Logo Meltwater hjelper i dag tusenvis av bedrifter med innsikten de trenger for å ta gode beslutninger. Våre kunder identifiserer enkelt sine påvirkere og har verktøyene de trenger for å dokumenterer kommunikasjonsarbeidet sitt.


Logo

“Meltwater hjelper Regnskogfondet med å følge med på omtale, sende pressemeldinger og rapportering av sosiale medier. Regnskogfondet jobber for å redde regnskogen, og er blant de beste i verden på akkurat det. Regnskogfondet bruker Meltwaters medieovervåkning, presseverktøy og årsrapport. Dette hjelper oss med å få oversikt over hva som skrives om oss og hva som skrives om temaer som er av interesser for vår organisasjon. Vi får mye mer oversikt over ting og har mye bedre forutsetninger for å vite hva som rører seg rundt det vi er opptatte av og rundt det vi sender ut av pressemelding. Så vi har kort og godt en mye bedre oversikt.

Meltwaters medieovervåkning og presseverktøy

Regnskogfondet mottar en årlig rapport fra Meltwater. Ved hjelp av rapporten kan de tydelig se resultatene og effektene av kommunikasjonsarbeidet. Rapportene gir også Regnskogfondet innblikk i blant annet ulike typer medier og land der de blir omtalt, både i sosiale medier og redaksjonelle medier. Med rapporten kan de også sammenligne hvordan tiltakene de gjør påvirker tallene og utslaget det gir. "En av de tingene som jeg synes er utrolig bra med Meltwater er presseverktøyet. Jeg synes det er et utrolig kraftig verktøy hvor man får tilgang til en stor base med journalister og har muligheten til å skreddersy hvem som faktisk får det" "Rapporten gjør at vi har noe å sammenligne med, så vi kan se hvordan de grepene gjort i år har påvirket tallene og hvilket utslag de gir, både i form av norsk og internasjonal pressedekning på våre tema." Regnskogfondet ønsker å få oversikt over hva som skrives om dem og viktige temaer for de som organisasjon. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på omtale og relevante temaer og samtidig få det presenter på en strukturert måte. Med data fra Meltwater kan de samle sammen alt som er skrevet om dem. Hvordan det skrives og i hvilken sammenheng. Medieovervåkningen hjelper ATL med å følge med og få oversikt over all omtale og aktuelle temaer. På den måten kan de forstå hvordan deres selskap blir omtalt og holde seg oppdatert. Regnskogfondet bruker også Meltwater mobilapp! Appen holder de alltid oppdatert, uansett hvor de er. ”

Read More ›
Logo

“Meltwater hjelper Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) med å følge med på all omtale som finne på nett. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund arbeider for god trafikkopplæring og legger til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene. ATL bruker Meltwaters medieovervåkning og presseverktøy. Dette hjelper oss med å få oversikt over hva som skrives om oss og hva som skrives om temaer som er av interesser for vår organisasjon. Vi får mye mer oversikt over ting og har mye bedre forutsetninger for å vite hva som rører seg rundt det vi er opptatte av og rundt det vi sender ut av pressemelding. Så vi har kort og godt en mye bedre oversikt.

Relevante nyheter

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ønsker å kunne overvåke hva som er skrevet om dem. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på hva som blir skrevet. Samtidig få det present på en strukturert måte gjennom analyser og rapporter. Med data fra Meltwater kan de analysere hva som er skrevet om dem, hvordan det skreves og i hvilken sammenheng. "En av de tingene som jeg synes er utrolig bra med Meltwater er presseverktøyet. Jeg synes det er et utrolig kraftig verktøy hvor man får tilgang til en stor base med journalister og har muligheten til å skreddersy hvem som faktisk får det" "Meltwaters medieovervåkning hjelper oss med å få oversikt over hva som skrives om oss! Men også hva som skrives om temaer som er av interesser for vår organisasjon. Vi får mye mer oversikt over ting og har mye bedre forutsetninger for å vite hva som rører seg rundt det vi er opptatte av, og rundt det vi sender ut av pressemelding. Så vi har kort og godt en mye bedre oversikt." Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ønsker å få oversikt over hva som skrives om dem og viktige temaer for de som organisasjon. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på omtale og relevante temaer og samtidig få det presenter på en strukturert måte. Med data fra Meltwater kan de samle sammen alt som er skrevet om dem. Hvordan det skrives og i hvilken sammenheng. Medieovervåkningen hjelper ATL med å følge med og få oversikt over all omtale og aktuelle temaer. På den måten kan de forstå hvordan deres selskap blir omtalt og holde seg oppdatert. Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund bruker også Meltwater mobilapp! Appen holder de alltid oppdatert, uansett hvor de er. ”

