Hvordan ligge et skritt foran konkurrentene i 2017?
Året er snart over og det er tid for å legge strategier for 2017. Nå er det avgjørende å få et overblikk! Hva lyktes vi med, og hvor må vi forbedre oss? Vår analyseavdeling skreddersydde årsrapporter for å hjelpe deg med å oppsummere året i redaksjonelle og sosiale medier. Disse årsrapportene gir deg blant annet oversikt over egenomtale, tonalitet bak omtalen, hvem som sier noe og hvor i verden det blir sagt. I tillegg fremstilles nyttige konkurrentanalyser.

Se Hanna Neskovic fra vårt analyse-team gi deg en 50 sekunders oppsummering over hva en årsrapport kan skape av verdi for deg: