Hvert sekund deles det over hele verden en enorm mengde data online. Hver eneste time sendes det millioner av tweets og det lastes opp mengder av bilder på Instagram. Da har vi ikke engang nevnt alle innleggene som publiseres daglig på Facebook! Den daglige utvekslingen av informasjon på nett forlater oss med millioner av innlegg på sosiale medier, som vi ikke har mulighet til å holde styr på. Overflod av informasjon og data, samt konstante endringer i plattformenes algoritmer, gjør det vanskelig for bedrifter å komme seg igjennom støyen. Det er kanskje ennå vanskeligere å utnytte all den informasjonen som finnes i sosiale medier fra kunder, potensielle kunder, konkurrenter og næringen generelt.

I denne guiden har vi samlet våre beste tips om hvordan du kan overvåke sosiale medier og omdanne dataen til nyttig innsikt.

 

Dette skjer online på 60 sekunder!

Kilde

 

Hver eneste dag logger ca. 1,4 milliarder mennesker inn på Facebook. 500 millioner tweets postes og over 95 millioner bilder deles på Instagram. Ja, du skjønner. Det er helt umulig for bedrifter å få skilt ut de beste innsiktene fra all den verdifulle informasjonen som er tilgjengelig på sosiale medier.

Det er her overvåkning av sosiale medier kommer inn i bildet!

Ved å overvåke sosiale medier kan bedrifter spore, måle og analysere alle data som lages hver dag. Dataene kan da brukes til å ta informerte beslutninger. Boken Outside Insight – Navigating a World Drowning in Data gir en detaljert veiledning om hvordan du får best mulig innsikt fra eksterne data som finnes på nettet. Du kan kjøpe boken på blant annet Adlibris.

I dette innlegget kommer du til å lære deg:

 1. Hva innebærer overvåkning av sosiale medier?
 2. Hvorfor bedrifter må overvåke sosiale medier
 3. Fordelene med å overvåke sosiale medier
 4. Hva slags type data man kan måle i sosiale medier
 5. Hvordan dataen samles inn
 6. Ulike måter å bruke overvåkning av sosiale medier
 7. Slik kommer du i gang med overvåkning av sosiale medier

1. Hva innebærer overvåkning av sosiale medier

Overvåkning av sosiale medier handler om å identifisere hva som sies om ditt merke, dine produkter, dine konkurrenter, bransjen eller bestemte trender i sosiale medier. Med hjelp av Meltwaters overvåkning av sosiale medier, kan du lytte til hva som sies på Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, blogger, fora og kommentarfelt. Ettersom det publiseres store mengder data i sosiale medier, trenger du smarte verktøy for å analysere dataene, dette tilbyr så klart vi i Meltwater.

Overvåkning av sosiale medier brukes oftest for å få en forståelse av hva som skrives og sies om selskapet utenfor selskapets egne plattformer. Man samler altså inn ekstern data for å holde seg oppdatert, være forberedt på en krise eller utvikle nye strategier.

Med et verktøy som overvåker sosiale medier kan selskaper:

 • Overvåke selskapets rykte online
 • Ha oversikt over konkurrenter og deres aktiviteter
 • Sammenligne produkter, kampanjer eller lanseringer
 • Måle selskapets PR i sosiale medier
 • Kjenne Influencers i bransjen
 • Forutse og analysere trender
 • Få relevant innsikt om kunder eller prospekt
 • Skape innhold som målgruppen etterspør
 • Forbedre kundeopplevelsen
 • Ligge et steg foran når det gjelder produktutvikling basert på kundenes behov

I dag er implementeringen av kunstig intelligens og maskinlæring kjernen i overvåkning av sosiale medier. Dette gjør at prosessen kan automatiseres og kan oftest følges i sanntid. Leverandører som investerer i disse teknologiene kan også tilby veldig informative analyser. I Meltwaters verktøy presenteres analysene i visuelle instrumentpaneler som gjør at store mengder med ustrukturerte data er håndterbare for bedrifter.

2. Hvorfor bedrifter må overvåke sosiale medier.

Det er ingen overraskelse at det har vært en enorm økning av data på nett. Sosiale medieplattformer med millioner av brukere øker stadig og nye plattformer blir populære. Vi lever i en digitalisert verden der selskaper som ikke er online, ikke føles troverdige. Selskaper må forstå at: synes du ikke på nettet, finnes du ikke.