Read More ›
Logo

“Meltwater hjelper Douchebags med å følge med på all omtale som finne på nett. Douchebags slår sammen en urban og aktiv livsstil for å utfordre den tradisjonelle tilnærmingen til bagasjen. Deres oppdrag er å gjøre bedre reiser gjennom smartere reiseutstyr. Douchebags bruker Meltwaters overvåkning for å få oversikt over og samle all omtale på nett. Dette hjelper oss med å følge med på hva som skjer innenfor de ulike fagområdene vi skal være best på. Bare innen forskning publiseres det mange nye rapporter, hver eneste dag. Her er det nyttig å ha et verktøy som gjør jobben med å finne det aller viktigste og relevante litt enklere.

Relevante nyheter

Douchebags ønsker å kunne overvåke hva som er skrevet om dem. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på hva som blir skrevet. Samtidig få det present på en strukturert måte gjennom analyser og rapporter. Med data fra Meltwater kan de analysere hva som er skrevet om dem, hvordan det skreves og i hvilken sammenheng. Medieovervåkningen hjelper Douchebags med å følge opp på hva som blir skrevet om eget selskap i media. På den måten kan de se og forstå hvordan deres selskap blir omtalt og analysere. "Det jeg elsker med Meltwater er at jeg kan finne og samle all omtale om oss på nett og analysere ut i fra dette, på ett og samme sted." Meltwaters presseverktøy gjorde det mye lettere for oss å få tak i journalister. Spesielt når vi var er et nytt selskap som akkurat hadde kommet på markedet. For to år siden var dette et veldig bra steg for å finne riktige kontakter, ettersom vi ikke hadde jobbet så mye med PR tidligere. Det kan være vanskelig å finne riktig kontakt, så her var Meltwater perfekt, slik at vi kunne finne aviser og journalister som vi kunne kontakte. Douchebags bruker også Meltwaters presseverktøy for å identifisere relevante journalister. Med funksjonen journalsøk kan de finne journalister som skriver om emner og områder hvor de ønsker å synes. Ved å identifisere relevante journalister kan de koble seg til folk som er interessert i å skrive om dem, og dermed øke medieeksponeringen. ”

Read More ›
Logo

“Meltwater hjelper Bjørknes Høyskole med å følge med på forskning og trender i utdanningsbransjen. Bjørknes Høyskole ligger i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag både i Oslo og på nett. I tillegg sender de flere hundre studenter til utlandet hvert år.

Bjørknes Høyskole

Meltwaters gir oss daglig oppsummeringer av det aller siste som har skjedd i mediebildet, og kun det som er relevant for oss. Det fine er også at vi sammen med vår kunderådgiver har satt opp segmenterte søk som gir de ulike fagstabene her på Bjørknes Høyskole rapporter fra deres spesifikke fagfelt. Ernæringsstaben får sine oppsummeringer, psykologistaben mottar sin, for å nevne noen eksempler. Dette hjelper oss med å følge med på hva som skjer innenfor de ulike fagområdene vi skal være best på. Bare innen forskning publiseres det mange nye rapporter, hver eneste dag. Her er det nyttig å ha et verktøy som gjør jobben med å finne det aller viktigste og relevante litt enklere.

