Meltwaters API (Application Programming Interface)

Meltwaters Enterprise-løsning hjelper kundene våre med å koble data fra Meltwater til egne interne systemer. API'en gjør at dataene kommer dirkete inn til egne interne system, klar til bruk!  

Icon

Samle all data på ett sted

Meltwaters åpne API er utviklet for å bruke våre data i andre systemer. Det er en åpen dør til Meltwaters database som kan knyttes til andre interne systemer. I disse interne systemene kan flere ulike datastrømmer kobles sammen, og du kan samle all data på ett sted på en enkel måte.

Icon

Vi kategoriserer metadataene

Meltwater kategoriserer dataene for deg. Kategoriseringen er basert på Meltwaters egne plattform, hvor dataene er kategorisert i for eksempel volum, kilder og toneleie. Med kilder mener vi at vi kan kategorisere hvor dataene kommer fra, for eksempel, Instagram, Facebook eller Twitter og med toneleie registrerer vi dataene dersom det er positivt, negativt eller nøytralt.

Icon

Hvordan fungerer det egentlig?

Hvis du fyller ut skjemaet, vil en person i Meltwater Enterprise-avdeling kontakte deg. Du vil deretter få vite hvordan API'en kan brukes for selskapet ditt og hvordan den integreres i dine interne systemer.