Norges fotballforbund

Norges fotballforbund er i dag det største særidrettsforbundet i Norge med 30 000 fotballag og 380 000 registrerte fotballspillere. Visjonen til NFF er: Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle. Norges fotballforbund bruker Meltwater Engage og Meltwater medieovervåkning.

Meltwaters sosiale CRM, Engage verktøy

Norges fotballforbund bruker Meltwater Engage til å poste og følge opp innlegg på sine sosiale mediekanaler. Dette gjør at organisasjonen sparer tid og ressurser når det kommer til markedsføring på sosiale medier. Engage gjør arbeidsdagen deres lettere, og alt innen mediekanalene deres blir mer strukturert. I tillegg kan de på forhånd planlegge innlegg via flere brukere. De styrer alle kanalene sine fra en plattform og får rapporter basert på resultater.

“Verktøyet gjør det enklere for oss å følge opp på diverse henvendelser og kommentarer på våre sosiale medier. Noe som gjør at vi kommuniserer mye lettere med målgrupper, og kan poste innlegg på en mer effektiv og rask måte.”

Norges fotballforbund bruker medieovervåkning til å få oversikt på omtaler, og temaer som er interessante for de som organisasjon. De har sett på resultater og henvendelser fra målgrupper og tilpasset innholdet etter dette. NFF får daglige e-post rapporter, og ad-hoc rapporter som viser søkeresultater og analyser. De får også notifikasjoner via Meltwater-appen på mobil. Appen sørger for at de holder seg oppdatert, uansett hvor de befinner seg.

“Vi har endret innholdet vi poster ut ifra henvendelsene vi mottar. Vi får med oss hva målgruppen ønsker å se/lese fra oss, og så tilpasser vi innholdet etter dette. Noe som gjør at vi når ut til målgruppen mye sterkere”.

Regnskogfondet

Meltwater hjelper Regnskogfondet med å følge med på omtale, sende pressemeldinger og rapportering av sosiale medier.
Regnskogfondet jobber for å redde regnskogen, og er blant de beste i verden på akkurat det. Regnskogfondet bruker Meltwaters medieovervåkning, presseverktøy og årsrapport.

Dette hjelper oss med å få oversikt over hva som skrives om oss og hva som skrives om temaer som er av interesser for vår organisasjon. Vi får mye mer oversikt over ting og har mye bedre forutsetninger for å vite hva som rører seg rundt det vi er opptatte av og rundt det vi sender ut av pressemelding. Så vi har kort og godt en mye bedre oversikt.

Meltwaters medieovervåkning og presseverktøy

Regnskogfondet mottar en årlig rapport fra Meltwater. Ved hjelp av rapporten kan de tydelig se resultatene og effektene av kommunikasjonsarbeidet. Rapportene gir også Regnskogfondet innblikk i blant annet ulike typer medier og land der de blir omtalt, både i sosiale medier og redaksjonelle medier.

Med rapporten kan de også sammenligne hvordan tiltakene de gjør påvirker tallene og utslaget det gir.

«En av de tingene som jeg synes er utrolig bra med Meltwater er presseverktøyet. Jeg synes det er et utrolig kraftig verktøy hvor man får tilgang til en stor base med journalister og har muligheten til å skreddersy hvem som faktisk får det»

«Rapporten gjør at vi har noe å sammenligne med, så vi kan se hvordan de grepene gjort i år har påvirket tallene og hvilket utslag de gir, både i form av norsk og internasjonal pressedekning på våre tema.»

Regnskogfondet ønsker å få oversikt over hva som skrives om dem og viktige temaer for de som organisasjon. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på omtale og relevante temaer og samtidig få det presenter på en strukturert måte. Med data fra Meltwater kan de samle sammen alt som er skrevet om dem. Hvordan det skrives og i hvilken sammenheng.

Medieovervåkningen hjelper ATL med å følge med og få oversikt over all omtale og aktuelle temaer. På den måten kan de forstå hvordan deres selskap blir omtalt og holde seg oppdatert.
Regnskogfondet bruker også Meltwater mobilapp! Appen holder de alltid oppdatert, uansett hvor de er.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Meltwater hjelper Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) med å følge med på all omtale som finne på nett.
Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund arbeider for god trafikkopplæring og legger til rette for gode og forutsigbare rammevilkår for medlemmene. ATL bruker Meltwaters medieovervåkning og presseverktøy.

Dette hjelper oss med å få oversikt over hva som skrives om oss og hva som skrives om temaer som er av interesser for vår organisasjon. Vi får mye mer oversikt over ting og har mye bedre forutsetninger for å vite hva som rører seg rundt det vi er opptatte av og rundt det vi sender ut av pressemelding. Så vi har kort og godt en mye bedre oversikt.

Relevante nyheter

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ønsker å kunne overvåke hva som er skrevet om dem. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på hva som blir skrevet. Samtidig få det present på en strukturert måte gjennom analyser og rapporter. Med data fra Meltwater kan de analysere hva som er skrevet om dem, hvordan det skreves og i hvilken sammenheng.