Relevante nyheter

Vi ønsker å være en utdanningsinstitusjon av høy kvalitet, og i arbeidet med å opprettholde dette målet er det en forutsetning at vi holder oss oppdatert på de siste trendene. Våre studenter skal få topp kvalitet på sin utdanning! Redaksjonelle og sosiale medier Det å overvåke egenomtale er en selvfølge! Vi ønsker å ha kontroll på hvordan de redaksjonelle mediene omtaler oss, men kanskje vel så viktig; hvordan vi er omtalt i sosiale medier. Våre studenter er aktive i sosiale medier, da må også vi være det. Samtidig kan vi følge med på hvordan merkevaren Bjørknes Høyskole omtales. Det er uendelig mye informasjon der ute, og det er nyttig å ha et verktøy på plass som hjelper med å filtrere ut det som er viktig for vår bransje. ”

Read More ›
Logo

“Meltwater Engage hjelper oss med å ha oversikt over alle våre Facebook-sider, alt i en og samme plattform. Block Watne bygger omlag 1 000 nye boliger i året. All prosjektutvikling, salg og bygging utføres av egne ansatte. Med 18 distriktskontor i Norge har de god innsikt i de ulike lokale markedsforholdene. Vi har en målsetting om å være synlige og skape engasjement i de lokalsamfunnene vi opererer i. For oss har tilstedeværelse i sosiale medier vært en naturlig tilnærming for å nå denne målsettingen. Vi har 16 Facebook-sider, en for hvert av våre lokalkontor, samt en felles konto på Instagram. Vi ønsker å inspirere og la folk bli kjent med oss.

Block Watne

Når alle 16 Facebook-sidene blir implementert i Engage-verktøyet, får jeg full oversikt over alle innkommende henvendelser. For meg har dette vært en trygghet. Når vi har tatt valget om å være tilstede på sosiale medier, har det vært viktig for meg å gi raske svar til de som tar kontakt med oss. Nå ser vi hvilke henvendelser som er besvart og ikke, og jeg kan enkelt delegere spørsmål til den med beste kompetansen på det følgerne våre søker informasjon om. Det å synliggjøre arbeidet vi legger ned i sosiale medier har blitt en månedlig rutine for oss. Med Engage kan jeg ta ut rapporter som gir meg grafisk fremstilling av prestasjonene våre. Det blir en ekstra dimensjon til arbeidet når en kan se hvem som virkelig får resultater av innsatsen de legger ned. Rapporten fremstiller hvor mange de ulike Facebook-postene har nådd ut til, hvor mange som har engasjert seg i postene og hvor lang svartid vi har, for å nevne noe. Konkurranseinstinktet blir vekket hos de fleste når resultatene vises på denne måten. Vi har satt opp en egen seksjon i systemet, der vi har overblikk over konkurrentene våre. Her ser vi blant annet hvilke poster de ulike konkurrentene får best respons på. Dette er nyttig innsikt. Vi har satt opp en egen seksjon i Engage-systemet, der vi har overblikk over konkurrenter og utvalgte sider vi synes er inspirerende. Her ser vi hvilke av deres poster som får mest engasjement. ”

Read More ›
Logo

“Meltwater hjelper oss med å holde oss oppdatert på olje - og gassindustrien. Beerenberg-konsernet har levert nyskapende serviceløsninger for olje- og gassindustrien i snart40 år. Selskapet bruker mye ressurser på forskning og utvikling, slik at de kan levere nyskapning i form av produkter og løsninger som hjelper petroleumsindustrien.

Beerenberg-konsernet

En av Beerenberg-konsernet tre verdier er å være nyskapende, og for å leve opp til denne målsettingen ønsker vi å sikre oss førstehånds innsikt om det som skjer i bransjen vår. Meltwater sender oss daglige morgenrapporter på mail. Rapportene gir oss oversikt over egenomtale, men vel så viktig er at dette også bidrar til at vi lettere holder oss orientert om markedet. Morgenrapportene er både effektive og kan også bidra til økt kvalitet av våre leveranser, gjennom økt markedskunnskap.

KONTRAKT TILDELING PÅ NORSK SOKKEL

Ved siden av at vi selv følger med, særlig innenfor vår egen fagpresse, bidrar morgenrapportene fra Meltwater til at vi har full oversikt over de ulike tildelingene på norsk sokkel. Gjennom samarbeidet kan vi dessuten enklere følge med på potensielt nye forretningsområder.

