Gemometrics

Gemometrics vision är att göra den globala handeln med ädelstenar tryggare. Det är kritisk att hålla sig uppdaterade om olika förändringar och uppdateringar inom branschen världen över. Lanseras nya behandlingsmetoder är det av största vikt att denna information snabbt når företaget så att man kan agera direkt. Meltwaters verktyg hjälper Gemometrics att hela tiden hålla sig uppdaterade och därmed kunna vara proaktiva i sitt strategiarbete.

Gemometrics

Utmaningar Gemometrics hade innan de började använda Meltwater var hur de skulle hitta rätt information och hålla sig uppdaterad om exemplevis nya lanseringar av behandlingsmetoder. Med Meltwaters verktyg får Gemometrics information från hela världen samlad i en morgonrapport. Johanna Svensson, Sales & Marketing Coordinator på Gemometric har som rutin att skicka vidare all viktig information till rätt medarbetare.

De använder även Meltwaters pressverktyg. De gör att de på ett enkelt och smidigt sätt kan få ut sina pressmeddelanden, samt mäta sitt PR-arbete och få insikt i vilka länder och medier pressmeddelanden plockas upp av. Gemometrics publicerar även sina pressmeddelanden i ett pressrum.

Gemometrics – Omvärldsbevakning

Gemometrics använder även Meltwaters omvärldsbevakning för att hålla koll. Då får de notiser direkt något händer och kan på så sätt ligga steget före.

Pressverktyg

”Det är enkelt att använda Meltwaters tjänst för att nå ut med våra pressmeddelanden. En stor fördel är att vi enkelt kan se vilka som har plockat upp våra pressmeddelanden och var” berättar Johanna. ”För oss på Gemometrics hade det varit väldigt tidskrävande och svårt att hålla koll på om t.ex. en liten tidning i Spanien plockat upp vårt pressmeddelande. Med Meltwater kan vi känns oss trygga över att vi får veta vilka som nåtts och använder sig av våra pressmeddelanden”.

Träffa oss

Kom förbi oss på Meltwater och ta en kaffe så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. Hör av dig till oss genom att antingen ringa eller mejla in till hej@meltwater.com. Gör som Gemetrics och kom igång med er omvärldsbevakning idag.

Garmin

För Garmin är det viktigt att kunna mäta vart de positionerar sig på marknaden idag för att kunna avgöra vart de ska. Meltwaters verktyg hjälper dem att förstå hur och vart de omnämns i media för att på så sätt kunna lägga strategier som tar dem framåt. Garmin är ledande global leverantör av navigationslösningar för bilar, flyg, sjöfart, utomhusaktiviteter och sport som utgör en viktigt del i deras kunders liv. Garmins produkter handlar om positionering i relation till mål.

Garmin

En av utmaningarna Garmin hade innan de började använda Meltwater var att man mätte PR-arbete och kampanjer på olika sätt i de nordiska länderna. De olika sätten att mäta på gjorde det svårt att jämföra och få en helhetsbild över hur PR-arbetet på den nordiska marknaden gått. Eftersom att man fokuserade på olika saker och använde olika metoder för att mäta. ”Meltwater gör det möjligt för oss att mäta samma saker i de nordiska länderna, vilket ger oss en helhetsbild över marknaden.

I verktyget kan vi också enkelt se om det är något land som behöver mer stöttning i en viss kampanj” säger Marcus Bjärneroth, PR-Chef på Garmin Nordics.”Det har även skett en förändring de senaste åren när det kommer till PR-arbetet”, fortsätter Marcus. ”För 20 år sedan kunden en produktrecension komma ut några dagar senare efter själva lanseringen. Idag är kommunikationen snabb och direkt vilket ställer krav på oss som arbetar med PR.

Mediebevakning

Garmin använder Meltwaters mediebevakning för att hålla sig uppdaterade.
Det ställer krav på oss att förse journalisterna med information i tid men också att vi kan bevaka vad som händer vid en lansering i realtid. Med Meltwater kan jag direkt se vilka som skriver om oss, hur de skriver om oss och om något börjar trenda.

Förr skickade man ut informationen till journalisterna och hoppades på att se en artikel några dagar senare. Idag kan jag arbeta mer proaktivt och direkt följa upp om jag märker att någon inte skriver om nyheten eller om fakta blivit fel.

Garmin använder Meltwater

Meltwaters mediebevakning gör det enkelt för mig att arbeta både proaktivt och följa lanseringar och kampanjer i realtid.”

NetClean

Det är nödvändigt att ha tillgång till en journalistdatabas för att hitta relevanta journalister och kunna kommunicera större nyheter och pressmeddelanden till relevanta personer. De använder även Meltwaters pressverktyg för att hitta relevanta journalister, skapa medielistor och skicka pressmeddelanden. Genom att kunna söka på specifika nyckelord kan de enkelt hitta journalister som skriver om ämnen som är viktiga för NetClean och på så sätt sprida information till personer som är intresserade av att ta del av denna.

NetClean

NetClean med huvudkontor i Göteborg, utvecklar världsledande teknik för att skydda företag och organisationer mot att sexuellt övergreppsmaterial på barn hanteras i företagens IT-miljö. Med hjälp av hashteknik detekterar tekniken sexuellt övergreppsmaterial på barn på företagens arbetsdatorer. Tekniken används i över 110 länder av både multinationella företag och organisationer inom offentlig sektor. Meltwaters globala mediebevakning hjälper dem att bevaka hur de uppfattas i media. Och vad som skrivs och sägs om frågorna de arbetar med runt om i världen.

