I princip all den data som finns idag har skapats under de 10 senaste åren. Att visualisera data och gör den begriplig inte alltid den lättaste uppgiften. I detta blogginlägg tittar vi närmre på vad ett Brand Command Center är och vilka utmaningar som det kan hjälpa dig att lösa.

Idag finns det många olika verktyg för datainsamling. Enligt en studie som Hubspot gjort, använder idag en marknadsavdelning igenomsnitt 12 olika verktyg i det dagliga arbetet. Att samanställa data från de olika verktygen är ett tidskrävande arbete. Det är alltså inte konstigt att 61 % av personer som arbetar med marknadsföring efterfrågar bättre processer för att visualisera och sammanställa data från de olika verktygen.

För många företag har lösningen kommit att bli ett Brand Command Center.

I vårt blogginlägg Single Source of Truth: Strukturerar data i en plattform kan du läsa mer om varför man bör använda en plattform för struktur av data. I detta blogginlägg kommer vi att fokusera på visualisering av data och hur man med ett Brand Command Center får en tydlig översikt över extern data.

Vi kommer bland annat att gå igenom vilka utmaningar som ett Brand Command Center kan hjälpa dig att lösa. Men också dela med oss av insikter om hur du bäst använder ett för att nå dina mål.

Brand Command Centre: Visualisering av data

Ett Brand Command Center hjälper dig att enkelt hålla kolla på dina resultat genom att samla och visualisera data på ett ställe. Det är ett slags kommandocenter med visuella dashboards som uppdateras i realtid för att ge dig en tydlig överblick. Ofta använder man ett API för att samla extern data med intern. Detta ger dig och dina kollegor ett helhetsperspektiv över företagets affärsresultat.

En anledning varför du ska använda ett Brand Command Center är för att ge dina medarbetare en tydlig överblick över företagets resultat. För marknadsavdelningar kan ett Brand Command Center hjälpa en att på ett tydligt sätt visualisera data ge inblick i utvecklingen av olika KPI:er. Använd denna datavisualisering för att rapportera till ledning och andra intressenter.

Du kan använda data visualisering på olika sätt. Använd och visualisera olika typer av data beroende på vad det är du vill presentera. Ändra fokus i ditt dashboard, beroende på om du ska presentera internt eller externt. Sätt upp olika dahsboards av dina olika KPI:er. Om ditt mål exempelvis är att öka kännedomen kring ditt företag kan du visualisera detta genom att visa på hemsidetrafik, omnämnanden i sociala medier, PR, CRM och mycket annat. Genom att visualisera data ger du dina medarbetare ett helhetsperspektiv över dina resultat.

Datavisualisering dashboard

Vad har ett Brand Command Centre för betydelse?

Som ett resultat av den digitala värld vi lever i kan du nu samla miljontals datapunkter och omvandla dess till användbara insikter. Arbetar du med marknadsföring kan du använda dessa insikter till att identifiera nya möjligheter för hur du ska nå din målgrupp, bygga starka kundrelationer eller öka varumärkeslojaliteten.

Att hitta guldkornen i all data som dagligen skapas och omvandla dessa till användbara insikter kan kännas svårt. Det är här som ett Brand Command Center kommer in i bilden. Det är viktigt att kunna visualisera data för att på ett enkelt sätt visa på varför vissa beslut fattas.

Låt oss titta närmre på de utmaningar som ett Brand Command Center kan lösa

Data fatigue

Data ska ge oss makt och inte begränsa oss. Trots detta kan vi se en ökad tendens hos marknadsförare att överväldigas utav data vilket kan komma att påverka kreativiteten negativt. På engelska kallas detta fenomen ”Data fatigue” och syftar på ett överflöd av data. Marknadsavdelningar blir idag överrumplade av den mängd data som dagligen strömmar in från olika plattformar.

Ett Brand Command Center som kan samla data från olika plattformar kan hjälpa marknadsförare att hantera all information som finns. I ett Command Center kan man bland annat samla data om målgruppen, försäljningssiffror och finansieringar.

Ett Brand Command Center kombinerar olika dataplattformar som används av marknadsförare med data om målgruppen, försäljning och finansiering. Visualisering av data ger ditt marknadsteamen en helhetsbild av varumärket på ett lättförståeligt sätt.

Samarbeta mellan olika avdelningar

Ett Brand Command Center används kanske främst av marknadsavdelningen men kan och bör användas av alla avdelningar. Genom att samla och visualisera data på ett ställa får alla på företaget en tydligt överblick över hur de olika avdelningarnas arbete påverkar varandra. Det blir även lättare att tillsammans förändra strategier i takt med att kundernas behov och preferenser förändras. När allt kommer kring har varje avdelningsarbete betydelse för företagets framgång. Ett Brand Command Center hjälper dig att visa hur.

Ett Brand Command Center kan alltså hjälpa dig att skapa transparens mellan olika avdelningar. På så sätt kommer det att bli lättare att sammarbeta genom att riva silos och förhindra att olika avdelningar kör sin grej. Genom att samarbeta och arbeta mot ett gemensamt mål kan man exempelvis förbättra leads, service och effektiviteten. När hela företaget får insikt i gemensam data kommer det garanterat bli lättare att samarbeta och nå de gemensamma målen.

Visa värdet av marknadsföring

Pratar man med folk som inte jobbar på marknadsavdelningen tycks många ha uppfattningen om att marknadsföring är ett ”fluffigt” arbete.

