2019 nærmer seg slutten og det er på tide å summere året som har gått. Dette er et perfekt tilfelle for å følge opp og analysere hvordan selskapet ditt har lykkes med kommunikasjonsarbeidet i løpet av året. Nedenfor forklarer vi hvorfor alle selskap bør følge opp kommunikasjonen med en årsrapport og hvilke nøkkeltall man bør vurdere!

Hvorfor årsrapport?

Ved å analysere redaksjonelle- og sosiale medier kan selskaper forstå omverden bedre. En årsrapport hjelper selskaper med å forstå hvordan de blir oppfattet utenfor selskapets fire vegger.

I en årsrapport samles all data i et pent og lettforståelig format som gjør det enkelt å trekke konklusjoner om hvordan kommunikasjonsarbeid har gått. Har du klart å nå ut til målgruppen din og med budskapet du ønsker? Hva synes målgruppen om deg? Det og mye annet kan en årsrapport hjelpe dere med å forstå.

En slik innsikt er viktig å ha som underlag når man legger kommunikasjonsplanen for 2020, ettersom det gir et svar på hva som fungerte og ikke fungerte. I og med det enkle og tydelige formatet, kan årsrapporten også enkelt deles internt og holde alle ansatte informert!

Kvantitativ vs. Kvalitativ analyse

Når man bestiller en årlig analyse, er det viktig å måle de riktige tingene. En årlig analyse bør alltid være i samsvar med kommunikasjonsmålene man satt opp i begynnelsen av året. Analysen kan for eksempel fokusere på en bestemt kampanje, hvilke typer nyhetsmedier, hvordan konkurrentene dine ble eksponert eller aktuelle bransjehendelser.

Avhengig av hvilken informasjon virksomheten din er interessert i, kan den årlige analysen fokusere på kvantitative eller kvalitative nøkkeltall.

Nedenfor gir vi eksempler på kvantitative og kvalitative nøkkeltall som kan være interessant å analysere. Vi starter med å se nærmere på kvantitative nøkkeltall.

Kvantitative nøkkeltall

Kvantitative nøkkeltall sier ikke så mye om kvaliteten på medieinnholdet, men gir et godt bilde over eksponeringens størrelse og hvilken effekt kommunikasjonsarbeidet har resultert i. Eksempler på kvantitative nøkkeltall som kan måles i en årlig analyse er:

 • Antall artikler og rekkevidde
 • Annonseverdi og PR-verdi
 • Medietyper
 • Topp publikasjoner
 • Geografisk spredning
 • Antall artikler og rekkevidde:

  Antall artikler og hvor mange personer du potensielt har nådd ut til er eksempler på kvantitative nøkkeltall som gir et godt bilde av eksponeringens størrelse. Hvis du jobber med PR og målet er å styrke merkevaren din, er det viktig at du når ut til mange personer i relevante medier. Ved å analysere medieeksponeringen hjelper det dere med å forstå om dere har lykkes med å nå ut til relevante personer og medier.

  antal artiklar och räckvidd

  Annonseverdi og PR-verdi:

  Alle som jobber med PR og kommunikasjon kjenner til annonseverdi/PR-verdi. Annonseverdien er definert som hva det ville koste å nå ut til samme antall personer gjennom annonsering. Ettersom PR og hva journalister skriver anses å være mer troverdig enn kjøpt annonsering, setter man vanligvis en PR-verdi for å finne ut den sanne verdien på hva kommunikasjonen er verdt. Hvordan man regner ut annonseverdi og PR-verdi avhenger av hvilket selskap som regner på det.

  Det som er viktig er at du ikke erstatter formelen du bruker over tid. Da sammenligner du ikke lenger epler med epler. Noen bruker PR-verdien for å finne ut hvor mye PR-arbeidet er verdt i slutten av året, noen velger å ekskludere den fra den årlige analysen ettersom man anser at det finnes bedre nøkkeltall å følge opp på.

  Eksempel på hvordan man kan regne ut PR-verdien:
  PR-värdet annonsvärdet

  Medietyper:

  Et annet interessant nøkkeltall å måle er ulike medietyper, det vil si hva slags medier selskapet ditt er nevnt i. Nevnes selskapet hovedsakelig i lokalpresse eller bransjepresse? Bruk medietyper for å se om du når målet ditt om å bli sett i riktig medie. Er du nevnt mye i lokalpresse men ønsker å bli sett mer i nasjonal presse? Da kan det være et godt utgangspunkt å bruke til å forme nye strategier til neste år.

  medietyp

  Topp publikasjoner:

  Topp publikasjoner viser både mediet som har skrevet mest om selskapet ditt, men også rekkevidde. Du har kanskje blitt nevnt 10 ganger i den lokale avisen og 2 ganger i Dagens Næringsliv, da kan det være interessant å tydelig se hvilken avis som genererer den høyeste rekkevidden for å forstå hvorfor rekkevidden ser ut som den gjør.

  Følg opp på topp publikasjonene deres for å enkelt se hvor mange ganger dere har blitt nevnt i ulike aviser og rekkevidden de har generert.

  Geografisk spredning:

  Er du et globalt selskap som finnes i mange forskjellige markeder? Da kan det være interessant å inkludere den geografiske spredningen som et nøkkeltall. Den geografiske spredningen gir deg svar på hvor i verden selskapet ditt har blitt nevnt og i hvilken grad.

  medieanalys geografisk spridning

  Kvalitative nøkkeltall

  La oss se litt nærmere på kvalitative nøkkeltall!

  Er det kanskje viktigere for deg å få et bilde av toneleiet, om et bestemt budskap har blitt kommunisert eller en bestemt talsmann har uttalt seg? Da kan en kvalitativ årsrapport være noe for deg! Ved å fokusere på kvalitative nøkkeltall, får selskapet informasjon om kvaliteten på medieeksponeringen dere mottok i løpet av året.

  En kvalitativ årsrapport krever som regel en større jobb, ettersom en analytiker vurderer og kategoriserer eksponeringens innhold. Eksempler på kvalitative nøkkeltall som kan måles i en årlig analyse er:

 • Tonalitet
 • Emneanalyse
 • Budskapsanalyse
 • Talspersoner
 • Mediekvalitet
 • Proaktivitet
 • Tonalitet:

  Å måle tonaliteten i eksponeringen kan være en viktig del for å forstå hvordan merkevaren din fremstilles og oppfattes. Tonaliteten i en artikkel er basert på artikkels språk i sin helhet. Hvis du gjør en kvalitativ analyse, leser en analytiker artiklene ut i fra et bedriftsperspektiv. Da kan en artikkel være negativ i sin helhet, men ikke direkte mot selskapet, noe som betyr at artikkelen vil bli ansett som nøytral. På samme måte trenger en positiv artikkel ikke å skildre selskapet i seg selv positivt.

  Ved å gjøre en diskursanalyse av konteksten knyttet til selskapet eller søkeområdet du vil analysere, er det mulig å lese om eksponeringen er mest positiv, negativ eller nøytral for den saks skyld.

  tonläge medieanalys

  Emneanalyse

  Vil du undersøke hvordan spørsmål som er viktige for selskapet ditt blir fremstilt i media? Da kan en emneanalyse gjennomføres. En slik analyse vil gi deg en forståelse av de temaene som selskapet ditt er knyttet til og hvem som utfører spørsmålene, men også hvordan emnet diskuteres i sosiale medier.

  Budskapsanalyse

  Du har kanskje en høy eksponering i media og stor rekkevidde, men spørsmålet er om budskapet når ut i kommunikasjonen din? I en budskapsanalyse undersøkes artikler for å avgjøre hvilke budskap som vises i media. Denne typen analyse har flere fordeler og kan gi deg mye verdifull innsikt.

  En budskapsanalyse kan blant annet identifisere nye emner som du kanskje ikke har kjennskap til, noe som igjen kan føre til nye forretningsmuligheter og målgrupper. Kanskje viser analysen at du ikke når ut med budskapet ditt, og derfor må du omorganisere kommunikasjonsstrategiene dine for neste år.

  Talspersoner:

  Talspersoner er en prosentandel som angir i hvilken grad det forekommer talspersoner i eksponeringen. Hvilke talspersoner er det som uttaler seg i forbindelse med selskapets eksponering, er det forskere eller ledere av selskapet?

  talespersoner medieanalys

  Mediekvalitet

  Noen selskaper ønsker å vite hvor sentrale del man har hatt i eksponeringen i stedet for antall artikler, hvor stor synlighet har selskapet i selve artikkelen? Å synes i artikkelens tittel skaper større synlighet enn hvis selskapet vises en gang i brødteksten.

  Mediekvalitetsmålet undersøker synligheten og kvaliteten på eksponeringen i løpet av året. En sterk mediekvalitet øker sannsynligheten for at flere mennesker vil bli eksponert for merkevaren, selskapet, emnet eller det spesifikke spørsmålet.

  Proaktivitet

  Proaktivitet er en prosentandel som angir hvor mye eksponeringen som oppstår av aktørens proaktive aktiviteter. Å måle effekten av ens proaktive arbeid i form av pressemeldinger og kjøpt medieplass, kan gi deg flere innsikter. Blant annet kan de gi deg en indikasjon på effekten av dine egne pressemeldinger, men også hvor mye eksponering som er fortjent, det vil si hvor mange artikler refererer til selskapet ditt som ikke kommer fra ditt eget proaktive arbeid.

  Gjennom å undersøke proaktivitet kan du forstå hvordan interessen for selskapet ditt ser ut.

  mediekvalitet

  Ved å oppsummere året i en medieanalyse får du en kvittering på hvor godt kommunikasjonsarbeidet fungerte og om du oppnådde målene dine. Kanskje viser analysen at du må endre noe til neste år? Eller gi grunnlag for å påvise at strategiene dine faktisk fungerer.

  Vil du vite mer om hvordan Meltwaters medieanalyser kan hjelpe deg å oppsummere og analysere kommunikasjonsarbeidet ditt i 2019? Fyll ut skjemaet under og vi vil kontakte deg så snart som mulig og forteller mer!

  Se nærmere på en eksempel rapport for å forstå hvorfor du skal analysere mer!