Lördagen i Almedalen var Sverigedemokraternas dag och därmed Jimmie Åkessons tur att tala. Vi på Meltwater har analyserat hur Åkessons tal mottagits i sociala medier samt vilka ämnen och inlägg som engagerade mest under Almedalsveckans näst sista dag.

Synlighet i sociala medier

Det publicerades 2 466 inlägg med koppling till SD och Åkesson under lördagen vilket är en ökning från förra året då 1 510 inlägg publicerades. Under lördagen är Jimmie Åkesson den partiledare som det pratas mest om i sociala medier. Centerpartiet är dock det partiet med mest omnämnanden följt av Sverigedemokraterna. Ser man till hela Almedalsveckan hamnar Sverigedemokraterna och Åkesson på femte plats när det kommer till det partiet och den partiledare som engagerat mest i sociala medier.

Jimmie Åkesson

Åkesson började med att inleda talet om att alla dagar i veckan verkar ha varit Sverigedemokraternas dag eftersom att alla i Almedalen pratar om dem. Det inlägget på sociala medier som skapade mest engagemang handlade om just detta. På sociala medier är dock Sverigedemokraterna inte det partiet som engagerar mest mellan perioden 1-7 juli. Mest engagemang skapar C och Lööf.

Ordmolnet nedan visar vilka ord som förekommit mest i sociala medier i samband med Jimmie Åkesson.

Mest använda #Hashtags under lördagen

#Almedalen
#svpol
#visby

Inlägg som engagerat mest på Twitter

Nedan visas de inlägg som skapat mest engagemang på twitter med koppling till Sverigedemokraterna och Åkesson.

I sitt tal fokuserade Åkesson på att tala om otrygghet. Han menar att otryggheten bland folk ökat och att många idag känner sig otrygga i sina hem och på gatorna. Detta var också ett ämne som skapade reaktioner i sociala medier:

Organisation som skapat mest engagemang

Nedan har vi listat de organisationer som de pratas mest om i sociala medier under fredag:

Judiska ungdomsförbundet
KRIS
RFSL

KRIS och RFSL Ungdom är fortfarande de organisationer som skapar mest engagemang i sociala medier.