Med ett Brand Command Center kan du ge personerna som är kritiska till ditt arbete tydliga insikter om hur ditt arbete påverkar resten av företaget. Detta kommer garanterat hjälpa marknadsavdelningen att visa sitt värde och visa andra avdelningar att arbetet består av mer än att bara gå på magkänsla.

Samla data från en leverantör

Ett Brand Command Center fungerar som en slags single source of truth för företag. Dock behöver alla vara överens om att enbart använda data från en leverantör för att fatta beslut. Exempelvis att man har en global leverantör av mediebevakning istället för olika leverantörer. Olika leverantörer kommer garanterat göra det svårare att jämföra data och få en helhetssyn. Med en leverantör kan du vara säker på att data du får konsekvent vilket gör den mer trovärdig att redovisa för ledningen.

Skapa tillit

Att inte använda en leverantör av data för olika avdelningar kommer göra det svårt att visualisera data på ett trovärdigt sätt. Inkonsekvent data kan leda till att man förlorar tilliten. Det går dock att undvika detta genom att använda ett Brand Command Center eftersom att det sammanställer data från hela organisationen på ett konsekvent och trovärdigt sätt.

Fordelene ved datavisualisering med brand command centers

Varför ska man använda ett Brand Command Centres

På samma sätt som ett Brand Command Center samlar data från flera olika verktyg i ett dashboard, kan de också samla olika fokusområden inom marknadsföring. Oavsett om du har ansvar över medieexponering, leadsgenerering, innehåll eller digital marknadsföring så ger ett Brand Command Center dig möjlighet att ta del av insikter från olika fokusområden och på så sätt ge dig en helhetsbild.

Nedan följer tips på hur du kan använda ett Brand Command Center för att nå dina mål.

Bevaka ditt företags omnämnanden

Att skydda sitt företags anseende är en viktigt uppgift som marknadsavdelningen har. Med ett Brand Command Center kan du enkelt hålla koll på hur, vart och när ditt företags omnämns i både redaktionella online medier och sociala medier.

Genom att analysera om de som skrivs är negativt eller positivt kan du snabbt få en inblick i vilka utmaningar ni står inför och på så sätt agera innan kriser uppstår.

Kundservice

Sociala medier har blivit den moderna människans favoritforum att klaga i. Därför är det viktigt att företag har koll på vad som skrivs om dem och deras produkter. Många marknadsavdelningar har egna specialiserade kundservice avdelningar som endast fokuserar på att bevaka aktiviteter på sociala medier för att jobba proaktivt kring omnämnanden.

Denna typ av Brand Command Center har som ansvar att förbereda mer personlig kommunikation och på så sätt skapa och upprätthålla kundrelationer. På så sätt kan man också identifiera inflytelserika personer som engagerar sig med ditt företag.

Bevaka konkurrenter

Din konkurrenters kris kan också bli din kris. För att förhindra detta bör du därför analysera dina konkurrenters omnämnanden i sociala medier och redaktionella medier, precis på samma sätt som du bevakar ditt egna varumärke. Använd insikterna från data för exempelvis en ny lansering för att upptäcka nya möjligheter eller potentiella hot.

Visa ditt inflytande digitalt

Marknadsavdelningar använder Brand Command Center till att göra medarbetare, investerare, partners och andra intressenter uppmärksamma på företagets digitala inflytande. Ett sätt att gör det på är att utbyta data från ett media intelligence verktyg och därefter presentera intressant data så som engagemang, räckvidd och omtalande i redaktionella och sociala medier.

Dessa insikter bör vara synliga för alla medarbetare, investerare, partners och andra intressenter i företaget. Exempelvis kan du dela med dig av dina visuella dashboards på skärmar i företagets foajé och andra gemensamma områden där många personer rör sig. Syftet är att göra dem medvetna om insikter och snabbt få en överblick över exponeringen i media och inverkan de har på företaget.

Det är därför viktigt att visualisera data på ett enkelt och tydligt sätt så att du lätt kan dela med dig av insikterna.

Innehållsproduktion

För att kunna skapa relevant innehåll till företagets hemsida och blogg är det viktigt att vara uppdaterad om de senaste trenderna.

Med ett Brand Command Centers kan du enkelt identifiera trender. Baserat på dessa insikter kan marknadsteamet optimera strategier och producera relevant och engagerande innehåll. Marknadsförare som är snabba och hackar på nya trender ses ofta som ledande inom sitt område, vilket naturligtvis påverkar varumärkets rykte på ett positivt sätt.

Håll koll på KPI:er, Benchmarka och mät ROI

För att optimera kampanjer är det viktigt att marknadsavdelningen förstår sin nuvarande situationen. Hur har det kommit dit de är idag och vad är ROI på deras aktiviteter. Ett Brand Command Center ger dig och ditt marknadsteam möjligheter att förstå utveckligen av diverse KPI:er i realtid genom att spåra utfallet av dina aktiviteter i realtid.

Vet du inte vart du ska börja? Kom i gång med vår Enterprise lösning idag!

Vill du få en tydlig överblick över din verksamhet och olika avdelningars prestationer kan vi på Meltwater hjälpa dig med att komma igång. Med vår One stop shop kan marknad och kommunikationsavdelningar schemalägga, skicka ut, samla in och analysera både sin egna prestation och konkurrenters, lokalt såväl som globalt. Vårt verktyg visualiserar din data i realtid så att du altid håller dig uppdaterade om de senaste trenderna – allt samlat i en plattform.

Datavisualisering med Meltwater

Kontakta oss idag få en kostnadsfri demo!

Vill du veta mer om Meltwaters Enterprise-lösningar? Fyll i formuläret har nedanför så kontaktar vi dig så snart som möjligt.