Mediebevakning

Att själva skapa sig en överblick över informationen som finns online hade varit omöjligt. Med Meltwaters mediebevakning får de överblick över vad som skrivs om dem själva. De får också en överblick om frågor och ämnen de arbetar med. De kan enkelt se vart och hur de omnämns. Vad det diskuteras om just nu och vilka aktörer som syns och hörs mest i samband med dessa frågor.

Informationen som Meltwater förser NetClean med kan enkelt spridas med resten av organisationen för att hålla alla uppdaterade. Detta hjälper NetClean att spara tid då de själva inte behöver sätta ihop rapporter. Med de senaste nyheterna, utan kan enkelt sprida informationen internt med ett knapptryck.

NetClean pressverktyg

NetClean använder även Meltwaters pressverktyg för att hitta relevanta journalister, skapa medielistor och skicka pressmeddelanden. Genom att kunna söka på specifika nyckelord kan de enkelt hitta journalister som skriver om ämnen som är viktiga för dem. På så sätt sprids information till personer som är intresserade av att ta del av denna.

Meltwaters mediebevakning gör det även enkelt att se vilka journalister som skriver mycket om de ämnen och frågor som är viktiga för NetClean. På så sätt kan de engagera sig med rätt journalister och skapa en dialog med dessa.

De använder mediebevakning för att hålla sig uppdaterade!

MonthlyCup

En av fördelarna med Meltwater är att vi sparar väldigt mycket tid. Istället för att själva leta efter artiklar, kan vi lätt hitta det vi söker. Dessutom får vi på ett enkelt sätt fram, för oss, relevanta journalister. MonthlyCup använder Meltwaters pressverktyg för att identifiera relevanta journalister och skicka pressmeddelanden. I verktyget kan de göra medielistor och söka efter journalister som skriver om ämnen kring mens och MonthlyCup. På så sätt skickar de relevant information till personer som är intresserade av att ta del av den.

Sedan MonthlyCup började använda Meltwaters pressverktyg har de fått större spridning på sina utskick. Dessutom har de hittat journalister och tidningar som de inte hade hittat själva.

MonthlyCup

MonthlyCup vill ta bort tabut kring mens genom att lyfta viktiga frågor och problem. Genom att bevaka omvärlden och vad det diskuteras om just nu kan de lyfta dessa problem i sina sociala kanaler och på så sätt arbeta med att ta bort tabun och stigman kring mens.

Varje morgon får de en morgonrapport med artiklar kring olika ämnen de bevakar men också omnämnanden om MonthlyCup. Insikterna från morgonrapporterna använder de sedan för att lägga strategier i sociala medier. Genom Meltwaters omvärldsbevakning håller MonthlyCup alltså koll på vad folk pratar om just nu och kan därefter lyfta diskussionerna i sina egna sociala kanaler.

”Med Meltwater kan vi följa trender och se vad det diskuteras om just nu. Vi använder sedan insikterna till att lyfta viktiga ämnen i våra sociala kanaler.”

MonthlyCup

De använder också omvärldsbevakning för att hålla koll på viktiga omnämnanden om de egna varumärket. Men också för att bevaka branscher och trender.

pressverktyg

Med Meltwaters pressverktyg kan de göra medielistor och skicka pressmeddelanden.

Envac

Meltwater hjälper oss att samla information vi vill dela med resten av organisationen på ett ställe. Är det någon som letar efter senaste nyheterna internt vet de vart man ska leta. Varje morgon får kontaktpersonerna på Envac en morgonrapport med de senaste nyheterna. I nyhetsflödet kan de sedan själva välja vad för typ av nyheter de vill dela med resten av organisationen. Nyhetsflödet underlättar i arbetet med att hålla alla medarbetare på organisationen uppdaterade och att enkelt sprida information internt.

Envac

Envac är ett världsledande miljöteknikföretag med 50 års erfarenhet inom automatiserad avfallshantering. Idag finns deras system installerat över hela världen. De har 35 kontor i 22 länder i Europa, Mellanöstern, Asien samt Nord och -Sydamerika. För att Envac ska kunna håll koll på vad som skrivs om dem runt om i världen krävs det en bra global omvärldsbevakning. Med Meltwater kan Envac bevaka vad som skrivs om dem i Sverige men också internationellt.

Nyhetsflöde

Varje morgon får kontaktpersonerna på de en morgonrapport med de senaste nyheterna. Meltwater har hjälpt Envac med att implementera ett nyhetsflöde på deras intranät. I nyhetsflödet kan de sedan själva välja vad för typ av nyheter de vill dela med resten av organisationen. Nyhetsflödet underlättar i arbetet med att hålla alla medarbetare på organisationen uppdaterade och att enkelt sprida information internt.

pressverktyg

Med Meltwater får allting samlat på ett ställe. De använder Meltwaters globala omvärldsbevakning, nyhetsflöde och pressverktyg. Med pressverktyget kan de identifiera relevanta journalister som skriver om ämnen och områden där de vill synas. Första gången de använde pressverktyget fick de genomslag, de blev genast kontaktade av en journalist som ville skriva om dem. Genom att hitta relevanta kontakter kunde de därmed öka sin medieexponering