PR-verktøy bør ikke legge føringene for hvordan du skal jobbe, men la deg jobbe slik det fungerer best for deg. Meltwater gir meg den friheten og kontrollen jeg krever.

Del denne