Syftet med innehållsmarknadsföring är att skapa innehåll som drar till sig uppmärksamhet och engagerar er målgrupp. För att lyckas med detta är det av stor vikt att hålla sig uppdaterad – både kring viktiga händelser och kring vad som intresserar er målgrupp. Därför ger vi fyra tips på hur en tjänst för omvärldsbevakning kan hjälpa företag att skapa relevant innehåll.

Innehållsmarknadsföring

Det ökade intresset för innehållsmarknadsföring bland företag kan delvis härledas till att människor i allt högre grad undviker reklam. Ytterligare kan det relateras till de nya digitala möjligheterna. Dessa kräver att företag alltid är på tå för att engagera målgruppen kring aktuella händelser. Till följd av detta är konventionell marknadsföring sällan nog för konsumenten, som blir allt mer kräsen och medveten. Därför måste företag lära sig att skapa innehåll som tillför kunden värde, utan att upplevas som störande.

Innehållsmarknadsföring handlar givetvis inte enbart om att skapa relevant innehåll. Ur ett marknadsföringsperspektiv är målet att få spridning på innehållet och skapa engagemang hos målgruppen. Det innehåll som skapas bör vara i linje med de tjänster och produkter företaget tillhandahåller, med syfte att boosta försäljningen. För att lyckas skapa intresse krävs dock att företag håller sig uppdaterade kring vilket innehåll målgruppen vill ta del av och vad som engagerar.

En tjänst för omvärldsbevakning kan hjälpa företag att hålla sig uppdaterade kring rådande trender. På så sätt går det att säkerställa att innehållet alltid hålls relevant och utgår från konsumenternas behov och intressen. Utifrån detta har vi listat fyra sätt på hur omvärldsbevakning kan underlätta er innehållsmarknadsföring:

1. Identifiera unika- och intressanta ämnen

Det publiceras dagligen tusentals artiklar internationellt och i Sverige – ett antal som är omöjligt för en marknadsavdelning att själva gå igenom. Samtidigt är förmodligen bara en liten del av alla artiklar relevanta för just er verksamhet. Därför kan en tjänst för omvärldsbevakning hjälpa ert företag att hitta ”nålen i höstacken” bland alla tusentals artiklar. Genom att dra ut värdefulla insikter från en stor andel data, kan ni vara snabbfotade och producera innehåll som läsarna vill ta del av.

Exempelvis kan ni filtrera innehållet på sökord som är relevanta för ert företag och bransch. Vad händer i branschen, och vad är er målgrupp intresserade av att ta del av? Ni kan även hålla koll på vad er målgrupp diskuterar i sociala medier, och vilka kanaler de är närvarande i. Genom att bevaka både redaktionella- och sociala medier kan ni få insikter som hjälper er skapa engagerande innehåll just där era kunder befinner sig.

2. Undvik falska nyheter

Den senaste tiden har många falska nyheter cirkulerat i media. Exempelvis uppdagades en falsk nyhet i samband med Swedbanks bankomathaveri tidigare i år. Haveriet orsakade att bankomater runt om i landet spottade ut pengar. I samband med detta, rapporterade flera publikationer om en man som lyckats ta ut nära 600 tusen kronor från en bankomat – en nyhet som senare visade sig vara falsk. Ytterligare ett omdiskuterat exempel ägde rum timmarna efter terrordådet på Drottninggatan i Stockholm, då falska nyheter snabbt spreds i både traditionella- och sociala medier.

Genom att bevaka ett stort antal medier, är det lättare att urskilja vilka nyheter som är falska och inte. Har alla stora medier rapporterat kring ämnet, eller är det bara ett fåtal? Kan dessa publikationer anses trovärdiga? Genom att ställa liknande frågor kan företag skapa sig en bättre förståelse kring vilka nyheter som är osanna. På så sätt kan ni också undvika att knyta er innehållsmarknadsföring kring ämnen som inte är sanna – ett misstag som i sig kan ha motsatt effekt på ert arbete.

3. Skapa rutiner kring er innehållsmarknadsföring

En tydlig strategi kring innehållsmarknadsföring föds inte över en dag. Genom att hela tiden samla in- och analysera data kring er målgrupp kommer arbetet formas på vägen. Det uppstår ständigt nya ämnen och händelser som kommer engagera er målgrupp. Därför gäller det att snabbt kunna ändra riktning och anpassa innehållet utifrån detta. Omvärldsbevakning kan på så vis hjälpa er att ständigt lära er om målgruppen och identifiera aktuella händelser som engagerar.

Att skapa en rutin kring omvärldsbevakning är på så vis ett utmärkt sätt att hålla sig uppdaterad. Genom exempelvis kontinuerliga morgonrapporter över viktiga händelser, kan ni greppa de senaste nyheterna på bussen på väg till jobbet. En process kring omvärldsbevakning ökar därför era chanser att hålla innehållet relevant för er målgrupp. Som ett resultat, kommer detta öka chanserna till engagemang bland era kunder. Därför bör omvärldsbevakning bli en naturlig del i ert innehållsskapande, för att alltid skapa relevant innehåll.

4. Bevisa nyttan med arbetet

Att mäta resultatet av marknadsföring har länge varit en omdiskuterad fråga. Omvärldsbevakning är inte bara användbart för att identifiera rådande trender och händelser. Det kan även användas för att följa hur stor spridning ert innehåll fått i redaktionella- och sociala medier. Genom att analysera exponeringen får ni koll på vad som fungerar för er målgrupp och inte. På så vis kan ni både bevisa nyttan med ert arbete, men även säkerställa att innehållsmarknadsföringen verkligen stöttar verksamheten.

Vill du ha mer information om hur Meltwater kan hjälpa er med omvärldsbevakning? Fyll i formuläret nedan!