Når en merkevare går gjennom en rebranding, kommer det ofte reaksjoner, og det er disse reaksjonene en gjerne vil fange opp. Folk knytter seg til en merkevare, og det er et kjent fenomen at mange ikke er begeistret for forandring! Merkevarer gjør på bakgrunn av dette gjerne små justeringer for å gå i retning av et nytt utrykk.

Om vi ser på nye Instagram logoen, vil dette være et godt eksempel på en omprofilering som fikk mye reaksjoner og omtale. Som kjent fikk denne mye brukte appen et helt nytt icon 11.mai i år.

La oss ta en titt på hvordan tilbakemeldingene fra Instagrams logobytte har vært i sosiale medier.

En god start er å få et overblikk, hvor i verden er logobyttet mest omtalt?
I Meltwater-plattformen kan du klikk deg inn på landene du ønsker å ha mer innsikt fra.
Instagram Heatmap

Få kontroll på når omtalen knyttet til logobytte har vært, hvor lenge pågår og i hvilke kanaler?

Insta_insta_blogg

……videre er det interessant å vite hvor mye negativ VS positiv omtale har logobyttet mottatt?

pos VS neg

For mer innsikt klikker en seg inn på de ulike postene i sosiale medier for å se; hva er det folk sier!
Her et eksempel fra en som ikke er så fornøyd.

Instagram eksempel_negativ

Er du interessert i å vite hvordan din merkevare er omtalt i redaksjonelle- og sosiale medier? Ta kontakt med oss så kan vi kjøre en demo over nett eller på vår kontorer på Aker Brygge.

Klikk her for å komme i kontakt med en Meltwater rådgiver!