Vi vet alle at sosiale medier har hatt stor påvirkning på PR- og nyhetsbransjen, men inntil nå hadde jeg ikke sett dette fremstilt på en måte som viser i hvor stor skala dette faktisk er tilfelle. Det har blitt skrevet, diskutert og analysert mye rundt sosiale mediers innflytelse. Disse studiene fokuserer ofte på hvordan sosiale medier har påvirket alt fra barn og studenter til politikk, underholdning og business. Vi PR-proffer bør være spesielt oppmerksomme på sosiale mediers påvirkning på nyheter, siden dette har en direkte effekt på PR.

Infografikken Impact of Social Media on News, laget av ING, viser sosiale mediers innflytelse på en måte alle PR-mennesker vil sette pris på. Som grunnlag for denne infografen gjennomførte ING en internasjonal studie for å analysere sosiale mediers innflytelse på PR-profesjonelle og journalister. Studien identifiserer hvordan sosiale medier har påvirket nyhetene og nyhetsdistribusjon.

Viktige funn om sosiale mediers påvirkning

  • Pålitelighet:

– Til tross for lav pålitelighet, så oppgir 50% av journalistene i studien sosiale medier som deres ”viktigste informasjonskilde”

  • Faktasjekk:

– 52% av PR-profesjonelle mener det er mindre sannsynlig at journalister tar kontakt for faktasjekk etter at sosiale medier oppsto

  • Journalistregler (Vær Varsom-plakaten):

– 60% av journalister rapporterer at de føler seg mindre bundet av de tradisjonelle journalistreglene når de bruker sosiale medier

– 59% av journalister sier at de føler det er greit å dele sine personlige meninger i sosiale medier

  • Betydningen i en journalists arbeidsdag:

– 70% av journalister rapporterer at sosiale medier er viktig for at de skal få utført sitt arbeid

– 68% av journalister sier at de ikke kan jobbe uten sosiale medier

Og, det  mest sjokkerende funnet av alle, 56% av alle journalister mener tradisjonelle medier har blitt mindre viktige enn sosiale medier. For mer informasjon, og for å se en fantastisk infografikk, se under.

Infographic Impact of Social Media on News #SMING14 fra ING Group

 

Mer om Sosiale Mediers Innflytelse:

I tillegg til INGs rapport så anbefaler jeg følgende artikler:

PR-proffer vet hva slags innflytelse sosiale medier har hatt på hverdagen sin, og det har definitivt påvirket våre journalistvenner også. For å gjøre en god jobb må vi ikke bare se på hvordan vi blir påvirket, men også hvordan nyhetsindustrien blir påvirket. Selv om denne infografikken bare viser en liten del av bildet, så peker den på et viktig faktum: sosiale medier har forandret journalistikken. Vi må bruke denne informasjonen når vi avgjør hvordan vi skal arbeide med journalister. Dersom vi ignorerer sosiale medier i vårt daglige samarbeid med journalister, så mister vi en ekstremt viktig kommunikasjonskanal.