Att bevaka och analysera sociala medier systematiskt är ett utmärkt sätt att få full koll på vad som händer i omvärlden. En bevakning av sociala medier behöver nödvändigtvis inte kräva extra resurser från företaget. Med hjälp av ett verktyg för att bevaka sociala medier kan man hitta alla inlägg som omnämner ditt företag utan att personen skrivit direkt till dig i dina kanaler.

Bevaka och analysera sociala medier

Bevakning

Att bevaka och analysera sociala medier har många fördelar. Bland annat kan du hitta nya personer som omnämner ditt företag utan att de nödvändigtvis skrivit direkt till dig. På så sätt kan du hitta nya potentiella kunder. De flesta som använder ett bevaknings verktyg brukar bevaka sig själv, sina konkurrenter, sina kunder och branschen i dess helhet. På det sättet får du en bra bild av hur din bransch exponeras i sociala medier och hur väl du nått ut med din kommunikation. Att bevaka sociala medier har många fördelar:

bevaka-sociala-medier

Analysera

Om företaget eller organisationen du jobbar på är själva aktiva i sociala medier bör ni följa upp hur väl ni presterar. Genom att sätta upp mätbara mål som arbetet med sociala medier syftar till, är det lättare att arbeta fokuserat och följa upp resultaten. Exempel på övergripande mål kan vara ökad varumärkeskännedom, att driva försäljning eller effektivisera sin kundtjänst.

Genom att sätta upp konkreta KPI:er kommer det vara lättare att följa upp ditt arbetet. Exempel på KPI:er kan bland annat vara hur mycket försäljning arbete i sociala medier ska generera i kronor, eller hur många inlägg kundtjänst ska besvara per dag. Beroende på bransch och företag, bör uppföljningen göras antingen månadsvis, kvartalsvis eller årsvis. Ett företag med en aktiv strategi för sociala medier behöver följa upp målen mer frekvent än ett företag som inte arbetar med sociala medier.

Kom igång idag!

Att bevaka och analysera sociala medier är alltså viktigt för att ditt företag ska hålla sig uppdaterade. Genom att bevaka vad folk säger om ditt företag i sociala medier kan du hitta nya kunder, influencers eller till och med förebygga en kris genom att agera i tid. Analyserna hjälper dig sedan att följa upp din prestation.

Ett Mediebevakningsverktyg från exempelvis Meltwater hjälper dig att bevaka och analysera sociala medier i realtid. Kom igång idag och missa inga viktiga omnämnanden!

Du vet väl att Meltwater kan hjälpa dig att bevaka och analysera sociala medier? Få en demo idag och se vad du går miste om: