ses hos tonåringar och milleniegenerationen. Om detta är din målgrupp är det här ni som företag ska finnas. Under 2017 kommer Snapchat vara den starkast lysande stjärnan på den digitala himlen. Därför är det viktigt att även företag lär sig använda plattformen. Exempelvis kan ni engagera följarna med tävlingar, visa klipp bakom kulisserna eller presentera nya produkter.

13. Upplevelsemarknadsföring

Denna gren inom marknadsföring handlar primärt om att hjälpa konsumenter att uppleva ett varumärke. Traditionell annonsering i print, på radio eller i TV kommunicerar verbalt och visuellt. Upplevelsemarknadsföring strävar mot att aktivera fler sinnen än så. Målet är att skapa en minnesvärd upplevelse av varumärket som skapar en känslomässig koppling mellan varumärket och konsumenten. I och med den digitala utvecklingen är det idag enklare för företag att nå denna koppling, och under 2017 förutspås företag lägga mycket krut på att leverera en helhetsupplevelse till konsumenterna.

14. Krävande konsumenter

2017 är året då uttrycket “kunder har alltid rätt” gör entré på nytt. Den hastiga utvecklingen av digitala medier har gjort att kunderna blir allt mer krävande. Det förväntas att hemsidor och tekniska attribut alltid ska fungera och synka, vare sig kunden använder sin dator, surfplatta eller mobiltelefon. Buggar eller mobilanpassade hemsidor som inte fungerar skapar irritationsmoment som företag inte har råd med. Om en kund ber om hjälp via er hemsida förväntas hjälpen komma direkt, och inte två timmar senare. Kundernas kravlista kan göras lång, och under 2017 kommer kundernas önskan vara företagens lag – än mer än tidigare.