Meltwater har summerat olika marknadsföringstrender inför 2017. I del 2 kan du bland annat läsa om att marknadschefen spelar en avgörande roll för företag framöver. Missade du att läsa om de fyra första trenderna? Inga problem – klicka här!

5. Bots

I takt med att det digitala landskapet förändras, uppstår hela tiden nya möjligheter för företagens marknadsföring och kommunikation. Ett exempel på detta är bots. En bot kan liknas med en robot på internet, som utför automatiserade uppgifter online i en betydligt snabbare hastighet än om en människa skulle utföra det. Facebook lanserade nyligen Messenger Bots, vilket gör Facebook Messenger till ett effektivt verktyg för att automatisera marknadsföring och kommunikation. Nu förutspås 2017 vara året då chatbots får fäste på riktigt. Chatbots kan exempelvis sköta konversationer med kunder, besvara deras frågor och plocka fram information till kunden. På så sätt kan företagen spara mycket tid och pengar.

6. Marknadschefens roll

Under de senaste åren har vi sett att marknadsföring som disciplin har utvecklats och tagit stora kliv framåt medan marknadscheferna sällan utvecklas i samma takt. De områden som många marknadsförare tidigare var experter inom har idag blivit standard. För att lyckas under 2017 finns det ett flertal områden som marknadschefer behöver vässa sina kunskaper inom. Dessa rör exempelvis analys av data, marketing automation och att kunna utveckla tydliga marknadsstrategier utifrån det nya landskapet.

7. Big data & predictive analytics

Företag blir allt mer bekväma i att hantera big data, vilket även kommer synas under 2017. Nu har vi lärt oss hur datan samlas in, och det är dags att ta det steget längre. Detta med hjälp av predictive analytics. Utifrån den stora mängd data som finns utanför ett företags fyra väggar kommer en stor marknadsföringstrend under 2017 fokuseras mot att försöka förutspå framtida händelser. Detta är en stor fördel när det kommer till att optimera marknadsföringskampanjer och minska risken, genom att exempelvis förutspå konsumenternas beteenden.

8. Native advertising

Det blir allt svårare för företag att fånga konsumenters uppmärksamhet och vinna deras förtroende. Det är inte helt lätt att hitta ett svenskt ord för native advertising, men det skulle kunna beskrivas som naturlig annonsering eller annonsering som smälter in. I stort handlar det om att skapa marknadsföring som smälter in i sin omgivning, exempelvis annonser som passar in natutligt i det redaktionella flödet på en hemsida. De varumärken som lyckas skapa innehåll med samma ton som på plattformen, håller samma kvalitetsnivå som det redaktionella innehåller och skapar värde för mottagaren, har en stor chans att lyckas under 2017.