Under enerWe sin «Communication Conference» fikk vi en oppdatering fra viktige nøkkelpersoner i olje- og energibransjen, som delte sin kunnskap med de oppmøtte på Latter i Oslo. Hvordan planlegger bransjen og de ulike selskapene å håndtere utfordringene de står ovenfor? Dette er spørsmål flere av oss søkte svar på. Vi har samlet et lite kippe av presentasjonene fra konferansen, samt deler en video der vår Markedssjef Linda Ørestrand i et intervju med enerWE forteller om hvorfor det nå er viktigere en noen gang å holde kontroll på omtale rundt egen merkevare å samt hvordan man skal krisehåndtering.

Her er et lite utdrag av foredragene samt et podcast-opptak fra konferansen

Sluttpakker og omstilling – kommunikasjonen internt og mediehåndteringen v/Knut Rostad, Kommunikasjonsdirektør, Statoil

Olje på vann? Kommunikasjon i Olje- og energidepartementet v/Ole Berthelsen, Kommunikasjonssjef, Olje- og energidepartementet

Myter og sannheter i det grønne skiftet v/Bente E. Engesland, Kommunikasjonsdirektør, Statkraft

Intern videoproduksjon i Petroleumstilsynet – video som en sentral del av kommunikasjonsstrategien i digitale og sosiale medier v/Morten Gjerstad, Videojournalist, Petroleumstilsynet

Ta kontakt med en Meltwater-rådgiver i dag, få hjelp til å holde oversikt over snakk knyttet til egen merkevare. KLIKK HER!