Arbetet som kommunikationsavdelningen genomför kan oftast vara svårt att mäta. Många företag har svårt att visa på affärsnyttan som PR-arbetet faktiskt ger. En konkret KPI som vi på Meltwater starkt förespråkar är att visa hur PR driver trafik till din hemsida.

Så, varför är det viktigt att driva trafik till din hemsida?

Det kan ibland vara svårt för personer som arbetar inom PR och kommunikation att visa på värdet deras arbete har. Inom företagsledningen kan det finnas en förlegad tro om att PR- arbete inte skulle leda till affärer. Vad företagsledare många gånger glömmer bort är att en ökad synlighet i media ofta ökar antalet besökare på ens hemsida.

Ju mer trafik som du driver till din hemsida, desto större medvetenhet skapas det kring ditt företag. En ökad medvetenhet kommer alltid att leda till mer affärer. Det är därför viktigt att satsa på marknadsföring för att potentiella kunder ska hitta just ditt företag. En konkret KPI för dig som arbetar inom kommunikation kan därför vara webbtrafik för att visa på hur PR driver trafik till din hemsida.

Analysera din trafik!

Det kan många gånger vara svårt att visa på korrelationen mellan webbtrafik och PR. Därför är det extra viktigt att använda sig av ett verktyg som enkelt kan påvisa sambandet. I diagrammet nedan går det tydligt att se tendenser i ökad trafik till hemsidan när företaget har en högre medieexponering, exempelvis i samband med att en ny kampanj lanseras eller när ett pressmeddelande fått genomslag. Med hjälp av datan som går att få fram kan man tydligt se hur pass bra man lyckats med att nå ut, men också spåra nedåtgående trender. På så sätt kan man skaffa sig en djupare förståelse för vad som engagerar sin målgrupp och inte, och därmed lägga rätt strategier för sitt kommunikationsarbete.

Google Analytics och Meltwater

Med Meltwaters Media Intellegence plattform kan du visualisera och analysera er mediebild. Du kan själv lägga till widgets och KPI:er som är relevanta för ditt företag och på ett enkelt sätt följa utvecklingen. Nu kan du även lägga till ditt företags Google Analytics konto och på så sätt analysera medieexponering och webbtrafik. Det gör att det blir lättare för dig som arbetar inom kommunikation att visa på värdet bakom ditt arbete.

Genom att förstå hur PR driver trafik till din hemsida och på så sätt påverkar medvetenheten kring ditt företag, kommer du snart att förstå varför det många gånger lönar sig att satsa lite extra på PR!

Klart du ska testa! Fyll i formuläret!