Oslo, 7.februar 2017. Meltwater annonserer i dag å ha sikret seg USD 60M i finansiering fra Silicon Valley Bank og Vector Capital. Finansieringen er et strategisk grep for å sikre selskapets oppkjøpsplaner.

Meltwater opplever betydelig vekst i alle markeder. Grunnlegger og administrerende direktør (CEO) Jørn Lyseggen ser muligheten for oppkjøp i ulike markeder fremover, og klargjør nå selskapet for videre vekst.

«Vi anser oppkjøp som en viktig del av vår vekststrategi » sier Lyseggen. «Vi tror de neste 24 månedene vil være preget av fusjoner og oppkjøp, og denne kapitalen vil gjøre oss rustet til å ta en aktiv rolle i disse prosessene”

Siden 2009 har Meltwater kjøpt 9 selskaper, inkludert det nylig annonserte Encore HQ, kjent for sine varslingssystemer for sosiale medier. «Vi er primært ute etter teknologi innen datavitenskap, maskinlæring og NLP (Natural Language Processing)
» sier Lyseggen. «Vi vil også se på selskaper med en dominerende posisjon i utvalgte markeder”.

“Dette samarbeidet med anerkjente finansinstitusjoner som Silicon Valley Bank and Vector Capital er et stort prov på tilliten til Meltwater”, sier Martin Hernandez, Chief Financial Officer (CFO) i Meltwater. I arbeidet med å befeste vår globale posisjon har vi nå funnet et partnerskap som vil bidra på veien mot å nå våre mål innen oppkjøp og organisk vekst.

«Vi er svært begeistret over dette samarbeidet og gleder oss til å følge Meltwaters vekst og suksess», sier Alex Slusky, grunnlegger og administrerende Investment Officer (CIO) i Vector Capital. «Vi er entusiastiske supportere av Meltwaters visjon om å etablere seg som leverandør av ”Outside Insight”, hvor selskaper kan innhente store mengder eksterne data fra internett og omdanne dette til nyttig og verdifull innsikt for selskapers neste steg.

Silicon Valley Bank, les mer om dem her.

About Silicon Valley Bank, les mer om dem her.

Om Meltwater
Meltwater mener at forretningsstrategier i større grad vil bli formet av innsikt fra
eksterne data. I en verden hvor kunnskap og data er i stadig vekst og endring, vil
fremtidsrettede bedrifter se utenfor sine interne rapporteringssystemer og bruke
innsikt fra sanntidsanalyse for å ta beslutninger. Mer enn 25.000 selskaper
bruker Meltwaters medieovervåkningsplattform til å holde oversikten over
milliarder av samtaler på nett, trekke innsikter, og bruke dem strategisk til å ha
kontroll over oppfattelsen av sin merkevare. Meltwater driver også Meltwater
Entrepreneurial School of Technology (MEST), en ideell organisasjon viet til å
bygge fremtidige generasjoner av gründere.

Kontaktperson hos Meltwater
Natasha Nissar
Office of the CEO, Meltwater
Email: natasha.nissar@meltwater.com

For pressemelding på engelsk, klikk her.

Del denne