Hvorfor analysere?

Uavhengig av bransje, vil det å forstå hva som skjer rundt deg være grunnleggende viktig. Det kan innebære å holde oversikten over hva som er skrevet om egen organisasjon, siste nytt i bransjen, eller innsikt i hva konkurrentene foretar seg av aktiviteter.

Store mengder informasjon kan være vanskelig å håndtere og absorbere, og det kan være nyttig å få hjelp til å filtrere det som er viktig!

Gjennom medieanalyse kan du skape deg en oversikt over det som skjer, og kun det som betyr noe for deg, noe som bidrar til innsikt. Innsikten bidrar videre til å legge grunnlaget for at du tar gode beslutninger.

Forstå det som skjer rundt deg

Det er lett å bli blind på egen organisasjon. Flere sliter med å løfte blikket opp og ut av sin egen sfære. Medieanalyse kan i slike situasjoner hjelpe deg med å få et nytt perspektiv, med mulighet til å forstå hvordan organisasjonen oppfattes utenfra, for eksempel kunder og andre interessenter. Hva sier de egentlig om deg?

Medieovervåkning er videre en v