Instagram har over 500 millioner brukere hver dag, og hver dag publiseres det 95 millioner bilder og videoer på plattformen. Med denne innsikten er det enkelt å forstå at ens egne bilder lett kan forsvinne i den enorme mengden. Her er det viktig å skaffe seg innsikt i hva som skaper engasjement og ikke. Det er flere faktorer som påvirker hvordan din post blir mottatt. En av disse faktorene er riktig timing. Nedenfor går vi gjennom hvordan et selskap kan skape engasjement ved å publisere på Instagram til riktig tidspunkt.  

Publiser på formiddagen?

Mavrck har utført en studie av 1,3 millioner innlegg, med formål å finne ut hvilket tidspunkt det er best å publisere innlegg på Instagram. Studien viser at det publiseres færrest bilder mellom klokken 06 og 12. Ut fra dette er konkurransen lavest i dette tidsrommet.

Merk deg at Instagram brukes hovedsakelig fra mobiltelefonen, og er derfor et medium som sjekkes ofte, og som alltid er med. Basert på dette, har selskaper stor sjanse for å få oppmerksomhet.

Instagram algoritmer

Det gjelder å følge med i timen! Like etter Mavrcks studie ble publisert innført Instagram en ny algoritme. Denne algoritmen innebærer at bildene i brukerens Instagram-feed nødvendigvis ikke vises i tidsrekkefølge. Isteden vises bildene ut fra hvilke bilder mottakeren trolig er mest interessert i å se.

I følge Lifewire er det et knippe faktorer som bør tas med i betraktningen når man skal publisere på Instagram:

• Demografi: Begynn med å identifisere en målgruppe og når disse er mest aktive på Instagram. Brukere som jobber fra 8 til 17 har trolig et annet brukermønster enn eksempelvis studenter. 
• Tidssone: En annen faktor som kan vanskeliggjøre riktig timing å publisere på Instagram, er om de ønskelige følgerne er spredt over ulike tidssoner. Befinner selskapet seg i Sverige/Norge men har en stor målgruppe i USA?
• Atferdsmønstre: Uavhengig av hvilke retningslinjer som finnes, er det bare en ting som til syvende og sist har betydning: Nemlig brukermønsteret til egne følgere! Derfor bør selskapet analysere hvilke tidspunkt de selv får mest oppmerksomhet. 

ex
Med funksjonen «Instagram Insights» kan selskap få innsikt i når følgerne er mest aktive. Denne funksjonen gir innsikt i hvor mange ganger et bilde har blitt vist, hvor mange unike brukere som har engasjert seg i bildet og hvor ofte selskapets følgere er aktive på Instagram. Takket være denne funksjonen kan dere få innsikt i når bildene deres får mest oppmerksomhet, og på denne måten ta beslutninger om hvilke tidspunkt dere bør publisere på Instagram.


Nedenfor har vi i Meltwater analysert våre egne Instagram-kontoer. Den første illustrasjonen viser hvor i applikasjonen dere finner Instagram Insights. Fra listene kan vi blant annet se at vårt største publikums aldersgruppe er 25-34 år, at våre følgere er mest aktive på fredager og at majoriteten av følgerne er aktive i Stockholm/Oslo der vårt største kontor befinner seg. 

meltwaterinstagram

instagrammeltwater

Er du interessert i å vite mer? Fyll ut skjemaet nedenfor så kontakter vi deg!