SodaStream

Meltwaters verktyget för att hitta influencers är det bästa jag har sett i branschen. Plattformen utmärker sig när det gäller att se innehållet i sin kontext, exempelvis att få insikter i tidigare samtal som influencern haft. Med plattformens historiska data kan SodaStream identifiera influencers innehåll, kvalité, vilka kanaler de är verksamma i och deras värderingar för att se om det stämmer överens med företaget. Genom att titta på tidigare konversationer kan vi se om en influencer ändrat sin åsikt om oss, huruvida de är konsekventa i sina kommentarer och hur ofta de publicerar något nytt. Att kunna förstå influencers nuvarande och föregående samarbeten gör mitt jobb mycket enklare.