Hvordan få innflytelse med hjelp av mikro-påvirkere?

Dersom du jobber innen markedsføring og PR, er du mest sannsynlig kjent med viktigheten av å ha gode relasjoner til påvirkere i egen bransje.

Men hvor finner man dem og hvordan skaper man et godt forhold til disse påvirkerne, slik at de snakker positivt om deg og din merkevare?

Bak begrepet «påvirkere» finner vi en gruppe med kjendiser, journalister og bloggere. Men også helt ”vanlige” hverdagsmennesker som har opparbeidet seg et stort nettverk av følgere innenfor et visst interessefelt.

Det er en tendens til at folk følger profiler som har store følgerskarer. Det kan være flere grunner til dette, men det mest åpenbare er at en stoler mest på profiler med mange fans, det andre er at vi gjerne vil være en del av en viss type gruppe, med andre ord tilhørighets-aspektet.

Før en kommersiell aktør starter å jobbe mot en segmentert gruppe påvirkere er det viktig å spørre seg selv; hva ønsker jeg å oppnå, få synlighet eller skape engasjement?

Synlighet og engasjement er to målsetninger som ikke nødvendigvis går hånd i hånd i en tilnærming til påvirkere. La meg utdype:

En studie utført av Markerly viser at mega brukere (over 100 000 følgere) på Instagram, vekker mindre engasjement enn de med færre følgere. Brukere som har under 1000 følgere har et gjennomsnitt på 8 % engasjement i «likes» og 0,5% i kommentarer. Mens de med over 10 millioner følgere har et gjennomsnitt på 1,6% i «likes» og 0,04% i kommentarer. Dette utgjør en forskjell på nesten 13 ganger. Noe som beviser at det ikke alltid er påvirkerens følgerskare du ene og alene skal fokusere på.

Engagement instagram micro influnceur
Source : Markerly

Mikro-påvirkerne

Dersom målsettingen din er å skape engasjement er mikro-påvirkerne ideelle samarbeidspartnere. Mikro-påvirkerne er som oftest ikke offentlige personer, men personligheter som er knyttet til en bestemt lidenskap. Følgerne liker deres væremåte, noe som gir dem stor tillit.

Hvordan gjenkjenne en mikro-påvirker?

Flere undersøkelser har forsøkt å avdekke hvor mange følgere man bør ha i sosiale medier for å kunne ha tittelen «mikro-påvirker». Noen mener at man skal ha mellom 500 og 5000 følgere, andre mellom 1000 og 10 000, en definisjonen foreligger ikke. Utover disse tallene, hva som definerer en mikro-påvirker er ikke bare antall følgere, men også forholdet de har til sin fanskare. Svarer mikro-påvirkeren på kommentarer til følerne? Vedlikeholder han/hun sitt nettverk? Jo nærmere en mikro- påvirker er sine følgere, enten de er 500 eller 10k mennesker, jo større tillit vil man ha til deres anbefalinger.

Hvilke resultater?

I dag har alle mulighet til å publisere ut til massene, din mening er et tastetrykk unna. Men hvordan avdekker en hvem som er troverdig og har en lidenskap innenfor min bransje? Som påvist av en fersk undersøkelse fra Keller Fay Group og Expercity, er mikro-påvirkere ideelle for engasjement og påvirkningsarbeid. 82% av forbrukerne i undersøkelsen følger anbefalingene til en mikro-påvirker. Disse påvirkere er også mer direkte i sine anbefalinger, 74% av dem gi råd til sine følgere knyttet til bestemte produkter. Dette utgjør en 22,2 ganger høyere engasjement enn hos en vanlig forbruker.

Potentiel Micro influenceurs
Source : Keller Fay Group/Experticity

Slik gjennomfører du en effektiv mikro-påvirker kampanje

For at du som kommersiell aktør skal kunne oppnå resultat av nevneverdig omfang, bør du kjøre parallelle løp med flere mikro-påvirkere. Ved hjelp av dette vil du ha mulighet til å oppnå god nok dekning, for å kunne skape resultater for egen bedrift. Dette krever mer jobb av deg, men husk; dette er uansett en rimeligere investering en å gå for en toppkjendis. Hvordan skal du effektivt avdekke mikro-påvirkere, hvor finner du dem? Heldigvis finnes det verktøy som kan hjelpe deg med å kartlegge dette. En media intelligence-plattform for sosiale medier vil kunne identifisere de beste påvirkerne, knyttet til bestemte tema. Dermed blir det enklere å identifisere mikro-påvirkere til en kampanje!

Lurer du på hvordan Meltwater kan hjelpe deg med å avdekke påvirkere innen din bransje?
Ta kontakt i dag, så viser vi deg hvordan det fungerer. TA KONTAKT.