Nedan listar vi 10 kompetenser som en PR-utbildning bör lära ut. Detta är nödvändigt för att kommunikatörer och marknadsförare ska göra ett framgångsrikt jobb.

1: Kompetens i att skriva reklamtexter och förmåga att hantera reklamkampanjer i sociala medier
Även om förmågan att skriva annonser i sociala medier som Facebook, Twitter och Instagram inte har förändrats så har kravet att kunna hantera kompletta kampanjer på dessa plattformar utvecklats. I dagens klimat uppmanas kommunikatörer att hantera sociala annonskampanjer hela tiden. Det innebär både att lära sig att använda Power Editor, LinkedIns annonsplattform och Twitters annonsprodukter.

2: En PR-utbildning bör lära ut kompetens inom video- och ljudproduktion
Visst efterfrågas fortfarande kompetens inom videoproduktion under 2016. Men i och med att fler varumärken överväger ljudinnehållet som en del av sin mix, efterfrågas också ljudkompetens. Även grundläggande förståelse för Garageband (som du i stort sett kan lära dig själv eller ta klasser i en Apple-butik) räcker långt.

3: En PR-utbildning bör lära ut förmåga att utforska nya medier och verktyg på uppdrag av organisationen
Kommunikatörer behöver inte kunna alla tekniska lösningar på marknaden. Men det är viktigt att utforska nya medier och verktyg som en möjlighet att driva organisationen framåt. En PR-utbildning bör utforska alla nya tekniska lösningar på marknaden för att kunna det allra senaste.

4: En PR-utbildning bör lära ut att hantera sociala medier
Företag skaffar sig allt fler sociala kanaler och i en PR-utbildning behöver man veta hur man lägger en strategi för att hantera alla kanaler på ett effektivt sätt. Man behöver också förstå vilken typ av content som sin målgruppen gillar och tar del av. Läs er om Meltwater Engage här för att hantera sociala medier.

5: En PR-utbildning bör lära ut en djup förståelse av olika typer av analyser
Alla har vid det här laget insett att det är viktigt att analysera vad som fungerar och inte fungerar, trots ligger många företag efter på just uppföljning och analys. De flesta har grundläggande förståelse för Facebook Insights, Google Analytics och några andra plattformar. Men alla förstår inte hur data kan översättas till nya affärsmöjligheter eller för att lägga rätt strategier.

6: En PR-utbildning bör lära ut hur man kan använda medieanalyser
Med hjälp av medieanalyser kan företag fatta informerade beslut och lägga rätt strategier. I en PR-utbildning bör man få reda på vilka KPI:er som är viktiga att mäta, varför det är viktigt att följa upp sitt kommunikationsarbete och vilka insikter man bör agera på för att lägga rätt kommunikationsplan. Begrepp som räckvidd, PR-värde

7: En PR-utbildning bör lära ut design-tänk
Större företag har ofta interna kreativa avdelningar som skapar all design men för mindre bolag hamnar detta på kommunikatörernas bord. Det mesta som skapas idag innehåller någon typ av design vare sig det handlar om bloggposts, nyhetsbrev, pressmeddelanden eller illustrationer till inlägg i sociala medier, därav är det viktigt att en PR-utbildning lär ut hur man med enkla medel kan skapa kraftfulla illustrationer via till exempel canva.

8: En PR-utbildning bör lära ut  hur man skriver kraftfulla berättelser
Dagens kommunikatörer ombeds att göra mer och mer och det är inte ovanligt att man jobbar både med kommunikation internt så väl som externt. För att påverka andra människor behöver man kunna uttrycka sig kraftfullt, för kommunikatören betyder det att man behöver uttrycka sig kraftfullt i text. Det innebär både att förstå vad som motiverar och inspirerar medarbetare såväl som förmåga att uttrycka sig i skrift, vilket är absolut nödvändigt.

9: En PR-utbildning bör lära ut hur man jobbar med omvärldsbevakning och hur man sprider den
För att kunna sprida intressant information internt kan man inte bara fokusera på vad som händer internt utan man måsta blicka utanför företagets fyra väggar. Även här gäller det att vara nyfiken på tekniska lösningar för att ha den bästa omvärldsbevakningen. Man kan till exempel flöda upp omvärldsbevakningen på sitt intranät eller på sin webbsida, man kan också dela omvärldsbevakning i ett nyhetsbrev.

10: En PR-utbildning bör lära ut att identifiera och samarbeta med influencers
Att nå ut till influencers och bygga rätt nätverk är otroligt viktigt för dagens kommunikatörer. Genom att hitta relevanta influencers på Snapchat, Instagram och YouTube kan man nå ut till många fler personer än om man bearbetar journalister på tidningar med mycket färre i räckvidd.