Alla vet att externkommunikation är viktigt för att bygga upp ett starkt varumärke. Stort fokus hamnar automatiskt på den externa kommunikationen vilket kan bidra till att det interna fokuset lätt kan glömmas bort. Internkommunikation är minst lika viktigt och den bör överensstämma med den externa. Att använda sig av interna nyhetsbrev ger medarbetarna möjlighet att hålla sig uppdaterade kring vad som händer inom organisationen men också utanför.


1. Håll dina medarbetare informerade

Vi lever i en värld där tekniken många gånger styr. Människor blir allt mer mobila vilket innebär att man inte alltid befinner sig i det fysiska rummet. Interna nyhetsbrev bidrar därför till att alla kan hålla sig uppdaterade oavsett vart man befinner sig. Medarbetare som inte är uppdaterade om branschen och förändringar i den kan bli oroliga, interna nyhetsbrev minskar risken för att onödig oro uppstår. Genom att hålla koll på sin omvärld och ens konkurrenter kan man som företag lägga rätt strategier och fatta informerade beslut.

2. Struktur på omvärldsbevakning

Interna nyhetsbrev bidrar till att medarbetare kan få struktur på sin omvärldsbevakning. En struktur i omvärldsbevakning hjälper de anställda att planera sina tid bättre. Istället för att lägga 10 minuter på planlöst googlande varje dag kan medarbetarna planera sin tid. Är man medveten om att ett internet nyhetsbrev skickas ut varje måndag klockan 15:00 kan man planera sin tid utifrån detta.

3. Medarbetare som marknadsförare

Informerade medarbetare som har insikt om sin marknad blir automatiskt en förlängd arm till marknadsföringen av företaget. Skapar man interna nyhetsbrev med relevant innehåll kommer medarbetarna plocka upp detta och i sin tur föra det vidare i sina sociala medier eller ta det vidare med kunden. Att ha informerade medarbetare med koll på marknaden kan endast ge positiva effekter för företaget.

Slutligen

Det är viktigt att man som företag inte glömmer bort den interna kommunikationen. För att den externa kommunikationen ska fungera bra måste den mellanmänskliga relationen mellan medarbetare på ett företag fungera. Interna nyhetsbrev är ett bra verktyg att arbeta med för att nå ut till alla på företaget. Informerade och strukturerade medarbetare skapar i sin tur en positiv bild av företaget och blir på så sätt en förlängd arm av marknadsföringen.

Du vet väl att Meltwater hjälper dig med ditt interna nyhetsbrev? Fyll i formuläret!