Nils M. Apeland er en anerkjent kommunikasjonsrådgiver, forfatter og foredragsholder. Etter nesten 17 år som rådgiver og deleier i Apeland, startet han for seg selv og i firmaet Bedre Kommunikasjon AS. Her tilbyr han analyse, rådgivning og foredrag. I tillegg er han tilknyttet to av landets ledende miljøer innen PR og markedskommunikasjon; First House og Markedshøyskolen. Nils skrev Norges første bok om omdømmebygging og var den første til å motta ”Årets hederspris” i PR-bransjens Gullkorn-konkurranse i 2007.

 

Kriser har en tendens til å sammenfalle med ferier og høytider. Så når hele Norge er på ferie, kan du være sikker på at noen samtidig svetter over en krise…

En krise i PR-sammenheng er en uventet situasjon som kan få store negative konsekvenser for virksomhetens drift eller rennomé.

Det er to typer kriser: Kriser som kommer plutselig, som når et skip går på grunn, kontoret brenner eller noen tukler med produktene. Og kriser som bygger seg opp langsomt, som når ansatte gjør grove feil som resultat av manglende rutiner eller dårlig kultur. Begge deler er ubehagelig, og setter organisasjonen på prøve.

Det er vanskelig å gardere seg mot kriser, men man kan gjøre noe for å være bedre forberedt om krisen rammer. Her er fem råd.

  1. Definér mulige kriser: Samle ledergruppen og list opp mulige krisesituasjoner, grad av alvorlighet og sannsynligheten for at de vil inntreffe.
  2. Lag en forebyggingsplan: Mange kriser kan forhindres ved å jobbe med interne systemer og varslingsrutiner. Overvåking av media og sosiale medier kan være en del av en slik plan, på linje med varslingsrutiner for avvik i kvalitet.
  3. Utvikle budskap: Lag korte og konkrete budskap som kan fungere som svar overfor kunder, media og pårørende hvis ulike kriser skulle ramme. Da er dere bedrer rustet når det smeller, og alt står på hodet.
  4. Lag en kriseplan: Hvem gjør hva hvis krisen inntreffer? Lag en plan for dette. Planen bør blant annet inneholde hvem som leder krisehåndteringsarbeidet, hvem som snakker med media og hvordan ansatte varsles. Planen må eies av ledelsen og innholdet nå være kjent blant de ansatte.
  5. Tren på kriser!

 

Bruk ekstern hjelp til å lage en realistisk kriseøvelse der dere øver på at et eller flere av krisescenariene, faktisk skjer. Bruk god tid til å evaluere øvelsen og rett opp i systemer og rutiner etterpå.

Om virksomheten du jobber i ikke har gjort noe av dette, er dere ikke klare for sommer-krisen.