«En av de tingene som jeg synes er utrolig bra med Meltwater er presseverktøyet. Jeg synes det er et utrolig kraftig verktøy hvor man får tilgang til en stor base med journalister og har muligheten til å skreddersy hvem som faktisk får det»

«Meltwaters medieovervåkning hjelper oss med å få oversikt over hva som skrives om oss! Men også hva som skrives om temaer som er av interesser for vår organisasjon. Vi får mye mer oversikt over ting og har mye bedre forutsetninger for å vite hva som rører seg rundt det vi er opptatte av, og rundt det vi sender ut av pressemelding. Så vi har kort og godt en mye bedre oversikt.»

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund ønsker å få oversikt over hva som skrives om dem og viktige temaer for de som organisasjon. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på omtale og relevante temaer og samtidig få det presenter på en strukturert måte. Med data fra Meltwater kan de samle sammen alt som er skrevet om dem. Hvordan det skrives og i hvilken sammenheng.

Medieovervåkningen hjelper ATL med å følge med og få oversikt over all omtale og aktuelle temaer. På den måten kan de forstå hvordan deres selskap blir omtalt og holde seg oppdatert.

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund bruker også Meltwater mobilapp! Appen holder de alltid oppdatert, uansett hvor de er.

douchebags

Meltwater hjelper Douchebags med å følge med på all omtale som finne på nett.
Douchebags slår sammen en urban og aktiv livsstil for å utfordre den tradisjonelle tilnærmingen til bagasjen. Deres oppdrag er å gjøre bedre reiser gjennom smartere reiseutstyr. Douchebags bruker Meltwaters overvåkning for å få oversikt over og samle all omtale på nett.

Dette hjelper oss med å følge med på hva som skjer innenfor de ulike fagområdene vi skal være best på. Bare innen forskning publiseres det mange nye rapporter, hver eneste dag. Her er det nyttig å ha et verktøy som gjør jobben med å finne det aller viktigste og relevante litt enklere.

Relevante nyheter

Douchebags ønsker å kunne overvåke hva som er skrevet om dem. Med Meltwaters medieovervåkning kan de enkelt følge med på hva som blir skrevet. Samtidig få det present på en strukturert måte gjennom analyser og rapporter. Med data fra Meltwater kan de analysere hva som er skrevet om dem, hvordan det skreves og i hvilken sammenheng.

Medieovervåkningen hjelper Douchebags med å følge opp på hva som blir skrevet om eget selskap i media. På den måten kan de se og forstå hvordan deres selskap blir omtalt og analysere.

«Det jeg elsker med Meltwater er at jeg kan finne og samle all omtale om oss på nett og analysere ut i fra dette, på ett og samme sted.»

Meltwaters presseverktøy gjorde det mye lettere for oss å få tak i journalister. Spesielt når vi var er et nytt selskap som akkurat hadde kommet på markedet. For to år siden var dette et veldig bra steg for å finne riktige kontakter, ettersom vi ikke hadde jobbet så mye med PR tidligere. Det kan være vanskelig å finne riktig kontakt, så her var Meltwater perfekt, slik at vi kunne finne aviser og journalister som vi kunne kontakte.

Douchebags bruker også Meltwaters presseverktøy for å identifisere relevante journalister. Med funksjonen journalsøk kan de finne journalister som skriver om emner og områder hvor de ønsker å synes. Ved å identifisere relevante journalister kan de koble seg til folk som er interessert i å skrive om dem, og dermed øke medieeksponeringen.

Bjørknes Høyskole

Meltwater hjelper Bjørknes Høyskole med å følge med på forskning og trender i utdanningsbransjen.

Bjørknes Høyskole ligger i Oslo og tilbyr høyere utdanning innen helsefag og samfunnsfag både i Oslo og på nett. I tillegg sender de flere hundre studenter til utlandet hvert år.

Bjørknes Høyskole

Meltwaters gir oss daglig oppsummeringer av det aller siste som har skjedd i mediebildet, og kun det som er relevant for oss.
Det fine er også at vi sammen med vår kunderådgiver har satt opp segmenterte søk som gir de ulike fagstabene her på Bjørknes Høyskole rapporter fra deres spesifikke fagfelt. Ernæringsstaben får sine oppsummeringer, psykologistaben mottar sin, for å nevne noen eksempler.

Dette hjelper oss med å følge med på hva som skjer innenfor de ulike fagområdene vi skal være best på. Bare innen forskning publiseres det mange nye rapporter, hver eneste dag. Her er det nyttig å ha et verktøy som gjør jobben med å finne det aller viktigste og relevante litt enklere.

Relevante nyheter

Vi ønsker å være en utdanningsinstitusjon av høy kvalitet, og i arbeidet med å opprettholde dette målet er det en forutsetning at vi holder oss oppdatert på de siste trendene. Våre studenter skal få topp kvalitet på sin utdanning!

Redaksjonelle og sosiale medier
Det å overvåke egenomtale er en selvfølge! Vi ønsker å ha kontroll på hvordan de redaksjonelle mediene omtaler oss, men kanskje vel så viktig; hvordan vi er omtalt i sosiale medier. Våre studenter er aktive i sosiale medier, da må også vi være det. Samtidig kan vi følge med på hvordan merkevaren Bjørknes Høyskole omtales.

Det er uendelig mye informasjon der ute, og det er nyttig å ha et verktøy på plass som hjelper med å filtrere ut det som er viktig for vår bransje.