26. september lanserte PR-byråetZynk rapporten «Avlogga og uengasjerte norske toppledere i sosiale medier». Ved hjelp av Meltwaters analyse- og overvåkingsverktøy fulgte de 21 norske ledere gjennom seks måneder. Analysen løftet frem prestasjonene til tre ledere i sosiale medier, disse blir definert som de supersosiale lederne.

Hva kan vi lære av de supersosiale lederne?

De norske lederne analysen definerer som supersosiale ledere er: direktør i Innovasjon Norge, Anita Krohn-Traaseth, eier av Ferd; Johan H. Andresen og Christoffer Hernæs, innovassjonsdirektør i Skandiabanken. Det som kjennetegner disse tre norske lederen er i følge rapporten:

 • De har et stort antall følgere, hovedsakelig på Twitter
 • De er dyktige til å engasjere andre rundt innholdet de poster
 • De bruker sosiale medier til å bygge posisjon omkring seg selv som ledere og
  de sakene de er opptatt av og øker dermed innflytelsen sin på meningsdannelsen
  i samfunnet og muligheten til å skape gjennomslag hos interessenter
 • De har høy frekvens på antallet postinger,gjennomsnittlig 2-5, per dag
 • De interagerer og går i dialog med følgere og personer som henvender seg til dem
 • De er gode til å løfte fram andre og andre løfter dermed også dem frem. Denne gjensidige speilingen er en vesentlig del av å bygge innflytelse i den digitale meningsdannelsen.
 • De har mektige nettverk med stor rekkevidde og som består av relevante personer med makt og innflytelse i samfunnet
 • De viser personlighet og byr på seg selv

 • 6 tips til deg som ønsker å bli en sosial toppleder:

  #1 BYGG NETTVERK HELT BEVISST

  Sosiale medier er ikke bare en kanal for å snakke om virksomhetens interesser, det er også en kanal for å bygge egen posisjon og omdømme.

  #2 GI MERVERDI TIL DEM SOM LYTTER TIL DEG

  Årsaken til at sosiale medier har blitt en viktig kilde til nyheter og informasjon for folk flest, er at mange opplever at de selv kan skreddersy nyhetsstrømmen de utsetter seg for. Leserne inntar altså selv en slags redaktørrolle og velger ut hvilke avsendere de mener har relevant informasjon for dem både profesjonelt og privat.

  #3 GÅ I DIALOG

  Sosiale mediers egenart er at de binder folk sammen i nettverk der kommunikasjonen foregår mange til mange, der de gamle massemediene kommuniserte en til mange. Dette er det som gjør mediet godt egnet til interessentdialog og
  da spesielt Twitter.

  #4 LØFT FRAM ANDRE

  Sosiale medier er ikke bare et sted å vise frem egen agenda, og få oppmerksomhet, det er også et sted å løfte fram andre. Ofte bidrar denne ”heie på hverandre” kulturen til å forsterke egen agenda.

  #5 BY PÅ DEG SELV

  Autensitet er en viktig egenskap for ledere. For å bygge tillit i omgivelsene, må folk kjenne seg igjen i det selskapet står for. Det gjelder også i sosiale medier. Å fremstille seg selv i et for positivt lys eller aldri dele noe som resonnerer med menneskelig verdier, skaper avstand.

  #6 VÆR TIL STEDE

  For å bli en sosial toppleder må du bruke tid på sosiale medier. Den sterkeste innvendingen toppledere har mot å engasjere seg i disse plattformene er at de er tidskonsumerende. Det er en misforståelse. Sosiale medier kan også være svært tidsbesparende for en leder. I starten er det nødvendig å bruke en del tid for å sette opp de personene og, institusjonene og nyhetskildene du ønsker å følge, men når det er gjort, vil de fleste oppleve at de har en nyhetsstrøm som er langt mer relevant enn å gå inn på utallige nettsider i løpet av en dag, for ikke å snakke om å bla seg gjennom papirpublikasjoner.

  Analysen i sin helhet finner du her.
  Spørsmål om rapporten kan rettes til esm@zynk.no
  Spørsmål til meltwater kan rettes til hei@meltwater.no

  Les også vår bloggpost «Sosiale toppledere».
  *Dette er en oppsummering av rapporten; Avlogga og uengasjerte norske toppledere i sosiale medier»