MEDIEANALYSE - Forstå omverden med en medieanalyse


Med hjelp av Meltwaters medieanalyser får du eksponeringen din samlet i et lettoversiktlig format. Det gir deg mulighet til å foreta vurderinger på om du har lykkes med kommunikasjonsarbeidet ditt eller ikke.

Icon

Forstå din omverden

Det er lett å bli blind i sin egen organisasjon. Medieanalyser kan hjelpe deg å få nye perspektiver. De gir også en mulighet til å forstå hvordan selskapet oppfattes utenfra. Et eksempel på dette kan være å analysere hva kundene dine skriver om ditt varemerke. I stedet for å betale dyre penger for kundemåling, så er medieanalyse av sosiale medier et kostnadseffektivt alternativ. Vi i Meltwater hjelper deg gjerne videre.

Icon

Beslutningsgrunnlag og intern kommunikasjon

Ofte stemmer magefølelsen. Man snakker med kunder og fanger opp rykter om konkurrenter, med mer. MEN noen ganger stemmer ikke magefølelsen. Det er viktig å måle hvordan man oppfattes for å legge riktige strategier og foreta informerte beslutninger. Medieanalyser kan styrke eller avkrefte ens magefølelse, noe som ellers kan være vanskelig. Viktigste av alt, så kan du bruke medieanalysen i din interne kommunikasjon, for å blant annet få utvidede budsjetter. Medieanalyse basert på objektiv fakta går hjem hos kollegaer, noe magefølelsen ofte ikke gjør.

Icon

Vurder og forbedre din kommunikasjon

Mange selskaper investerer mye penger i kommunikasjon hvert år, uten å følge opp hvilken effekt det faktisk har fått. Gjennom å foreta en mediaanalyse får du et bevis på hva som har fungert og eventuelt ikke fungert. På den måten kan du legge riktig kommunikasjonsplan for neste periode. Riktig kommunikasjon vil på lang sikt redusere kostnader og bidra til mer treffsikre beslutninger.