Block Watne

Meltwater Engage hjelper oss med å ha oversikt over alle våre Facebook-sider, alt i en og samme plattform.

Block Watne bygger omlag 1 000 nye boliger i året. All prosjektutvikling, salg og bygging utføres av egne ansatte. Med 18 distriktskontor i Norge har de god innsikt i de ulike lokale markedsforholdene.

Vi har en målsetting om å være synlige og skape engasjement i de lokalsamfunnene vi opererer i. For oss har tilstedeværelse i sosiale medier vært en naturlig tilnærming for å nå denne målsettingen. Vi har 16 Facebook-sider, en for hvert av våre lokalkontor, samt en felles konto på Instagram. Vi ønsker å inspirere og la folk bli kjent med oss.

Block Watne

Når alle 16 Facebook-sidene blir implementert i Engage-verktøyet, får jeg full oversikt over alle innkommende henvendelser. For meg har dette vært en trygghet. Når vi har tatt valget om å være tilstede på sosiale medier, har det vært viktig for meg å gi raske svar til de som tar kontakt med oss. Nå ser vi hvilke henvendelser som er besvart og ikke, og jeg kan enkelt delegere spørsmål til den med beste kompetansen på det følgerne våre søker informasjon om.

Det å synliggjøre arbeidet vi legger ned i sosiale medier har blitt en månedlig rutine for oss. Med Engage kan jeg ta ut rapporter som gir meg grafisk fremstilling av prestasjonene våre. Det blir en ekstra dimensjon til arbeidet når en kan se hvem som virkelig får resultater av innsatsen de legger ned. Rapporten fremstiller hvor mange de ulike Facebook-postene har nådd ut til, hvor mange som har engasjert seg i postene og hvor lang svartid vi har, for å nevne noe. Konkurranseinstinktet blir vekket hos de fleste når resultatene vises på denne måten.

Vi har satt opp en egen seksjon i systemet, der vi har overblikk over konkurrentene våre. Her ser vi blant annet hvilke poster de ulike konkurrentene får best respons på. Dette er nyttig innsikt.

Vi har satt opp en egen seksjon i Engage-systemet, der vi har overblikk over konkurrenter og utvalgte sider vi synes er inspirerende. Her ser vi hvilke av deres poster som får mest engasjement.