Det finnes altså en enorm mengde med ulike plattformer på nett, der alle har sitt eget publikum, sitt eget innhold og sitt eget formål. Brukere etterlater digitale spor med verdifull informasjon som bedrifter kan bruke for å forbedre sin virksomhet. Ved å analysere sporene kan selskapene få viktig innsikt og en bedre forståelse av målgruppen sin og kommunisere bedre.

Få innsikter

Ordet innsikt brukes ofte av personer som jobber innen markedsføring og kommunikasjon. Når man bruker begrepet «innsikt», kan man forenklet si at man sikter til en tolkning av en observasjon. I en markedsførings- og kommunikasjonssammenheng snakker man ofte om forbrukerinnsikt. Basert på forbrukerinnsikt forsøker man å løse et problem som forbrukeren står overfor med hjelp av et produkt, en tjeneste eller en løsning.

Sosial innsikt er basert på observasjoner og analyser av samtaler omkring et varemerke eller problem. Basert på disse observasjonene og analysene kan selskapene ta en rekke ulike strategiske beslutninger.

3. Fordelene med å overvåke sosiale medier

Mange hevder at overvåking av sosiale medier erstatter den tradisjonelle måten å måle kundenes oppfatning gjennom markedsundersøkelser. Man setter helt enkelt spørsmålstegn ved om det er relevant å ringe eller sende spørreskjemaer til kunder. Ved å lytte og overvåke sosiale medier, fanger man en stor målgruppe som faktisk kan erstatte de tradisjonelle markedsundersøkelsene. Nedenfor lister vi opp noen av fordelene:

 • Overvåkning av sosiale medier gir deg mulighet til å lytte til et bredere publikum – et publikum av millioner av mennesker fra alle verdens hjørner.
 • Du unngår risikoen for metodefeil og såkalte «bias» der man bekrefter sin egen oppfatning i svarene man får i spørreundersøkelser og intervjuer.
 • Det er en rask prosess ettersom alt er automatisert, du kan overvåke og analysere data i sanntid.
 • Budsjettet er mindre ettersom det kreves mindre tid og arbeidskraft. Alt du trenger er en datamaskin og et medieovervåkningsverktøy for sosiale medier.

Selv om overvåkning i sosiale medier kan gi deg mer kvalitative analyser som identifisering av trender og tonalitetsanalyser, er det viktig å påpeke at det kan være verdifullt å kombinere disse med markedsundersøkelser. Markedsundersøkelser kan gi deg en dypere analyse av målgruppen din, konkurrentene dine og samfunnet. Dette for å få en dypere forståelse av virksomheten du driver. Det er derfor nyttig å kombinere et verktøy for overvåking av sosiale medier med markedsundersøkelser. Sosiale innsikter fra medieovervåkning kan for eksempel brukes for å vise trender som markedsundersøkelsen din avslørte.

4. Hva slags type data kan man måle i sosiale medier

I sosiale medier kan man gjøre en kvantitativ eller kvalitativ måling. De kvantitative dataene gir deg tall som du kan dra generelle konklusjoner fra. Mens de kvalitative dataene gir deg detaljer og dybder som hjelper deg å forstå tallene. Metodene kan brukes separat, men utfyller hverandre godt. For å få et helhetsbilde av dataen, er begge metodene nødvendige.

Kvantitative data kan være:

 • Antall ganger nevnt: Antall ganger et bestemt søkeord (et produkt, et merke, hashtag eller uttrykk) er nevnt i sosiale medier
 • Rekkevidden til et innlegg: Antall brukere som potensielt kan ha blitt nådd av innlegget
 • Engasjement: antall interaksjoner mellom brukere og innlegget som ble delt

Kvantitative data kan i stor grad deles inn i to kategorier:

 • Beskrivende data: Gir deg et klart bilde av tall som nye abonnenter, engasjement, visninger eller klikk
 • Data rettet mot handling: Setter informasjonen i kontekst for en dypere analyse. For eksempel, svar på spørsmål som: Hvor kommer mine nye abonnenter fra? Hvilken type innhold skaper mest engasjement? På hvilken tid er det best å publisere et innlegg for at så mange som mulig skal se det?

Kvalitative data kan være:

Kvalitative data hjelper deg med å forstå tallene fra kvantitative data bedre. Dette gjøres ved å lytte. Lytt til samtaler og utveksling av online informasjon som er fylt med verdifull informasjon. Kvantitative data hjelper deg å forstå hva som skjer, mens kvalitative data hjelper deg å forstå hvorfor det skjer.

De to mest nyttige former for kvalitative data når det gjelder å overvåke sosiale medier, er som følger:

  • Tonalitet: Ved å undersøke tonaliteten vil du kunne se om et søkeord eller en setning er overveiende negativ, positiv eller nøytral. Dette er en svært verdifull innsikt når du dømmer oppfatningen av produktet, oppdateringen, bedriftskampanjen, administrerende direktør, etc. Ved å identifisere topper og bunner, det vil si følelsen omkring et bestemt produkt, får du en mye bedre sjanse til å forstå hva kundene / målgruppen føler om emnet. Hvis du opplever en økt negativ tonalitet, kan det være en første indikasjon på at en krise er på gang. Det er viktig å analysere tonalitet for å reagere raskt før en krise oppstår.

Bevakning av sociala medier - Tonalitet

 • Trendanalyse: Ingen bedrifter har kapasitet til å lese gjennom alle de milliardene av innlegg som deles daglig. Det som er mulig, er å automatisk analysere sammenhengen i samtaler og dermed lese trender. Det er også mulig å se i hvilken sammenheng ditt firma eller produkt er nevnt og hvilke emner som assosieres til deg.

Ordmoln - Bevakning av sociala medier

5. Hvordan samles dataen inn?

Det finnes tre forskjellige måter å få innblikk i data fra sosiale medier. Det kan være via sosiale medier selv eller gjennom ulike verktøy for overvåkning av sosiale medier. De forskjellige metodene kan utfylle hverandre godt i arbeidet ditt for å få innsikt i data.

 

 • Gjennom sosiale medieplattformer: De fleste sosiale medier har sine egne verktøy for statistikk og analyse. Disse verktøyene er perfekte for å forstå hvordan profilen din presterer. Disse dataene hjelper deg å forstå hvordan individuelle innlegg presterer og kontoen din sin generelle utvikling.
 • Med et verktøy som håndterer alle dine sosiale medier: Mange av verktøyene som håndterer sosiale medier, kan gi deg avansert og automatiske analyser. Og dermed gir deg en dypere forståelse av hvordan kontoene dine presterer. For eksempel med Meltwater Engage kan firmaet håndtere alle sosiale medie-kontoer fra en og samme plattform og planlegge innlegg til bestemte målgrupper. Dette sparer mye tid og arbeidskraft. I Meltwater Engage kan du også sammenligne deg med dine konkurrenter og måle dine mediestrategiers innflytelse.
 • Med et medieovervåkningsverktøy for sosiale medier: For å få en mer omfattende analyse som ikke bare fokuserer på nettverket ditt, men også alle andres nettverk, behøver man å bruke et verktøy for overvåkning av sosiale medier. Dette gjør det mulig for omfattende analyser som ikke bare fokuserer på sosiale medier, men også andre nettverk, for eksempel fora, blogger og anmeldelser. Med Meltwaters medieovervåkningsverktøy kan du analysere millioner av ulike deler av data på få minutter. Og dermed ta informerte strategiske beslutninger basert på disse innsiktene.

6. Ulike måter å bruke overvåkning av sosiale medier

Det finnes mange ulike måter å bruke data fra overvåkning av sosiale medier på. Vi har listet noen.

  • Rykte online: Hold oversikt over når varemerket ditt eller produktet ditt blir nevnt. Forstå hvordan bedriften din oppfattes akkurat nå og i hvilken sammenheng du blir nevnt.

 

  • Kriseovervåkning: Forebygg en krise ved å se hva folk sier akkurat nå. Ved å fange opp de gangene du potensielt blir omtalt negativt, kan du handle raskt og forhindre krise. Hvis det oppstår en krise, kan du måle omfanget av skaden og påvirke dens innflytelse.

 

  • Konkurrentanalyse: Analyser kommunikasjon, nyheter og henvisninger om og av dine konkurrenter. Overvåking av sosiale medier gjør det enkelt å forutsi trender og holde seg oppdatert på utviklingen i bransjen din. På den måten kan du ligge et steg foran konkurrentene dine.

