Vi på Meltwater har spanat efter marknadsföringstrender som kommer vara betydande under 2017, för att hjälpa ert företag förbereda er inför det kommande året. Dessa marknadsföringstrender kommer publiceras i fyra delar under julen samt början av 2017.

Nedan kan du läsa om de fyra första marknadsföringstrenderna vi identifierat som är viktiga att hålla koll på:

1. Adblockers

Allt fler konsumenter tröttnar på reklam och annonsering online, och väljer att blockera innehållet med adblockers. Denna trend förutspås växa sig ännu starkare under 2017. Enligt Social Times kommer en tredjedel av alla internetanvändare använda sig av någon typ av adblockers under 2017. Detta är en indikation på att dagens annonser inte lever upp till konsumenternas krav på relevans, utan snarare uppfattas som irritationsmoment. Detta läge komplicerar klimatet för marknadsförare, som nu behöver ta sig igenom bruset på andra sätt än tidigare och arbeta för att skapa innehåll som konsumenten inte vill blockera.

2. Dark Social

”Dark Social” refererar till hur människor delar information och åsikter i andra forum än etablerade sociala medier såsom Facebook och Twitter. Det kan handla om att dela länkar eller åsikter i chattar, mejl, sms eller anonyma inlägg på sociala forum – kanaler där program för webbanalys inte kan mäta engagemanget. Människor delar allt oftare länkar på Snapchat, WhatsApp eller Facebook Messenger, sociala medier som inte fångas upp av ert program för webbanalys. Företag kan därför inte längre lita på att de får en helhetsbild av kundernas engagemang och åsikter genom att enbart analysera trafiken på de väletablerade sociala medierna. En viktig marknadsföringstrend under 2017 kommer därför vara att hitta nya lösningar för att kunna spåra trafik från mörka sociala kanaler.

3. Account Based Marketing

Denna marknadsföringskategori är egentligen ingen nyhet, men förutspås bli en stor trend under 2017. Account based marketing handlar om att ett företag riktar fokus mot sina nyckelkunder, som har ett betydande värde för företagets omsättning. Dessa relationer vilar ofta på få kontaktpunkter mellan er och kunden – vad skulle till exempel ske om er kontaktperson plötsligt slutade på företaget? Genom account based marketing går effekten av sådana plötsliga händelser att lindra. Genom att rikta kommunikationen mot just denna nyckelkund, är syftet bygga utökade kontaktnät och ökad merförsäljning.

4. Mäta marknadföring

Marknadsavdelningar kämpar fortfarande med att kunna visa på vilken avkastning kampanjer och marknadsföringsaktiviteter faktiskt ger företaget. Ofta kan de tydligt se att marknadsföringen gör skillnad, men exakt hur mycket det bidrar till organisationen är svårare att mäta. Hur mycket av inköpen kan härledas just till marknadskommunikationen, hur mycket är säljarnas förtjänst eller ett resultat av bra kundservice? Under 2017 kommer mätning och uppföljning bli en allt större marknadsföringstrend, där dessa frågor är viktiga att kunna besvara.

 Vi önskar dig en God Jul och ett Gott Nytt År och glöm inte att spana in del 2 i mellandagarna!