Vi i Meltwater leverer medieovervåkning til kundene våre og det opplagte er å overvåke seg selv og merkevaren en jobber med, i tillegg til konkurrentene.

Skal jeg overvåke noe mer?

Noen ganger kan det være utfordrende å avdekke hvilke trender som vil påvirke egen bransje, og noen ganger treffer det bedrifter som lyn fra klar himmel. Det var kanskje litt sånn taxi-næringen og NHO følte det når da Uber ”plutselig” ble noe vi forbrukere omfavnet.

Hvor plutselig inntraff fenomenet delingsøkonomi egentlig?

Om vi går videre med å bruke Uber som eksempel, vil vi se at det ikke burde være noen overraskelse at Uber kom til Norge.
Uber som konsept og bedrift be etablert i San Fransisco i 2009, men kom først til Norge i november 2014.

Grafen under presenterer omtalen av delingsøkonomi fra august 2015 – 12. april 2016.

Blå graf: Søkeord: «Delingsøkonomi» i Sosiale Medier, forum og kommentarfelt.
Grønn graf: Søkeord: «Delingsøkonomi» redaksjonelle kanaler (digitale nyhetsflater)

Delingsøkonomi

Her ser vi at ordet ”delingsøkonomi” først fikk betydelig omtale i novemver 2015, ett år etter for eksempel Uber kom til Norge. Interessant!

Lærdom: Overvåk trender!

Sørg for at du har gjort deg noen tanker om hvilke fenomen og trender du bør holde et ekstra godt øye med, slik at du kan rigge bedriften din for potensielle forandringer.

Vi i Meltwater hjelper deg gjerne med å sette opp søk som kan hjelpe deg med å avdekke hva som trender innenfor bransjen din.

Klikk her for å komme i kontakt med en rådgiver.

Jeg ønsker å gjøre nye Meltwater-venner oppmerksomme på at du i den nye plattformen vår kan klikke på grafene, for så å avdekke hvem som har forårsaket «peaken» i grafen.