 

  • Trendrapporter: Identifiser emner som er populære på markedet og emner som målgruppen din snakker om akkurat nå. Snakker de om emner der virksomheten din kan ligge i forkant?

 

  • Business intelligence: Oppdag nye muligheter for bedriften din ved å overvåke alle aspekter av produktet og virksomheten sammen med ordene «Hvordan gjør man det» eller «Hvilket verktøy skal jeg velge». Engasjer deg så med kundene som snakker om dette emnet akkurat nå.

 

 • KPI’er: Du kan også forvandle innsiktene dine til KPI’er, som du kan bruke til å måle aktivitetene dine i sosiale medier og vise til ledelsen eller andre viktige interessenter.

7. Slik kommer du i gang med overvåkning av sosiale medier

1. Definer dine mål: Hva vil du få ut av verktøyet – vil du lære å kjenne dine kunder bedre, ligge steget foran dine konkurrenter, eller kanskje beskytte rykte ditt?

2. Bestem hvilke kanaler du vil overvåke: Hvilke sosiale medier du vil overvåke, samt antall og nøkkelord som avhenger av dine mål og hva du vil oppnå.

3. Velg rett verktøy:

  • Søkefunksjoner: Søket kan være svært komplekst. Derfor er det viktig å filtrere søkene dine slik at du bare får vite det som er mest relevant for deg. Spesielt hvis selskapet ditt har et generisk navn. Bli kjent med hvordan boolske søk fungerer for å få det beste ut av din overvåkning av sosiale medier.

 

  • Integrasjon: Kan verktøyet integreres med andre verktøy for å holde styr på og håndtere dine sosiale medier fra en og samme plattform? Med Meltwater får du tilgang til overvåkning i både redaksjonelle og sosiale medier, journalistdatabaser og influencers, rapporter og mye mer. Alt dette fra en og samme leverandør. Dette vil hjelpe deg med å få oversikt over virksomheten din og få den informasjonen som trengs for å ta de riktige strategiske beslutningene.

 

 • Kundeservice: Med noen overvåkingsverktøy for sosiale medier, for eksempel Meltwater, får du en dedikert konsulent som kan hjelpe deg med å få mest mulig ut av verktøyet. For eksempel kan konsulenter være spesielt hjelpsomme under en krise.

 

4. Få inn rutiner: For å sikre at du kontinuerlig er oppdatert omkring omverdenen, så få løpende rapportering. Ved hjelp av varsler eller morgenrapporter savner du aldri en viktig omtale. Du kan selv bestemme om du vil motta varsler hver gang du nevnes eller så snart det er tilløp til krise eller en ny trend er på gang. Med Meltwaters mobilapp kan du også få push-varsler direkte til mobilen din. Det er viktig at overvåking av sosiale medier blir en del av rutinene dine, hvis du finner det vanskelig å få tiden din til å strekke til – sørg for å sette av tid i kalenderen din!

5. Analyser og sammenlign dataen din: Analysen av dataene dine presenteres i et visuelt dashbord, med innsikter som er enkle å lese. Du kan selv skreddersy dashbordet ditt og velge om du vil se emner som trender akkurat nå, medieeksponering, tonalitet, share of voice og mye mer avhengig av målene dine.

6. Del resultatene dine: Innsiktene du får samles i en «Insights Rapport». Disse rapportene er utarbeidet spesifikt for deg og inkluderer statistikker og innsikter som du har valgt. På den måten kan du enkelt dele resultatene med kollegaer, kunder eller andre avdelinger. Meltwater har også et dedikert rapportteam som hjelper deg med design, sammenstilling og spredning av rapporten.

7. Utarbeide en handlingsplan: Overvåking av sosiale medier handler ikke bare om overvåking. Det handler også om å lage en handlingsplan – ta action! Noen overvåkingsverktøy for sosiale medier gir grundige analyser og innsikter som er lette å håndtere. Dette gjør at en plan kan enkelt og raskt sammenstilles. I den digitaliserte og raske verdenen vi lever i, er det viktig å kunne ta en riktig og velbegrunnet beslutning raskt.

Ønsker du å ta informerte strategiske beslutninger med hjelp av innsikt og data fra sosiale medier? Få en gratis demo av Meltwaters overvåkningsverktøy i dag. Fyll ut skjemaet nedenfor, så kontakter vi deg snart.