Internkommunikasjon bidrar til å skape et effektivt arbeid som presterer på topp. Det er dessuten en forutsetning for å motivere, beholde og tiltrekke ansatte. Hvordan skal selskaper tenke rent praktisk for å lykkes med dette? Les vårt blogginnlegg for å forstå hva som fungerer. 

1. Få med deg hele organisasjonen

Effektiv internkommunikasjon motiverer hele organisasjonen – fra ledelsen til sjefer og ansatte. Hensikten med internkommunikasjon er å passe på at alle ansatte er velinformerte om hva som skjer i egen organisasjon, i tillegg til et inblikk i organisasjonens omverden. Det kan handle om bransjenyheter, oppdateringer rundt konkurrenter eller andre hendelser som påvirker egen virksomhet. Å forstå hensikten med denne kommunikasjonen forenkler arbeidet med å utforme en tydelig, klar strategi over hva selskapet vil oppnå med sin interne kommunikasjon.

2. Medarbeidere som markedsførere

Fremgangsrik internkommunikasjon inspirerer medarbeiderne i deres arbeid og bidrar til bedre arbeidsinnsatser som gir resultater. Forskning viser at selskap med ansatte som er engasjerte har en betydelig høyere produktivitet. Man bygger lojalitet og stolthet gjennom å tilføre personalet med oppdateringer og nyheter. For å kunne tilby dette, er det nødvendig å involvere ansatte i det interne kommunikasjonsarbeidet. Ikke glem at ansatte er deres viktigste ambassadører. Dersom de tror på selskapet, blir de verdifulle selgere, rekrutterere og informatører. Sats derfor på å involvere, engasjere og inspirere ansatte gjennom intern kommunikasjon.

3. Mobile first

Evaluer deres interne kanaler som intranet, nyhetsbrev, chat, personalavis eller sosiale medier, og identifiser hvilke som fyller en funksjon og hvilke som ikke gjør det. En bra nøkkel til effektiv intern kontakt er at den kan tilpasses mottakerenes ulike behov. En trend er at flere og flere ansatte enten jobber på avstand, flytter rundt innad på arbeidsplassen eller befinner seg ute hos kunde. På grunn av dette finnes det antageligvis kun én kanal der alle befinner seg; mobilen.

Smarte telefoner finnes overalt i dag og ofte har man samme telefon privat som på jobben. For å skape engasjement og for å passe på at internkommunikasjonen når frem, er det nettopp her man som selskap må oppholde seg. Mennesker har i dag vant seg ved å kunne utnytte seg av den informasjonen de trenger, når de trenger den. Dersom du vil ha en effektiv internkommunikasjon – sats på en mobilløsning som når alle dine ansatte. Det kommer til å øke de ansattes engasjement, interesse og eierskap!

4. Storytelling

Legg fokus på å fortelle fremfor å informere i deres interne kommunikasjon. Storytelling er et effektivt verktøy som gjør selskapers kommunikasjon mer levende og lettere å ta til seg. Et godt tips er å arbeide med historier fra sitt eget arbeid i deres interne kanaler. Gjennom å fortelle historier som løfter ansatte eller ulike fremgangsrike prosjekter, styrkes sammenholdet gjennom organisasjonen og skaper dermed en mer effektiv kommunikasjon.

En annen måte å skape forståelse og sammenheng på, er å distribuere relevante nyhetsartikler til de ansatte sammen med en kommentar fra relevant person i organisasjonen. På den måten inkluderer man ansatte og den økende kunnskapen, og engasjementet bidrar til sterk medarbeiderkultur.

 

Er du interessert i å vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!