Kom innom på en kaffe

Meltwater har et kontor i Norge, plassert på Aker Brygge midt i Oslo sentrum. Vi har tilsammen 30 ansatte som jobber med blant annet account management, markedsføring og salg. Vi jobber stadig med å forbedre oss, og ønsker å gi våre kunder den beste opplevelsen. Vil du vite mer om oss? Kom gjerne forbi på en kaffe så forteller vi mer. Leter du etter en karriere? Da har du kommet til riktig plass! Uansett om vi bygger teknikk, team eller kunderelasjoner så leter vi alltid etter nye måter å ta det til neste nivå på. Er du neste talent som kan hjelpe oss å komme dit?”

Read More ›
Logo

“Meltwater hjelper oss med å dokumentere verdien vi skaper for kundene våre. Vi er et digital kommunikasjonsbyrå som brenner for å skaper attraktive uttrykk og strategier for våre kunder. Vi måler kontinuerlig for å hele tiden levere det mest fristende og visuelt attraktive produktet som engasjerer.

Mana Communication

Vi er et byrå som er opptatt av at kundene våre skal få råd som baserer seg på dokumentasjon. Vi kan synse og anta mye, men fakta og statistikk en viktig bidragsyter for å gjennomføre gode kampanjer. For oss er Meltwater en bidragsyter i arbeidet med å søke innsikt til kampanjer vi planlegger, men også i dokumentasjonsprosessen der vi ønsker å synliggjøre resultatene vi har skapt for kundene våre. Alle som jobber med sosiale medier vet det kan være utfordrende å dokumentere, hvor mye engasjement fikk kampanjen vi gjennomførte med kunden vår? Her får vi hjelp fra Meltwater-plattformen Mana Communication være kilde til kunnskap for kundene våre. Vi har et ønske om å være oppdatert på de siste trender innen forskning, design og digital kommunikasjon. Meltwaters morgenrapport hjelper oss med å få innsikt innenfor fagfelt vi er spesielt interessert i. Vi etterstreber å være et hestehode foran våre konkurrenter, Media Intelligence fra Meltwater hjelper oss med å være oppdatere på de siste trender, slik at våre kunder alltid er oppdatert.

Kom innom på en kaffe

Meltwater har et kontor i Norge, plassert på Aker Brygge midt i Oslo sentrum. Vi har tilsammen 30 ansatte som jobber med blant annet account management, markedsføring og salg. Vi jobber stadig med å forbedre oss, og ønsker å gi våre kunder den beste opplevelsen. Vil du vite mer om oss? Kom gjerne forbi på en kaffe så forteller vi mer! Vi har over 1 000 fornøyde kunder i Norge og over 26 000 kunder verden over! En global løsning av verdensklassen med lokal support og konsultasjon! Leter du etter en karriere? Da har du kommet til riktig plass! Uansett om vi bygger teknikk, team eller kunderelasjoner så leter vi alltid etter nye måter å ta det til neste nivå på. Er du neste talent som kan hjelpe oss å komme dit? ”

Read More ›
Logo

“Ved hjelp av Meltwater tjenesten genererer jeg ukentlige nyhetsbrev til våre medlemmer. Enkelt og effektivt! Visit Svalbards målsetting er å vise omverden hvilken fantastisk destinasjon Svalbard er og hvilke eventyr en kan oppleve her på et av verdens største områder med uberørt natur.

Visit Svalbard AS

Vi er informasjonskilde for destinasjon Visit Svalbard AS, og i dette arbeidet fungerer nettsiden vår som en portal der du får med deg det aller viktigste. Men vi ønsker å være enda mer fremoverlente, en nettside kan fort bli litt for statisk, vi bruker derfor nyhetsbrevet for å få ut dagsaktuelle saker om destinasjonen vår. Nyhetsbrevet leses av de som allerede har vært på besøk hos oss, men også av de som vurderer å legge ferien sin til Svalbard og andre interessenter i lokalsamfunnet. Alle som har vært ansvarlig for å produsere et nyhetsbrev vet at dette kan være utfordrende. Hvordan skal en skaffe innhold til ukentlige nyhetsbrev? Her er hjelper Meltwater meg!

Søk som genererer relevant innhold

I Meltwater-plattformen har jeg i hovedsak tre søk som hjelper meg med å få inspirasjon til nyhetsbrevene mine. Disse er: ”Svalbard i utlandet”, ”Svalbard i Norske Medier” og til slutt ”Diverse reiseliv”. For meg er dette søk som genererer innhold slik at jeg uten problem leverer ukentlige nyhetsbrev til medlemsdatabasen vår. Det fine er også at Meltwater har skreddersydd en nyhetsbrev-mal med vårt eget design slik at jeg enkelt feeder inn de aktuelle sakene i nyhetsbrevet mitt. Tilbakemeldingen er at nyhetsbrevene oppleves som aktuelle og relevant, noe som er i trå med vår målsetning. Kom innom på en kaffe Meltwater har et kontor i Norge, plassert på Aker Brygge midt i Oslo sentrum. Vi har tilsammen 30 ansatte som jobber med blant annet account management, markedsføring og salg. Vi jobber stadig med å forbedre oss, og ønsker å gi våre kunder den beste opplevelsen. Vil du vite mer om oss? Kom gjerne forbi på en kaffe så forteller vi mer! Leter du etter en karriere? Da har du kommet til riktig plass! Uansett om vi bygger teknikk, team eller kunderelasjoner så leter vi alltid etter nye måter å ta det til neste nivå på. Er du neste talent som kan hjelpe oss å komme dit?”

Read More ›
Logo

“Med hjelp fra Meltwaters presseverktøy fikk vi vår agenda på TV2 nyhetene, NRK Østlandssendingen og Dagsrevyen. Vi i Kongelige Norske Båtforbund er Norges største interesseorganisasjon for fritidsbåtbrukere. En av våre målsettinger har vært å bli mer synlige i media. Samt få mer trafikk på den nye nettsiden vår. Vi har et ønske om at vår agenda skal komme på dagsorden og skape debatt. Et ambisiøst mål for en liten organisasjon.

Kongelig Norsk Båtforbund

Vi har full kontroll over nisjebladene som skriver om båtliv. Men for oss var det utfordrende å holde oversikt over når de lokale båtforeningene og båtlagene var i media. Vi ønsket også å få et overblikk over journalister. Som hadde interesse for vår agenda. Vi innså at vi måtte lage enda bedre journalist-lister.

Avdekke interessenter og meningsbærere

Meltwater startet med å sette opp et søk som bidro til å gi oss kontroll over egenomtalen. Kongelig Norsk Båtforbund etterfulgt av et søk som overvåket omtalen til andre båtforeninger. En god start for å få overblikket over vårt interessefelt. En av fanesakene for oss i KNBF er på sjøen for fritidsbåter. I planleggingsprosessen med å fronte denne saken hjalp min kundekontakt i Meltwater. Oss med å få oversikt over hvor mange artikler som var skrevet om dette spesifikke temaet. For oss ble det også nyttig da vi fikk en oversikt over hvilke journalister som hadde skrevet om eksakt dette temaet. Dette er som å snu litt på medieovervåkningen, istedenfor å få opp en hel artikkel så får vi opp journalisten som har skrevet den! Dette bidro til at vi fikk en lang liste med journalister som hadde skrevet om flytevestpåbudet.

Interessenter

For oss ble det da å filtrere ut de som hadde samme mening som oss, legge de til i medielisten vår og få ut en segmentert pressemelding! For oss ble det et høydepunktet kom da jeg ble invitert over til TV2 for å diskutere mangelen på båtplass i Oslo, et annet tema vi og våre medlemmer er opptatt av!”

Read More ›
Personlig Datamaskin

Outside Insight

Overvåk trendene og diskusjonene som utspiller seg. Grip inn, få kontroll! 

Få en demo