Mangler du struktur og ideer til PR-planen din? I dette blogginnlegget vil vi highlighte de viktigste punktene om hvordan man planlegger en vellykket PR-plan

Det overordnede poenget er at man ikke «bare» skal gjøre PR for PR sin skyld. Det er viktig å ha en strukturert og målrettet plan for din PR, slik at dine budskaper når ut til den rette målgruppen og ikke «bare» ender som enda et PR hit.

Hva skal en PR-plan inneholde?

Før du starter med PR planleggingen din bør du vurdere: hvorfor, hva og hvem? Med andre ord bør du klart definere formålet med PR aktivitetene dine, hvilke temaer du ønsker fokus på, samt hvilke unike budskaper du ønsker å nå ut med. Du bør også definere din(e) målgruppe(r), samt hvilke medier du bør fokusere på for å nå ut til disse.

Formålet med din PR kan være:

 • Leads og salg
 • Synlighet
 • Politisk press
 • Thought leader-position

Temaer du kan ha fokus på:

 • Nye produkter og nyheter om selskapet
 • Konkrete temaer relevante for din forretning
 • Bredere samfunnstemaer (miljø, annsettelse, vekst mm.)

Budkapene bør defineres i tråd med temaene dine. På den måten sikrer du konsistent kommunikasjon

Eksempler på målgrupper:

 • Nye og eksisterende kunder
 • Unge 16+
 • Bestemte befolkningsgrupper
 • Politikere eller andre beslutningstagere
 • Internt – ansatte
 • Andre?

Mediene kan med fordel finnes etter at målgruppen er definert:

 • Tenk bredt i relevante medier i forhold til dine temaer
 • Segmentér din målgruppe og finn relevante medier
 • Overvåk mediene og finn ut hvilke medier og journalister som skriver om dine temaer og målgruppeper – det kan Meltwaters Media Intelligence plattform hjelpe deg med!

Hvilke verktøy kan brukes til valg av målgruppe og medier?

En vellykket PR-plan skal inneholde noen konkrete aktiviteter som bygger på dine kommunikasjonsredskaper. Eksempler på kommunikasjonsredskaper kan være pressemeldinger, pitches, debattinnlegg og kronikker, eller news-grabbing.

Pressemeldinger:

 • Du bør ikke bare sende en pressemelding bredt ut, men du burde bruke den til å vinkle historien din og sende den rundt internt, slik at du holder hele selskapet ditt oppdatert.

Pitches:

 • En kort versjon av pressemeldingen som du kan bruke til å skissere en kort, god historie for et relevant medie

Debattinnlegg og kronikker:

 • Er verktøy til å komme med en holdning til et bredere tema. Det krever tid og et markant synspunkt

News-grabbing:

 • Vær rask og bruk aktuelle dagsordener til å løfte din medieomtale. Det krever mye forberedelse med pre-definerte budskaper og medieovervåkning
 • Du kan for eksempel bruke Meltwaters Media Intelligence verktøy til at være up-to-date og få real-time notifikasjoner, så du kan reagere med en gang

Ditt selskap bør utnytte de ulike kommunikasjonsredskapene med tanke på formål, temaer, målgruppe, medier osv. for din PR-plan.

Hvordan strukturerer du din PR-pipeline?

Din PR-pipeline er din PR-plan, og den bør være enkel, klar og konkret. Planlegg max. 6 måneder frem og vær realistisk, så kan du justere og tilpasse den underveis. Du bør gjøre den enkel å bruke og dele med relevante personer, så dere enkelt kan bruke den til løpende å få overblikk. Du kan eksempelvis bruke verktøy som Excel eller Google Sheets.
I din PR-pipeline bør du inkludere de detaljene som er vikitg for ditt selskap å inkludere (tema, budskab, målgruppe/medier, verktøy mm.). Videre er det også viktig å måle resultatene løpene i din PR-pipeline.

Hvordan kan man kombinere PR-planen med sosiale medier?

Det er viktig å holde ditt selskaps PR-pipeline enkel og oversiktlig, men det kan være lurt å kombinere den med deres aktiviteter på sosiale medier. Det kan eksempelvis gjøres ved å skrive om det skal lages innhold på sosiale medier for de ulike PR-aktivitetene. Det bør gjøres med omtanke, da din PR-pipeline bør holdes adskilt fra den ofte mer detaljerte content-plan.

Gå strukturert til verks og få success med din PR!

Det er mange ting å starte med, men det viktigste er at du gjør ditt selskaps PR-plan enkel og oversiktlig, så selskapet ditt enkelt kan bruke det fremover.

Er du nysgjerrig på hvordan Meltwater kan hjelpe deg med å sende dine PR-aktiviteter og pressemeldinger til de helt riktige journalistene? Fyll ut skjemaet nedenfor for å få en gratis demo eller et pristilbud: