Starten på Micro Influencer Marketing

Influencer marketing betraktes fortsatt som et relativt nytt konsept, selv om det har eksistert i flere år. Konseptet Influencer marketing har imidlertid forandret seg med tiden, da selskapene har fått øynene opp for fordelene ved å markedsføre seg gjennom svært spesifikke influencers for å nå en langt mer relevant og spesifikk målgruppe.

I begynnelsen kjempet selskapene for å vinne en Influensers tillit og skaffe seg et samarbeid. Dette har resultert i stor konkurranse rundt de store influencerne, også kjent som makro influencere. Nå har det faktisk blitt lovgivet at begge parter må markere et betalt samarbeid, men konkurransen om den rette influenceren har ikke blitt mindre, noe som har gjort det mulig å leve av å være Influencer. Influencer marketing har utviklet seg fra å bestå av sponsede produkter mot en forhåpning om å bli omtalt, til å bestå av et direkte betalt samarbeid; selv ganske kostbare samarbeid. Dette avhenger av hvor innflytelsesrik en Influencer er og hva samarbeidet innebærer.

På grunn av den økende interessen for Influencer marketing har det oppstått en tendens til at det i dag bare er store selskaper som benytter seg av de såkalte makro influencerne i forbindelse med markedsføringen. Dette er fordi det har blitt en svært kostbar aktivitet. Mindre bedrifter som ikke har de samme midlene til rådighet i markedsføringsbudsjettet for å inngå et samarbeide, bør ikke frykte.

I dag er markedsførere nødt til å stadig utvikle seg. Influencer-tendensen har banet vei for en ny form for markedsføring – nemlig Micro Influencer Marketing. Noen mener at denne typen Influencer marketing er mer autentisk og troverdig, selv om de i prinsippet har en mindre rekkevidde grunnet en mindre mengde følgere.

Men hvorfor bør man velge Micro Influencer marketing i stedet for makro influencere? I dette blogginnlegget gir vi deg et innblikk i hvilke overveielser selskaper bør ta før et potensielt samarbeid.

I dette blogginnlegget vil du lære mer om:

(Klikk for å komme til overskriften du ønsker)

Hva er Micro Influencer Marketing?

Helt grunnleggende vet vi at begrepet «Influencer» er en person på sosiale medier som er innflytelsesrik og kan dermed påvirke nettverket sitt. Definisjonen av en Influencer er ifølge Business Dictionary: ”En person som har makt til å påvirke andres kjøpsbeslutning, som antas å besitte en viss autoritet, kunnskap, posisjon eller de riktige relasjonene”.

En Influencer har ofte mange følgere på sosiale medier, noe som gjør at budskapene deres når ut til flere mennesker. Dette er en av grunnene til at selskapene samarbeider med Influencers, da de har mulighet til å spre et budskap raskt og til mange. Det regnes som en mer kostnadseffektiv måte å markedsføre seg på (sammenlignet med andre mer tradisjonelle metoder for direkte salg). Dette er også tilfellet for mange selskaper – spesielt nettbutikker og selskaper med et mål om e-handel. Imidlertid er spørsmålet om en stor mengde følgere (som ofte er sett i forbindelse med makro influencers) er viktigere enn de rette følgerne (nisje som ofte er sett i forbindelse med mikro influencere)?

Til sammenligning har en mikro influencer relativt færre følgere enn en makro influencer. Det er delte meninger om det nøyaktige antallet følgere som definerer en mikro influencer, men flere studier indikerer at mikro influencer maksimalt kan ha 100.000 følgere. Man skulle imidlertid ha trodd at en Influencer fra Norge med 100.000 følgere betraktes som en makro influencer, ettersom markedet er betydelig mindre enn i for eksempel USA. Altså krever det færre enn 100.000 følgere, for å bli betraktet som en mikro influencer i Norge.

Bedrifter tok det første skrittet innenfor Mikro Influencer Marketing i løpet av 2017 og i løpet av 2018 er bruken av Mikro Influencers eksploderet.

Mikro versus makro

Det er flere fordeler ved å bruke Micro Influencer Marketing. Først av alt er mikro influencere mindre ressurskrevende å samarbeide med, frem for makro influencere. Dette skyldes blant annet at makro influencere er mer etablerte og har derfor ofte høyere etterspørsel. De er også ofte forbundet med et byrå, noe som tillater bedrifter å enkelt få tilgang til ett eller flere partnerskap.

Mindre bedrifter har også mulighet til å benytte seg av Influencer marketing, ettersom mikro influencere ofte er mindre etablerte. De er ikke med i et byrå og dermed ofte mindre ressurskrevende. Selv om det ofte krever mindre ressurser for å samarbeide med en mikro influencer enn en makro influencer, betyr det også at budskapet ditt kommer ut til betydelig færre mennesker. Dette kan også betraktes som en fordel for enkelte selskaper, avhengig av formålet med å bruke denne aktiviteten. Faktisk har en mikro influencer ofte en veldig unik og nisje-preget målgruppe basert på profilens interesseområde og innholdsfokus. Dette kan gi store fordeler for bedrifter som ønsker å nå en helt spesifikk målgruppe i stedet for en bredere og mindre relevant rekkevidde.

En mikro influencer vil kunne levere selskapets budskap til en snever nisje som også kan ha høyere engasjement på grunn av den spesifikke nisjen som denne influenceren opererer i. For å øke eksponeringen velger flere selskaper derfor ofte å samarbeide med flere mikro influencere om en kampanje. Noe som kan kreve mer av det enkelte selskap i forbindelse med å skulle administrere forskjellige influencers.

Studier viser at mikro influencere, grunnet en mindre mengde følgere, bruker mer tid på å engasjere og samhandle med følgerene sine, noe som resulterer i en høyere engasjement-rate. Mer engasjement fra en influencer vil føre til engasjement tilbake, noe som medienes algoritme vil veie høyt når de skal vise en influencers innlegg i fremtiden. Dette er verdt å vurdere for bedrifter, enn bare en «tom» rekkevidde. Engasjement-rate har vist seg å være et viktig element innen Influencer marketing, som troverdighet og autentisitet er essensielt.

Instagram; Antall «likes» versus antall følgere:


Kilde: Markerly

Instagram; Antall kommentarer versus antall følgere:


Kilde: Markerly

Det er tydelig at det er en fordel at følgerne kan identifisere seg med en influencer, samt at samarbeidet med et selskap og produkter er troverdig. Dette har blitt et stort problem i forbindelse med makro influencere, ettersom samarbeidet ofte er (godt) betalt, noe som gjør at troverdigheten blir testet. Det kan skape tvil hos målgruppen om dette samarbeidet skyldes reell interesse i selskapet eller utelukkende på grunn av det betalte samarbeidet.

Influencers samarbeider ofte med mange selskaper på én gang, noe som gjør at budskapene kan bli glemt i mengden, samt miste effekt og troverdighet. Dette gjør at den innledende researchen blir enda viktigere, ettersom det er avgjørende at et selskap finner den helt rette influenceren til å spre selskapets budskap.

Det er tydelig at en av de største fordelene ved å jobbe med en mikro influencer er at følgerne ofte har letter for å identifisere seg med den enkelte influenceren. En mikro influencer er ofte veldig investert i selskapet de samarbeider med, noe som gjør at de sannsynligvis har en positiv holdning til selskapet. At de er så investerte i selskapet betyr også at følgerne deres har større tillit til samarbeidet og den enkelte influenceren. Derfor kan samarbeidet virke mer troverdig, noe som har en tendens til å føre til økt engasjement.

Det er imidlertid ikke bare en fordel for mindre bedrifter å benytte seg av Micro Influencers i deres markedsføring. Større selskaper kan også adoptere bruken av mikro influencere, da dette kan resultere i:

 • Større forventet direkte salg
 • Mulighet for å nå ut til den helt riktige (unikt) målgruppen
 • Et større engasjement, dvs. større interesse for virksomheten din og innholdet
 • Mindre kostnad – men avhengig av hvor mange du velger å samarbeide med

Betraktninger du bør gjøre før du inngår et samarbeid med en mikro influencer

Vi har listet 5 viktige punkter som du bør vurdere i forbindelse med Mikro Influencer Marketing:

1) Troverdighet

Det er veldig viktig å vurdere og evaluere hvem bedriften din skal jobbe med. Fordelen med Micro Influencer Marketing er at det er mulighet for et større engasjement, da studier viser at mikro influencere interagerer mer med følgerne sine enn makro influencere. Målet er å finne en merkevareambassadør og da er det viktig at bedriften din finner en samarbeidspartner som oppriktig er interessert i merkevaren din fordi: ”that’s when the magic happens”!

Tips: Bruk Influencer markedsføringsplattformer for å identifisere om en Influencer er troverdig eller ikke. Det finnes også gratis verktøy for å undersøke profilens følgere og andre mer dyptgående verktøy, som kan hjelpe deg med å identifisere influencerens tidligere samarbeid med andre selskaper, samt hva slags innhold denne influenceren vanligvis utarbeider. På denne måten kan selskapet være sikker på å finne den rette influenceren for å spre selskapets budskap.

Det er alltid en god idé å starte en dialog og dermed undersøke om en influencer har kunnskap og interesse for selskapet. Diskutér gjerne bruken av produktet, hvilken type innhold produktet skal gjøre seg best i og hvordan denne influenceren skal omtale og referere til produktene ved eventuelle henvendelser fra følgerne.

2) Hvordan finne riktig mikro influencer?

Det kan ikke understrekes nok hvor viktig det er for selskapet ditt å finne den rette influenceren for å markedsføre budskapet deres. En god måte å researche potensielle influencere er manuelle søk etter:

Deling av poster:

Er det noen av følgerne dine eller andre som deler postene dine på sosiale medier? Dette kan være potensielle kandidater, da de allerede har vist ekte interesse for selskapet og konseptet.

Søk via hashtags/keywords:

Søk i sosiale medier etter de mest spesifikke eller relevante hashtagene som beskriver selskapet ditt eller søkeord som selskapet ditt forbindes med. På denne måten kan du få øynene opp for personer som interesserer seg for selskapets bransje og produkter.

Folk du selv følger:

Se igjennom selskapets profil på sosiale medier og se om du allerede følger noen som kan være interessante samarbeidspartnere. Det kan også være at du eller noen av kollegaene dine følger noen interessante profiler som passer godt til selskapet ditt.

Influencer Plattform:

Bruk plattformer som for eksempel Meltwaters Social Influencer Plattform for å finne de helt riktige influencerne. Plattformen lar deg søke etter influencere basert på spesifikke interesseområder, nøkkelord eller geografisk plassering. I tillegg gir plattformen deg muligheten til å undersøke en bestemt profil, og dermed få dypgående informasjon om målgruppen, profilnettverket, eksisterende innhold og tidligere partnerskap. Informasjon som faktisk rekkevidde er også svært relevant i en innledende research. Les mer om rekkevidde og falske følgere i vårt tidligere blogginnlegg her.

Meltwaters Social Influencer Plattform kan gi deg innblikk i:

 • Den faktiske vs. den potensielle rekkevidden
 • Tidligere partnerskap med andre selskaper
 • Innflytelse og engasjement på de forskjellige sosiale plattformene
 • Andre innflytelsesrike mennesker i nettverket deres
 • Ytterligere informasjon om målgruppen (alder, kjønn, interesser osv.)

3) Mål og planlegging

Et samarbeid med mikro influencere kan gjøre underverker for selskapet ditt. Denne typen markedsføring fungerer imidlertid best om det skjer i forbindelse med en bestemt kampanje – eller et bestemt mål. Ettersom et samarbeid med en mikro influencer når ut færre enn et samarbeid med en makro influencer, vil budskapet nå ut til en begrenset (men mer unik) rekkevidde. Derfor kan det være lurt å jobbe med flere mikro influencere som en del av en bestemt kampanje. Det viktigste er å ha en konkret plan og strategi for hvordan influencere skal bli en integrert del av selskapets overordnede kampanjer, strategi og kommunikasjon.

Det er ofte en sjanse for at mikro influencere innenfor samme nisje deler flere følgere, slik kan man som selskap har mulighet til å spre budskapet på tvers av flere profiler og målgrupper. Ved å jobbe med bare én influencer kan kanskje målgruppen bli for liten? Vurder derfor å jobbe med flere mikro influencere, og om de skal operere innenfor forskjellige nisjer, slik at budskapet ditt kommer ut til flere forskjellige men fortsatt relevante målgrupper.

Når du definerer en konkret strategi for bruk av influencere, er det viktig at denne stemmer overens med selskapets nåværende kommunikasjons- og markedsføringsstrategi. For eksempel kan et mål for et mikro influencer-samarbeid være:

 • Økt merkevare engasjement
 • Direkte salg (ofte i form av nettbutikk og e-handel)
 • Abonnenter til nyhetsbrev eller freemiumprodukter
 • Brand awareness
 • Trafikk og registreringer til arrangementer

4) Forventningsavstemning

Studier viser at prisen for å sende et budskap via en makro influencer kan koste flere tusen kroner. En mikro influencer tar ofte en mye mer beskjeden pris, selv om det er bevist at de er mye mer kostnadseffektive per engasjement, enn en makro influencer. Ettersom en mikro influencer vanligvis har en reell interesse for selskapet, er det også ofte sett at et samarbeid består av merkevarebygging mot å motta selskapets produkter.

Avhengig av hvilken form for «betaling» som skjer i et slikt partnerskap, bør det også være konkret forventningsavstemning. En forventningsavstemning bør inneholde en konkret avtale for:

 • Hvordan selskapet betaler for samarbeidet
 • Hvordan influenceren omtaler selskapet og produktene
 • Hvor ofte og i hvilke medier kampanjen skal foregå
 • Om det skal brukes lenker til for eksempel selskapets nettside
 • Hvordan influenceren skal håndtere eventuelle henvendelser vedrørende selskapet og produktene
 • Avtale vedrørende eventuelle samarbeid med konkurrenter under og etter
 • Effektmåling: Hvilke data kan influenceren levere i etterkant?

På denne måten unngår man misforståelser og uoverensstemmelser – noe som er viktig ettersom en mikro influencer ofte ikke har et byrå som kan ta seg av konkrete kontrakter osv.

5) En relevant målgruppe:

Det er ikke bare viktig å finne en influencer som passer godt for selskapet ditt, det er også viktig å undersøke hvilken målgruppe du ønsker å nå. Vanligvis er hensikten med influencer marketing enten å øke selskapets merkevarebevissthet eller direkte salg. Når du har satt målet for aktiviteten, vil det også være lettere å velge riktig målgruppe til formålet.

Det finnes forskjellige systemer og verktøy som du kan bruke for å finne en influencer med en relevant målgruppe. Som nevnt tidligere tilbyr Meltwater en Social Influencer Plattform, hvor du enkelt kan søke etter influencer-profiler og få innblikk i målgruppen deres. Siden manuell research krever tid og ressurser, kan det være en fordel å bruke et verktøy for å finne frem til en passende målgruppe og dermed en passende influencer for selskapet ditt.

Tips: Hvis du finner potensielle influencere under en manuell research, er det alltid en god ide å kontakte influenceren. Spør etter konkrete data om målgruppen og rekkevidden som du kan forvente å nå gjennom et potensielt samarbeid. De fleste influencere kan gi deg utvidet dokumentasjon, mens de fleste mikro influencere kan gi skjermbilder av data eller eksempler på performance og avkastning på tidligere samarbeid.

Husk at målet ditt er viktig å vurdere under research av influencers.

Fordeler og ulemper med Micro Influencer Marketing

Om selskapet ditt allerede jobber med Influencer Marketing eller er i den første research fasen, bør Micro Influencer Markting være med i vurderingen din. Det har i alle fall vist seg å være en lukrativ forretning for mange (både store og små) selskaper, på grunn av den svært unike målgruppen.

Vi har samlet en liste over fordeler og ulemper med Micro Influencer Marketing:

Micro Influencer Marketing

Ønsker du å vite mer om hvordan Meltwaters Social Influencer Plattform kan hjelpe deg med å finne de helt riktige mikro influencerne? Fyll ut skjemaet for en uforpliktende demo: