Gemometrics

Gemometrics vision är att göra den globala handeln med ädelstenar tryggare. Det är kritisk att hålla sig uppdaterade om olika förändringar och uppdateringar inom branschen världen över. Lanseras nya behandlingsmetoder är det av största vikt att denna information snabbt når företaget så att man kan agera direkt. Meltwaters verktyg hjälper Gemometrics att hela tiden hålla sig uppdaterade och därmed kunna vara proaktiva i sitt strategiarbete.

Gemometrics

Utmaningar Gemometrics hade innan de började använda Meltwater var hur de skulle hitta rätt information och hålla sig uppdaterad om exemplevis nya lanseringar av behandlingsmetoder. Med Meltwaters verktyg får Gemometrics information från hela världen samlad i en morgonrapport. Johanna Svensson, Sales & Marketing Coordinator på Gemometric har som rutin att skicka vidare all viktig information till rätt medarbetare.

De använder även Meltwaters pressverktyg. De gör att de på ett enkelt och smidigt sätt kan få ut sina pressmeddelanden, samt mäta sitt PR-arbete och få insikt i vilka länder och medier pressmeddelanden plockas upp av. Gemometrics publicerar även sina pressmeddelanden i ett pressrum.

Gemometrics – Omvärldsbevakning

Gemometrics använder även Meltwaters omvärldsbevakning för att hålla koll. Då får de notiser direkt något händer och kan på så sätt ligga steget före.

Pressverktyg

”Det är enkelt att använda Meltwaters tjänst för att nå ut med våra pressmeddelanden. En stor fördel är att vi enkelt kan se vilka som har plockat upp våra pressmeddelanden och var” berättar Johanna. ”För oss på Gemometrics hade det varit väldigt tidskrävande och svårt att hålla koll på om t.ex. en liten tidning i Spanien plockat upp vårt pressmeddelande. Med Meltwater kan vi känns oss trygga över att vi får veta vilka som nåtts och använder sig av våra pressmeddelanden”.

Träffa oss

Kom förbi oss på Meltwater och ta en kaffe så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag. Hör av dig till oss genom att antingen ringa eller mejla in till hej@meltwater.com. Gör som Gemetrics och kom igång med er omvärldsbevakning idag.

Neuroförbundet

Meltwater erbjuder oss en helhetslösning. Vi bevakar redaktionella- och sociala medier, vi skickar pressmeddelanden och en del tjänster för att dela nyheterna för att få ytterliggare spridning

Neuroförbundet använder Meltwaters mediebevakning för att bevaka. Flera olika områden inom neuro-relaterade sjukdomar men också för att bevaka till exempel den nya patientlagen. Samt förändringar inom neurosjukvården. För Neuroförbundet är det även viktigt att bevaka internationella diagnosfrågor. För att exempelvis hålla sig uppdaterad kring ny forskning inom neurologi.

Gör även pressutskick och använder pressrummet
Neuroförbundet använder Meltwater som en helhetslösning och har ett omfattande samarbete med Meltwater. Utöver mediebevakning skickar Neuroförbundet även pressmeddelanden med Meltwater och publicerar dessa i ett pressrum.

Instresseorganisation specialiserad på neurologi
Neuroförbundet är en intresseorganisation som är specialiserad på neurologi. Förbundet är en ideell sammanslutning och är partipolitiskt obundet. Förbundet skall främja och vidtaga åtgärder till gagn för personer med neurologiska sjukdomstillstånd. Samt skador genom att bland annat påverka stat. Landsting och kommuner till förbättrade sociala insatser för möjligheter till neurologisk rehabilitering.

Meltwaters system är lätta att navigera i. Jag behöver hjälp så ringer jag bara min kontaktperson som alltid hjälper mig. Meltwater är verkligen professionella och jag får alltid snabb och proffsig service. Det är viktigt för oss att vi vet allt som står om neurologi, vi får full koll med Meltwaters mediebevakning.